Posted in Մայրենի

Ֆիքսված ամանորյա կադրեր

ամենաուրախ կադր

20170105_210624

Սա ամենաուրախ կադրն է, որովհետև հազվագյուտ դեպքերում ես դու քո սիելիների հետ սեղան նստում:

ամենադժգոհ կադր

20170103_194634

Սա ամենադժգոհ կադրն է, որովհետև շատ հազվագյուտ է պատահում դեկտեմբերի 31-ին ավտովթար անելը:

ամենահոգնած կադր

20170108_003815

Սա ամենահոգնած կադրն է, որովհետև հինգ հետաքրքիր ֆիլմ դիտելուց հետո ամեն մեկն էլ այսպես կքներ:

ամենաընտանեկան կադր

20170106_141614

Սա ամենաընտանեկան կադրն է, որովհետև շատ հաճախ ես կարող այսպիսի գեղեցիկ նկարում լինես քո մայրիկի հետ:

ամենախենթ կադր

20170106_152134

Սա ամենախենթ կադրն է, որորհետև ես ծաղկաձորում այս անիվը վարելուց բացի նրանից վայր եմ ցատկում ամենավտանգավոր պահին և միքանի վարկյան հետո ես դա արեցի ուղակի վիկելը շատ դժվար էր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s