Posted in Մայրենի

Դժբախտ դեպք

  • Գտիր տրված բառերի հոմանիշներ՝ օգտվելով բառարանից.

Ամբոխ- Բազմություն, ժողովուրդ

Զուր-իզուր

Սաղավարտ- Կորդակ, գլխապան

Ճաղատ- Հերաթափ, հերատ

Կառեթ- Ծածկակառք

Հեծկլտոց- Հեծեծանք

Գունատ- Դժգույն, տժգույն

  • Քո կարծիքով ինչու՞ է այս պատմությունը ընդգրկված «Սիրտը» վիպակի մեջ:

Որովհետև տղան իր մեջ բարություն գտավ և վնասեց իրեն բայց փրկեց իրենից փոքր տղային:

 

  • Կարո՞ղ ես հիշել դեպք, երբ դու վտանգի ես ենթարկել քո կյանքը կամ քեզ համար են ենթարկվել վտանգի՝ դժբախտությունից հեռու պահելու համ

Ես ֆուտբոլի ժամին, երբ Գարիկը կագնած էր դարպասին, տղաներից մեկը գնդակը հարվածեց շատ ուժեղ և ես նետվեցի գնդակի առջև և փրկեցի նրան:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s