Posted in Վահան Տերյան

Ինչ պարզեցի Տերյանի մասին այս ֆիլմից

ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆ — ՀԱՅԱԴԱՐԱՆ — Թատրոն 32

Ես իմացա որ Տերյանի ստեղծագործություներից շատերը տխուր են: Իմ կարծիքով դա մարդկանց մոտ կասկած է առաջացնում արդյոք Տերյանը այդքան տխուր կյանք է ունեցել: Իմացա, որ նա այդքան շատ տխրուցյուն չի ապռել: Ճիշտ է նա մահացել է ժամանակից շուտ, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ նա շատ տխուր կյանքով է ապրել:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s