Posted in Մայրենի

Կյանք թե ժամանակ

Ընտրել ժամանակ թե կյանքի վայելումը: Ապրել ժամանակով հեշտ է և ամենինչ ճիշտ ժամանակին կարողանում ես անել: Իսկ վայելելով կյանքը դու չես հասցնում ամենինչ ճիշտ իր ժամանակին անել: Կյանքը վայելելով կարող ենք շատ լավ բաներ անել, իսկ ժամանակով ապրելուց ճիշտը ճիշտ ժամանակին: Իմ կարծիքով կարելի է օրվա կեսը վայելել, իսկ մյուս կեսը պարտաճանանչորեն:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s