Posted in Մայրենի

Եթե կենդանիները խոսեին

20161011_205452Հետաքրքիր է, կենդանիները իրար հասկանում են, իսկ մարդիկ՝ իրենց, կան նաև կենդանիներ, որոնք դեմքերով և հայացքներով ինչ-որ բան են մարդկանց հասկացնում: Օրինակ՝ նրանք սոված են կամ ցանկանում են խաղալ կամ դուրսը քայլել տիրոջ հետ: Եթե կենդանիները խոսեին մարդկանց լեզվով, ուրեմն մարդիկ կենդանիներին ավելի լավ կհասկանային: Ով գիտի, կարող է կենդանիները իրենց վատ են զգում, բայց մարդիկ դա չեն հասկանում, իսկ եթե կենդանիները խոսեին, մարդիկ կօգնեին նրանց, և նրանք իրենց լավ կզգային: Երանի կենդանիները խոսեին:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s