Posted in Մայրենի

Եթե աշխարհը երազ լիներ

227eaaa4aafb8b07349dac9248197cfbՈվ գիտի, կարող է աշխարհը ուղղակի երազ է, մենք դեռ քնած ենք և մինչև մահանալն էլ քնած կմնանք: Եթե այս ամենը երազ լիներ, ուրեմն չէին լինի պատերազմները, չէին լինի մարդասպանները, փողը և զենքերը: Մարդիկ կապրեին համերաշխ, և ով գիտի, կարող է այնպես լինի, որ իրականում Հայաստանը ավելի մեծ  է և ավելի գեղեցիկ: Հնարավոր է, որ սպորտ չկա, դա ուղղակի մեր երազն է և մարդկանց փոխարեն խոսող կենդանիներ են: Պատերազմը ուղղակի խաղ է, որը խաղում են տարբեր մարդիկ: Ուտելիքը թունավոր չէ, այլ՝ օգտակար: Մարդիկ աշխատանքի փոխարեն գնում են առևտուր անելու և խանութների փոխարեն ծառեր են, որոնք տարբեր տեսակի իրեր են տալիս: Հետքրքիր է, զոհվելուց հետո զարթնում ես այդ <<երազից>>, թե՝ ոչ:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s