Posted in Մայրենի

Կարդում եմ տնօրենի օրագիրը

Ներդաշնակ-նեռարական, իհարկե հոգատար ու խնայո՜ղ, խնայո՜ղ…

Օրվա գիրը այն մասին էր, որ իչպես պետք է վերաբերվել նեռարական երեխաների հետ և ինչպես կրթել նրանց: Նրանք կարող են լիարժեք կրթություն ստանալ, երբ նրանց շրջապատը, որտեղ նրանք գտնվում են ջերմ և բարի լինեն: Նրանց պետք է ուսուցանել հենվելով նրանց ուժեղ կողմերի վրա:

 

Advertisements

One thought on “Կարդում եմ տնօրենի օրագիրը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s