Posted in Բնագիտություն 2016-2017

<> նախագիծ

Այս շաբաթ նախագծային շաբաթ է: Մենք այսօր Հիմնական դպրոցից բերված կտրոնները ջերմոց լավբորոտորիաում կատարած աշխատանքների ժամանակ՝  հողը լցրեցինք ծաղկամանների մեջ և տնկեցին կտրոնները: Սկզբում մենք պարկերից հողը դատարկեցինք  ծաղկամանի մեջ և տնկեցինք ծաղիկները:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s