Posted in Քիմիա

Քիմիա

  1. Ո՞ր նյութերի խառնուրդներն են համասեռ.

ակավճի ու ջրիբսպիրտի և ջրի (օղի)գյուղի և ջրիդյուղի և բենզինի:

  1. Լրացրե՛քբաց թողած բառերը. «Մաքուր են այն նյութերըորոնք ունեն հաստատուն

բաղադրությունբնորոշ կառուցվածք, ուստի և օժտված են խիստ որոշակի

հատկություններով»:

  1. Ո՞րխառնուրդները կարելի է բաժանել թորումով.

ասպիրտ և ջուր

բկավիճ և ջուր

գկերակրի աղ և ջուր

դբենզին

  1. Ավազը խառնվել է փայտի թեփի հետԱռաջարկե՛ք եղանակորիմիջոցով հնարավոր է այդ

խառնուրդի բաղադրամասերն առանձնացնել:

Ջրի միջոցով:

  1. Գեղամալճի ջուրը թափանցիկ էբայց լուծված աղեր էպարունակումԻ՞նչ եղանակ

կառաջարկեք ՝այդ ջրից մաքուր նյութ ստանալու համար:

Կարելի է ջուրը գորոլշացնել:

  1. Դեբեդգետի ջուրը հաճախ պղտոր էՊատճառը ջրի մեջ կախվածկավի մասնիկներն են:

Ի՞նչ եղանակ կառաջարկեիք՝ մաքուր ջուր ստանալու համար:

Կարելի է ֆիլտրել

  1. Հայրիկը պատահաբար բենզինը լցրել է ջրի վրաՕգնե՛ք հայրիկինբաժանել այդ խառնուրդը:

Կարելի է ընդհամենը մակերեսից հանել, քանի որ բենզինը պարունակում է յուղ, իսկ յուղը չի խառնվում ջրի հետ:

8.Որպեսզի Մոխրոտիկը չմասնակցի պարահանդեսին .խորթ մայրը հանձնարել է նրան մաքրել մի խառնուրդ,որը կազմված է փայտի խառտուկներից,փոքր երկաթի մեխերից,շաքարի և գետի ավազից և դասավորել տուփի մեջ:Մոխրոտիկը շատ արագ մաքրեց խառնուրդը և հասցրեց մասնակցել պարահանդեսին:Բացատրեք ինչպես Մոխրոտիկը արագ կատարեց խորթ մոր առաջադրանքը:

Որն է բաժանման եղանակները

Մագնիսի միջոցով, ֆիլտրումի, թորումի, ջրի, գոլորշիացման և պարզեցում

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s