Posted in Մայրենի

Ինչու են հայհոյում

download (1)Կան կրթված մարդիկ, կան անկիրթ: Կրթված մարդիկ երբեք չեն հայհոյում, իսկ անկիրթները միշտ հայհոյում են: Իսկ ինչու են հայհոյում, դժվար է ասել: Կամ ով է որոշել, որ պետք է խոսել հայհոյանքներով, կամ ով է հորինել այդ հայհոյանքները: Եթե կարելի է գեղեցիկ խոսել, ուրեմն ինչու են հայհոյում, և կան մարդիկ, ովքեր հայհոյում են երեխանների մոտ և այդպես երեխաններն էլ են սովորում հայհոյել: Եթե այսպես շարունակվի, աշխարհում ոչ մեկը լավ ապագա չի ունենա: Ոչ մեկը չի աշխատի և ոչ մեկը չի կարողանա ապրել մարդկային ձևով:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s