Posted in Մայրենի

Ռուսական հեքիաթներ

Ռուսական հեքիաթները նման են հայկական հեքիաթներին, բայց ռուսական հեքիաթներում մեկ մեկ հախթում է չարը, բայց բոլոր հեքիաթներում երեխաները սովորում են բարություն, խիխճ ր և ձիշտ կյանքին վերաբերվելու ձև:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s