Posted in Մայրենի

Իմ ընկերները

  • Բացատրական բառարանի օգնությամբ բացատրիր հետևյալ բառերը.

Թուլակազմ- Թույլ կազմվածք ունեցող, ոչ քաջառողջ, տկար և ուժասպառ:

Որմնադիր- Պատ շարող վարպետ

Վտիտ 1. Թուլակազմ, տկար՝ թույլ կազմվածքով:
2. Նիհար:
3. Տկար, թույլ, անզոր:
4. Աղոտ, նվազ, թույլ:
5. Տկար, աղքատիկ:

Սոսկալի- 1. Սոսկում առաջացնող՝ պատճառող: Սոսկալի տեսք ուներ անտառի անճոռնին (Հ. Թումանյան):
2. Դաժան, անողոք, վայրագ, չարաչար: Սոսկալի հալածանք՝ պատիժ:
3. Շատ ծանր՝ դժվարին՝ անտանելի: Սոսկալի ցավ՝ տառապանք՝ տանջանք:
4. Ահեղ, սարսափ տարածող, ահ ու դողի մեջ պահող: Նա յուր զորքի լավ բարեկամն էր և սոսկալի
հրամանատար (Րաֆֆի):
5. Չափազանց վատ՝ վտանգավոր՝ վնասակար: Սոսկալի հիվանդություն՝ դրություն:
6. Ծայրահեղորեն վատ՝ բացասական՝ դատապարտելի: Սոսկալի հանցանք՝ արարք:
7. Ծայրահեղ, խիստ, վերին աստիճանի: Սոսկալի հուզմունք՝ խռովություն՝ դաժանություն:
8. Գործածվում է որևէ բանի չափազանց՝ ծայրահեղ աստիճանը ցույց տալու համար որպես ածականի
վերադիր (խոսակցական լեզվում նույնիսկ դրական հատկանիշների համար ևս): Սոսկալի ծանր՝ գեղեցիկ՝
ուժեղ:

Աքացի տալ- Աքացել:

  • Նկատեցի՞ր՝ ինչ լավ էր ճանաչում իր համադասարանցիներին: Փորձիր ներկայացնել քո դասարանցիներին:

Մարտին-ամենահամեստ <<Մառծինին>> աշխարհում

Արեգ-մենյու.այեմ

Գարիկ- պահածոացված ոլոռ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s