Posted in Մաթեմատիկա

Աշնանային աշխատանք

1.

Գրի՛ր   մի թիվ,  որում լինի.

3 հազարյակ  2 հարյուրյակ  4 տասնյակ  1 միավոր:

3241

2.

Գտնել այն բոլոր երկնիշ թվերի գումարը, որոնց գրառման համար օգտագործվում ենմիայն 2  թվանշանը:

12+22+32+42+52+62+72+82+92+23+21+24+25+26+27+28+29=671

3.

48*** և 45**** թվերի մեջ ջնջված են մի քանի թվանշաններ: Թվերի  միջև       < կամ >նշաններից ո՞րը կարելի է գրել:

48000<450000

4.

Գտի՛ր այն բոլոր եռանիշ թվերի գումարը, որոնք  սկսվում  են 4-ով և ունեն 4 տասնյակ:

440+441+442+443+444+445+446+447+448+449=4445

5.

Գտիր  քառանիշ թիվ, որը վերջանա 7 թվանշանով, և մեծ լինի 9788-ից:

9797

6.

Պարանի երկարությունը 2 մ 3 սմ 8 մմ է: Քանի՞ մմ երկարություն ունի պարանը:

2038

7.

Երկու թվերից  որն է  ավելի մեծ․

ա․ 12374  >  9832   ,

8129  >  8125   ,

10.001.110   >   1.001.100

բ․  817263  >  12847  ,

128347   >    92374  ,

83.748.590   <   182900011

8.

Դասարանի 48 աշակերտներից 17-ն աղջիկներ են,մնացածը՝ տղաներ։ Դասարանումաղջիկներն են ավելի շատ, թե տղաները։

Տղաները

9.

Աշակերտը   կարդալով   օրական 25 էջ,  6 օրվա ընթացքում կարդացել է գրքիկեսը։Քանի՞  էջ կա  գրքում։

300 էջ:

10.

Հավաքած խաղողը  տեղավորեցին 12  արկղում  և    36 զամբյուղում։ Յուրաքանչյուր  արկղում տեղավորվել է  20 կգ․ խաղող, իսկ յուրաքանչյուր զամբյուղում՝ 15 կգ․։Քանի՞ կիլոգրամ խաղող հավաքեցին։

12×20=240

36×15=540

11.

Գրի’ր   թվանշաններով

873հազար=873.000               1003 միլիոն=1.003.000.000

610միլիարդ=610.000.000.000            1700միլիոն=1.700.000.000

12.

Վերանորոգման  ժամանակ առաջին սենյակի հատակը ներկելու համար ծախսվել է 39կգներկ,իսկ երկրորդ սենյակի հատակի համար` երեք անգամ պակաս:Քանի՞  կիլոգրամովպակաս ներկ է ծախսել երկրորդ սենյակի հատակը ներկելիս:

39:3=13 կգ

Պատ.13 կգ:

13.

Այգում աճող ծառերից 78-ը ծիրանենիներ են: Դեղձենիները ծիրանենիներից 6անգամպակաս են,իսկ խնձորենիները`11-ով ավելի,քան դեղձենիները և  ծիրանենիներըմիասին:Քանի՞ խնձորենի կա այգում:

78×6=468

468+78=546

546+11=557

Պատ.557 հատ:

12.

Աստղանիշները  թվով փոխարինելով՝ ստացի՛ր ճիշտ հավասարություն

ա)21+67=88         բ)73+26=99        գ)352-176=176        դ)451-5269=182

ե)   (18+14)+30=62        զ)(70-26)+20=64

13.

Լրացրու՛ բաց թողած փակագծերը  այնպես,որ ստացվի ճիշտ հավասարություն

ա) (3+7)x2-5=15     բ) (18-8):2+5=10        գ)(2×3+4):2=5       դ)5+(12-8):2=7

ե) 18:(6-3)+7=13       զ)22-20:(2+3)=18        Է)17-24:(2+4)=13

14.

Նավն առաջին օրում անցել է 300 կմ, ընդ որում առաջին օրը երկու անգամ ավելի երկարճանապարհ է անցել,քան երկրորդ օրը: Յուրաքանչյուր օրը քանի՞ կմ  է անցել:

1-ին օրը 300 կմ

Երկրորդ որը-150

15.

Հաշվիր հարմար եղանակով

11×98 +2×11=11x(98+2)=1100

34×340 +34×640=34x(340+640)=36720

234×18+234×2 +234×980=234x(18+2+980)=234.000

Լրացուցիչ: 16

Հետևյալ թվերը ներկայացրու կարգային գումարելիների  գումարի տեսքով:

324=3×100+2×10+4×1

133=1×100+3×10+3×1

200009=2×100000+9×1

20201=2×10000+2×100+1×1

17.

Միանիշ թվի գրառմանը կցագրի՛ր նույն թվանշանը:Քանի՞ անգամ  կմեծանա թիվը:

11 անգամ:

18.

Գտի՛ր 1-ից մինչև 10 թվերի գումարը:Գտի՛ր հաշվման հարմար (հեշտ) եղանակ:

1+9+2+8+3+7+4+6+5+10=45

19.

537 թիվը 310-ով փոքր է մեկ ուրիշ թվից:Ի՞նչի  հավասար կլինի այդ թվի և 537-ի գումարը:

537+310=847

847+537=1384

20.

Քանի՞ երկնիշ թիվ կա,որոնց գրառման մեջ՝

ա) 5-ը առաջին թվանշանն է

11 հատ:

բ)6-ը վերջին թվանշանն է:

9 Հատ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s