Posted in Մայրենի

Աշուն

Աշուն

Ա՜խ աշուն, սիրու՜ն աշուն,

Անցավ ամռան  արև,

Եկավ քո անձրև

ԵՎ անհամար տերևաթափը

Ես հիացա քո կարմրավուն

Եվ նարնջագույն տերևներուվ

Երանի դու լինեիր աշխարի միակ եղանակ

Աշուուուուուուուուուուուու՜ն

Հրաշք աշուն

Մենք բոլորս քեզ սիրում ենք աշուն:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s