Posted in Մայրենի

Իմ մեկ տարին միջին դպրոցում

Ես և իմ դասարանը տեղափոխվեցինք կրտսերից Միջին դպրոց: Ամեն ինչ ավելի լուրջ դարձավ: Լրջացան դասերը, տնայինները և մթնոլորտը: Բայց տեղափոխվելը լավ երևույթ է, որովհետև դու ծանոթանում ես նոր երեխաների հետ, նոր ընկերներ ձեռք բերում: Ավելացան նոր սպորտաձևեր և նոր ընտրության գործունեություններ: Իմ հաջողությունը այն էր, որ ես հաճախ եմ հայտնվում ենթակայքում իմ շարադրությունների շնորհիվ: Ես կուզենայի փոխել այն, որ այստեղ ֆիզկուլտուրայի դասաժամերը քիչ են, քան կրտսեր դպրոցինը: Մենք այստեղ անում ենք շաբաթական 3 դասաժամ, իսկ կրտսերում՝ 4 դասաժամ: Այստեղ մեր երկարօրյայի պարապմունքները ավելի հետաքրքիր են, որովհետև մենք ամեն օր սպորտով ենք զբաղվում, իսկ կրտսերում մեզ սենյակից, ճաշարանից և պետքարանից բացի ուրիշ տեղ չէին թողնում գնալ: Այստեղ մենք պարի դասաժամեր էլ ունենք, որոնք անցնում են հետաքրքիր, բայց այն անցնում է քաոսի մեջ: Բայց ես նախընտրում և հավանում եմ Միջին դպրոցը, քան կրտսերը:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s