Posted in Մայրենի

Ահը-Առաջադրանքներ

Բառային աշխատանք

Տարակուսանք-տարակույս

Ցայտել-ցայթել, բխել, ժայթքել

Ընդերք-փորոտիք, աղիք

Գաճաճ-թզահասակ, կարճահասակ

Ջլատված

Երաշտ-ցամաքություն, չորայնություն

Պապակ-ծարավություն, պասքություն

Հայթայթել-ճարել, գտնել, նոթճել

Պատել-ցանկապատել, շրջափակել

Կիզիչ-այրողական, բոցակեզ

Պատյան-պաճ, պարկուճ

  • Պատմվածքի հերոսի բացատրությունը համոզե՞ց քեզ. ինչպե՞ս:

Ինձ այն համոզեց, որովհետև հյութալի միրգը միայն լավ պատյանով միրգը կարող է լինել, որպիսի այն արևը չտանի։

  • Կարո՞ղ ենք նույն բանն ասել մարդու դեպքում. ահը մարդուն դարձնում է ավելի լավը: Դիտարկիր այս միտքը մի քանի տեսանկյունից:

Իմ կարծիքով ոչ, որովհետև եթե մարդ տառապի ծարավի ահով նա չի կարողանա դիմադրել երկար ժամանակ։

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s