Posted in Մայրենի

Ֆռանսյական հեքիաթներ

Ֆռանսյական հեքիաթները նման են հայերենին նրանով, որ միշտ լինում է, խորամանկը ու միշտ էլ խափվողը: Հերոսները նման են հայկական հեքիաթների հերոսներին, գյուղացիներ, հնձվորներ, կենդանիներ, քահանաներ և այլն: Բայց ես դեռ մնում եմ իմ կարծիքին, որ բոլոր հեքիաթները ուսուցանող իմսատ ունեն իրենց մեջ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s