Posted in Մայրենի

Ես

Ես Առնո Բարզեգար-Նազարին եմ։ Ես սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու կրթահամալիրում, Միջին դպրորց 6-2 դասարան։ Ես սիրում եմ զբաղվել սպորտով։ Ես իմ առանջին և երկրորդ դասարանները անցկացրել եմ Նիկոլ Աղբալիանի անվան համար 19 դպրոցում հետ երրորդ ու չորրորդ դասարանները անցկացրել էմ Եղիշե Չարենցի անվան համար 67 դպրոցում հինգերրորդ դասարանը Նոր դպրոցում և կարծում էմ վեցերորդից մինչև իններորդ ես կլինեմ Միջին դպրոցում։

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s