Posted in Մայրենի

Այն մասին, թե ինչու եմ սիրում որսորդությունը և թե ինչպես որսորդ դարձա-առաջադրանքներ

  • Բառային աշխատանք —

Վճիտ-ստակ, մաքուր, պարզ։

Սաղարթախիտ-սաղարթաշատ, բազմասաղարթ։

Պանորամա-համայնապատկեր:

Բեհեզ-կերպաս։

Քոչ-Սար՝ ամառոց գնացող մարդկանց ու կենդանիների մեծ խումբ։

Ծմակ-անտառ, ծառաստան։

Անձկություն-նեղություն, նեղվածքություն։

Կենարար-կենսաբեր, կենսատու։

Գողտրիկ-ժելի, քնքուշ։

Ոստոստալ-անընդհատ ոստնել:

Ապառաժ-ժայռ, վեմ, առապար։

Լուսնկա-լուսին, լուսնյակ:

Որոճալ-կերածը բերանը ետ բերելով կրկին ծամելով մանրացնել ու կուլ տալ:

Չնաշխարհիկ-անզուգական, սքանչելի։

Թավուտ-խիտ թփերով ու մացառներով պատված տեղ, թփուտ, մացառուտ:

Սուրալ-սլանալ, սրարշավել։

Բարձրաբերձ-բարձր, ամպածրար, ամպահերձ։

Անողորմ-անգութ, անխիղճ։

Հևիհև-շնչասպառ, շնչակտուր։

Հակինթ-հակնթագույն թևեր ունեցող:

Շեղջ-կույտ, դեզ, կուտակ:

Ճարճատել-չթչթալ, չրթչրթալ։

Ոստ-ծառի՝ թփի բարակ ճյուղ, շիվ:

Անդոր-լռություն։

Կորով-ուժ, զորություն։

Խայտաբղետ-խատուտիկ, խայտաճամուկ, խայտախարիվ։

Զեփյուռ-մեղմ քամի։

Լազուր-լազվարթ, լաջվարթ, լուրթ։

Ջինջ-մաքուր։

Վսեմություն-վեհություն, բարձրություն։

Ամբարել-մթերել, շտեմարանել։

Ավյուն-եռանդ, ոգևորություն։

Ցասում-զայրույթ, բարկություն։

  • Ինչպե՞ս է հեղինակը վերաբերվում բնությանը. տեքստի օգնությամբ ցույց տուր:

Նա այնպես բնութագրում եղանակը, ոնցոր դա իր ընտանիքը տունը և ծնողները լինեն։

  • Առանձնացրու այն բնապատկերը, որը քեզ էլ է հոգեհարազատ, ցանկալի:

Թարմ ու հոտավետ կանաչը՝ ահա իմ անկողինը, ուր ննջել եմ ես զեփյուռի մեղմ շոյանքի տակ՝ աչքերս հառած աստղալից երկնքին։

  • Մարդու շփումը բնության հետ անհրաժե՞շտ է, թե՝ ոչ, ինչու՞:

Իմ կարծիքով մարդու շփումը բնության հետ պարտադիր է, որովհետև այն կարող և փոխել մարդու հոգին և խավարը ջնջել մարդու միջից։

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s