Posted in Մայրենի

Հնդկական հեքիաթներ

Հնդկական հեքիաթները հայկական հեքիաթների նման հետաքրքիր և ուսուցանող են: Այստեղ բարին հախթելու մասին խոսք չի քնում, այն քեզ սովորեցնում է, որ անկապ տեղը չպատժել <<մեղավորին>> եթե նա իրոք մեղավոր չէ: Հնդկական հեքիաթները հայերենի նման նախատեսված են երեխաների համար և նրանց ուսուցանելու համար:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s