Posted in Ամառային ճամբար 2017

Ամառային ճամբարի անհատական պլան

Երկուշաբթի

 • Ընդհանուր պարապմունք 9։00-9։15
 • Նախագծային աշխատանք 9։30-11։00
 • Հանրօգուտ աշխատանք 11։05- 12։30
 • Պարատուն 13։00- 14։20

Երեքշաբթի

 • Ընդհանուր պարապմունք 9։00-9։15
 • Նախագծային աշխատանք 9։30-11։00
 • Շրջակա միջավայրի խնամք  11։00-12։30
 • Նախագծային աշախատանք 13։00-14։20

Չորեքշաբթի

 • Ընդհանուր պարապմունք 9։00-9։15
 • Բրուտանոց 11։00-12։30
 • Նախագծային Աշխատանք  13։00-14։20

Հինգշաբթի

 • Ընդհանուր պարապմունք 9։00-9։15
 • Նախագծային աշխատանք 9։30-11։00
 • Բույսերի և շրջակա միջավայրի խնամք  11։00-13։00
 • Ազգային ավանդական խաղեր 13։00-14։20

Ուրբաթ

 • Ընդհանուր պարապմունք 9։00-9։15
 • Նախագծային աշխատանք  9։30-11։00
 • Ճամփորդություն Օշական  11:15- 15:00

Երկուշաբթի

 • Ընդհանուր պարապմունք 9։00-9։15
 • Նախագծային աշխատանք 9։30-11։00
 • Լողավազան 11։05- 12։30
 • Պարատուն 13։00- 14։20

Երեքշաբթի

 • Ընդհանուր պարապմունք 9։00-9։15
 • Նախագծային աշխատանք 9։30-11։00
 • Շրջակա միջավայրի խնամք  11։00-12։30
 • Ազգային ավանդական խաղեր

Չորեքշաբթի

 • Ընդհանուր պարապմունք 9։00-9։15
 • Բրուտանոց 11։00-12։30
 • Նախագծային Աշխատանք  13։00-14։20

Հինգշաբթի

 • Ընդհանուր պարապմունք 9։00-9։15
 • Ինքնասպասարկում խոհանոցում 9։30-11։00
 • Միջին դպրոցի ներքին բակի խնամք 11։00-13։00
 • Ազգային ավանդական խաղեր 13։00-14։20

Ուրբաթ

 • Ընդհանուր պարապմունք 9։00-9։15
 • Ճամփորդություն Զանգվի 09։00-18:00
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s