Posted in Մաթեմատիկա Մ.

Հետաքրքրաժարժ խնդիրներ

Խնդիր 1: Մեծ սեղան ստանալու համար իրար միացրին հնգանկյան տեսք ունեցող մի քանի սեղան ։ Սեղանի յուրաքանչյուր բաց կողմում կարող է նստել միայն մեկ մարդ։ Քանի՞ հատ այդպիսի սեղան պետք է միացնել իրար 50 մարդ տեղավորելու համար։

16

Խնդիր 2: 5 միանման կլոր պիցցան ինչպե՞ս հավաար բաժանել Լևոնի և իր 7  ընկերների

միջև։

8 մասի

 

Խնդիր 3: Ինչպե՞ս երկնժարանի կշեռքի միջոցով 24կգ մեխը բաժանել երկու մասերի, համապատասխանաբար 9կգ և 15կգ:
 

 

12:2=6

6:2=3

3+6=9
Խնդիր 4: Երեք ոզնիներով գտան երեք կտոր պանիր՝ 5գ, 8գ և 11գ: Եկավ աղվեսը և ոզնիներին առաջարկեց օգնել ունենալ երեք հավասար պանրիկներ հետևյալ կերպ՝ ամեն անգամ նա ընտրում է երկու կտոր պանիր և նրանցից ամեն մեկից ուտում ճիշտ մեկ գրամ:Կարո՞ղ է արդյոք աղվեսը պահել իր խոստումը:

ոչ

Խնդիր 5:Պատկերը բաժանել 5 հավասար մասերի:

 

Խնդիր 6:Պատկերը բաժանել վեց հավասար մասերի:

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s