Posted in Դպիր

Մեդիագրադարանի ստեղծումը՝ հետազոտող ուսուցչի նախագիծ

Հեղինկակ՝ Թամար Ղահրամյան

Ես ընտրել եմ <<Դպիր>> հոտվածներից Թամար Ղահրամյանը հովածի, որովհետև նա իր հոտվածում նշում է որ չպենք է փխել գրողի ձեռագիրը:

Ճիշտ է արդյոք Թամար Ղահրամյանը նշում, որ ավելի լավ է մեդիագրադարանով սովորել քան թխտային գրքերով:

Advertisements

2 thoughts on “Մեդիագրադարանի ստեղծումը՝ հետազոտող ուսուցչի նախագիծ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s