Posted in English

The red car and the elephant/translated

Մի մարդ ճանապարհորդում էր արտասանում մի փոքր կարմիր մեքենայով: Մի օր նա իր մեքենա կագնեցրեց և գնաց առևտրի: Երբ նա վերադարձավ և մեքենայի արաստաղը լավ վնասվել էր: Մի քանի տղաներ ասացին, որ մի փիղ եկել և նստել է մեքենայի վրա: Այդ մարդը չհավատաց տղաներին, բայց տղաները նրան տարան կրկես, որը գտնվում էր մոտակայքում: Այդ փղի տերը ասաց.

-Ես ներեղություն եմ խնդրում: Իմ փիղը մի մեծ, կլոր, կարմիր աթոռ ունի և ձեր մեքենան խառնել էր իր աթոռի հետ և նստեց վրան:

-Հետո նա մի նամակ տվեց, որի մեջ գրվախ էր ներողություն տիրոչ կողմից և ասվում էր, որ մեքենայի վնասվացքների համար նա կվճարի:

Երբ այդ մարդը վերադարձավ իր երկիր, մաքսային տեսուչները չհավատացին իր պատմությանը: Նրանք ասացին.

-Դու վաճառել ես քո նոր մեքենան արտասահմանում և գնել ես այս հին մեքենան:

-Այն ժամանակին մաքսային տեսուչները հավատացին, երբ նա ցույց տվեց նամակը կրկեցի տիրոչ կողմից:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s