Posted in Ճամբար

Իզմիրյան Տպավորություններ

Մենք դպրոցի խմբով` թվով 14 հոգի, այցելեցինք Իզմիրի Տիեզերագիտական ճամբար։ Հասնելուն պես մեզ ցույց տվեցին մեր սենյակը, որը կոչվում էր Golf Bay։ Մեզ բաժանեցին տարբեր խմբերի մեջ այնպես, որ ամեն խմբում լինի 2 հայ երեխա։ Ինձ թվում է՝ բոլորի համար շատ լավ անցավ, և բոլորը շատ գոհ էին։ Եթե կարդում եք և չեք հասկանում, թե ինչ է Տիեզերագիտական Ճամբարը, ապա կբացատրեմ։ Տիեզերագիտական Ճամբարը երեխաներին սովերեցնում է մանրամասները տիեզերքի մասին և տիեզերագնացների։ Երեխաները նաև հատուկ սիմյուլատորների օգնությամբ ըմբռնում են, թե լուսնի վրա ինչպես են քայլում, կամ ինչպես են մարզվում տիեզերագնացները տիեզերքում կամ տիեզերք գնալու համար։ Տալիս են մեկ հանձնարարություն, որը դու քո խմբի հետ պետք է կատարես, որը շատ նման է տիեզերական հանձնարարության։ Քեզ նաև տալիս են տետրակ, որի մեջ հետաքրքիր հանձնարարություններ կան, որոնք դուք կարող եք կատարել՝ լսելով ձեր դասվարին և ուշադիր լինելով պրեզենտացիաներին։ Թվում է՝ դժվար է, բայց ամեն ինչ հեշտ է և հետաքրքիր։ Այս ամենի մեջ նրանք առանձնացնում են մի օր, երբ ձեզ տանում են լողավազան, առանձնացնում են օր, որ դուք համերգ տաք և այլն։ Այս ամենի վերջում վերջին օրվա երեկոն կոչվում է “BBQ Night” (Բարբեքյու Նայթ), որտեղ դուք համտեսում եք համեղ խորովածի տեսականի, նվերներ պարգևում միմյանց և վերջում երեկոն ավարտում եք զանազան պարերով։ Այսպես է անցնում Տիեզերագիտական Ճամբարում, որից ես շատ տպավորված եմ։

Advertisements
Posted in Ամառային Ճամբար 2018

Օրվա ամփոփում

Մենք այսօր մի փոքր հետ ընկանք մեր Իզմիրյան ծրագրից։ Քանի որ Հարգելի Սաշան ճամփորդության էր և Ընկեր Նելիին այսօր հարմար չէր՝ մենք չկարողացանք երգի և պարի վրա աշխատենք, որը պետք է ներկայացնենք Իզմիրում։ Այնուամենայնիվ այդքանին մենք դեռ կարողանցանք մի քանի տեսանյութեր նկարել և մի քանի հատ հուշանվերներ պատրաստել։

Posted in English, N.A.S.A., Իզմիր 2018

Going to Izmir…

Hello, my name is Arno. I was born on August 12, 2005. I’m learning in 《Mkhitar Sebastatsi》 Educomplex. I enjoy playing soccer and I’m really good at it. I havn’t attended to soccer classes. I got my soccer experience from playing in the streets with my friends. The favourite part of the school for me is the soccer pitch. I have a lot of good memories in there. Sometimes my classmates tell me spectacular things that I have done in that pitch that I don’t even remember. Going to Izmir’s space camp I’m expecting to learn things about space, austrounants, spaceships and anything else that N.A.S.A. has to offer.

Posted in Ամառային Ճամբար 2018

Ճամբարային օրակարգ

Օր առաջին

Ընդանուր պարապունք 9։00-9։20

Նախագծային ժամ 9։20-10։50

Մարզական ժամ 11։00-12։00

Միջ խնամք 12։00-12։40

Ընդմիջում 12։40-1։00

Օրվա անփոփում, լուսաբանում 1։00-2։00

Օր երկրորդ

Ընդանհուր պարապունք 9։00-9։20

Պարի ժամ 9։20-10։05

Երգի ժամ 10։10-11։00

Հետ. Աշխ. 11։05-12։30

Ընդմիջում 12։00-1։00

Խեցեգործություն 1։00-2։00

Օր երրորդ

Ընդանուր պարապունք 9։00-9։20

Նախագծային ժամ 9։20-11։00

Երգի ժամ 11։05-12։30

Ընդմիջում 12։30-1։00

Խեցեգործություն 1։00-2։00

Օր չորրորդ

Ընդանուր պարապունք 9։00-9։30

Պարի ժամ 9։30-10։10

Երգի ժամ 10։10-11։00

Խեցեգործություն 11։00-11։50

Նախ. Աշխ. 11։50-12։30

Ընդմիջում 12։30-1։00

Մարզական 1։00-2։00

Օր Հինգերորդ

Ընդանուր պարապունք 9։00-9։30

Երգի ժամ 9։30- 10։10

Խեցեգործություն 10։10-10։50

Մարզական ժամ 11։00-11։40

Պարի ժամ 11։45-12։30

Ընդմիջում 12։30-1։00

Նախ. Աշխ. 1։00-2։00

Posted in Մայրենի

Լճակ

 • Քնարական հերոսի կարծիքով ինչու՞ էր ապշած լճակը. է՞լ ինչը կարող է ապշեցնել լճակին:

Քնարական հերոսը նմանացնում է լճակին հայլու:

 • Ի՞նչ նմանություններ էր գտել քնարական հերոսը իր և լճակի միջև: Իսկ տարբերություննե՞ր:

Ինչքան ալիքներ ունի լճակը, այնքան նրա ճակատի վրա կնճիռներ կան, ինչքան լճակը փրփուր ունի այդքան իր սիրտը ցավ ունի։

 • Ի՞նչ տրամադրություն է տիրում բանաստեղծությունում: Ի՞նչ գույն կներկեիր այս բանաստեղծությունը:

Չեմ կարողացել գտնել:

Posted in English

Match the antonyms. One of the words is extra one.

 1. optimistic pessimistic
 2. hard-working lazy
 3. intelligent silly
 4. decent-indecent
 5. just unjust
 6. beautiful ugly

Open the brackets and put the verb into the correct tense.

 1. Our family saved money for a new car by the end of the year.
 2. If you catch the taxi, you will meet Mary at the station.
 3. Father told us that he bought the tickets the day before.
 4. The girl waters her flowers in the morning.
 5. This time tomorrow they will be siting in the train on their way to Chicago.
 6. Many reporters came to the conference yesterday.
 7. Don’t shout! My son is sleeping.
 8. He already broke his new bicycle.

Characterize a person.

 1. Steve isn’t afraid of dangerous situations. He is brave.
 2. Ann can’t stop talking. She is talkative.
 3. Bogdan hates spending money. He is money saver.
 4. Kate is friendly and enjoys being with other people. She is introvert.
 5. Harry never tells a lie. He is honest.
Posted in Պատմություն

Կրթություն 19-րդ դար

Հայոց դպրոցի բուն պատմությունն անխզելիորեն կապված է գրերի ստեղծման հետ։ Մեսրոպ Մաշտոցը, Սահակ Պարթև կաթողիկոսի աջակցությամբ, հայ գրերն ստեղծելուց հետո ձեռնամուխ է լինում կրթատներ հիմնելու գործին։ Առաջին դպրոցը՝ վարդապետարանը, բացվել է Վաղարշապատում։ Սկզբնական շրջանում դասավանդվել են Սուրբ գիրքը, վարքաբանություն և եռյակ գիտությունները (քերականություն, ճարտասանություն, դիալեկտիկա), հետագայում նաև աստղաբաշխություն, բարոյագիտություն, թվաբանություն և այլ առարկաներ։ Դպրոցը պատրաստել է ուսուցիչներ, քարոզիչներ և եկեղեցական գործիչներ, որոնք լուսավորական գործունեության էին մեկնում Հայաստանի տարբեր գավառները։ Այստեղ սովորելու և կատարելագործվելու էին գալիս Հայաստանի տարբեր վայրերից։

Դպրոցը հատկապես ծաղկում է ապրել Ղազար Փարպեցու ուսումնապետության ժամանակ։ Հատուկ ուշադրություն է նվիրվել սաների ֆիզիկական դաստիարակությանը (մարզանք, խաղ, ձիավարժություն, զինավարժություն ևն)։

Posted in Պատմություն

Խաչակրած արշավանքներ

Նախաբան
1095թ. նոյեմբերի 27-ին, Ֆրանսիայի Կլերմոն քաղաքում, դիմելով բացօթյա լսարանում հավաքված բազմահազար ունկնդիրներին, Հռոմի պապ Ուրբանոս II-ը կոչ արեց օգնության գնալ մահմեդականների լծի տակ հեծող արևելյան քրիստոնյաներին, դրանով փաստորեն սկզբնավորելով մի զանգվածային շարժում, որը հետագայում հայտնի պիտի դառնար խաչակրություն անունով: Խաչակրություն բառը «խաչակրաց արշավանք» նշանակությամբ եվրոպական լեզուներում սկսել է գործածվել XVIII դարից: Ուրբանոսի կոչը, Կլերմոնի ժողովից հետո ծավալված եռանդուն քարոզչության շնորհիվ, լայն արձագանք գտավ արևմտյան հասարակության բոլոր շերտերում, և բազմահազար կամավորներ պատրաստակամություն հայտնեցին զինվորագրվելու ազդարարված սրբազան պատերազմին: Ոգևորությունն այնքան համատարած էր և ցանկացողների թիվն այնքան մեծ, որ Ուրբանոսն ստիպված էր նույնիսկ որոշ սահմանափակումներ մտցնել հավաքագրվողների կազմում, մասնավորապես չխրախուսելով ծերերի, կանանց և երեխաների մասնակցությունը: Եվ ահա, 1096թ. գարնանից ի վեր՝ խոշոր բարոններից, ասպետներից, եկեղեցականներից, հողազուրկ գյուղացիներից ու թափառաշրջիկներից կազմված խաչակրաց խայտաբղետ բազմությունը, տարբեր ժամկետներում ու տարբեր ճանապարհներով, շարժվեց դեպի Արևելք, այդպիսով ծնունդ տալով մի փոթորկալից գործընթացի, որը պիտի տևեր շուրջ 200 տարի և ունենար հետևյալ գլխավոր հանգրվանները.

1. Առաջին խաչակրաց արշավանք (1096-1099թթ.), որը գլխավորում էին ֆրանսիական ու նորմանական խոշոր բարոնները, և որի արդյունքում Արևելքում ստեղծվեցին չորս լատինական պետություններ՝ Երուսաղեմի թագավորությունը, Անտիոքի իշխանապետությունը, Եդեսիայի և Տրիպոլիի կոմսությունները:
2. Երկրորդ խաչակրաց արշավանք (1147-1149թթ.), ձեռնարկված Մոսուլի աթաբեկ Զանգիի կողմից Եդեսիայի գրավման (1144թ.) վրեժը լուծելու նպատակով: Լիակատար ձախողությամբ ավարտված այս արշավանքի առաջնորդներն էին գերմանական կայս Կոնրադ III-ը և Ֆրանսիայի թագավոր Լյուդովիկոս VII-ը:
3. Երրորդ խաչակրաց արշավանք (1189-1192թթ.), որի նպատակն էր վերանվաճել Սալահեդդինի կողմից 1187 թվականին գրավված Երուսաղեմ քաղաքը: Այդ արշավանքը, որի հրամանատարներն էին Ֆրիդրիխ Շիկամորուս կայսրը, Անգլիայի թագավոր Ռիչարդ Առյուծասիրտը և Ֆրանսիայի թագավոր Ֆիլիպ-Օգյուստը, թեև չհասավ իր բուն նպատակին, բայց նրա շնորհիվ վերականգնվեց Երուսաղեմի թագավորությունը ՝ Աքքա կենտրոնով, ինչպես նաև հիմնադրվեց Կիպրոսի լատինական թագավորությունը:
4. Չորրորդ խաչակրաց արշավանք (1204թ.), որն, ի տարբերություն նախորդ երկուսի, առաջնորդում էին ոչ թե եվրոպական մեծ երկրների թագավորները, այլ մի քանի խոշոր բարոններ: Այդ արշավանքը Մահմեդական Արևելք ուղղվելու փոխարեն, շրջվեց դեպի Բյուզանդիա և ավարտվեց նրա մայրաքաղաքի գրավմամբ ու Կոստանդնուպոլսի լատինական կայսրության հիմնադրմամբ:
5. Հինգերորդ խաչակրաց արշավանք (1217-1221թթ.). Երուսաղեմի թագավոր Հովհաննես Բրիենացու, Ավստրիայի դուքս Լեոպոլդ VI-ի և պապական նվիրակ Պելագիոսի առաջնորդությամբ իրականացված այս արշավանքի արդյունքում գրավվեց Եգիպտոսի Դամիատ նավահանգիստը, որը սակայն գրեթե անմիջապես կրկին ընկավ Այուբյան սուլթանների ձեռքը:
6. Վեցերորդ խաչակրաց արշավանքը (1228-1229թթ.), որը միայնակ գլխավորում էր Ֆրիդրիխ II գերմանական կայսրը: Վերջինիս հաջողվեց զուտ դիվանագիտական միջոցներով Եգիպտոսի Այուբյաններից կորզել Երուսաղեմ քաղաքը, որն այս անգամ խաչակիրների ձեռքում մնաց 15 տարի (1229-1244թթ.):
7. Յոթերորդ խաչակրաց արշավանք (1248-1254թթ.), որի ընթացքում այն առաջնորդող Ֆրանսիայի Լյուդովիկոս IX թագավորը, հինգերորդ արշավանքի օրինակով, գրավեց Դամիատ քաղաքը, բայց շուտով ջախջախիչ պարտություն կրելով, կրկին կորցրեց այն:
8. Ութերորդ խաչակրաց արշավանք (1270թ.), որը նույնպես իրականացվեց Լյուդովիկոս IX-ի հրամանատարությամբ, սակայն Արևելք ճանապարհվելու փոխարեն ուղղվելով դեպի Թունիս, ձախողության մատնվեց, և թագավորն ինքն էլ այնտեղ կնքեց իր մահկանացուն, հետագայում դասվելով սրբերի շարքը:

Posted in Պատմություն

Սկանֆինավյան Ֆիցաբանություն

Դիցաբանություն-հեթանոսական հավատարիքներ

Գերմանական և Սկանդինավյան ցեղերի հեթանոսական հավատարիքները մինջև Քրիստոնեության ընդունումը (Ք. ա. 5-րդ դար):

Վիկինգներ-հին Սկանդինավյան բարբարոս ցեղեր

Սկանդինավյան դիցաբանության վերաբերյձ դիցաբանության և պատմության մասին երգերի ժողովածու: Գրվել է հին իսլանդեներենով, առաջին երգերը գրվել են 13-րդ դարում, հեղինակ՝ իսլանդական գիտնական Սիգմունդ Իմաստուն: Բախկացած է երեք մասերից, առաջին՝ երգեր Աստվածների մասին, երկրորդ՝ երգեր հերոսների մասին, երրորդ՝ Էդաայական երգեր:

Սկանդինվայան դիցաբանության Աստվածները

Օդին-Գերագույն Աստված

Թոռ-Ամպրոպի Աստված

Բալդր-հայտնի չէ

Տյուր-հայտնի չէ

Հեյմդալլ-հայտնի չէ

Բրագի-հայտնի չէ

Հյոդ-հայտնի չէ

Վիդար-հայտնի չէ

Վալի-հայտնի չէ

Ուլլ-հայտնի չէ

Նյորդ-հայտնի չէ

Ֆրեյր-հայտնի չէ

Լոկի-խորմանկության և խափեության Աստված

Ֆրիգգ-Օդինի կինը, բախտի խրհրդանիշը

Ֆրեյա-սիրո Աստվածուհի

Իդուն-Անմահական խնձորի պահապանը

Սիֆ-(Թորի կինը) պտղաբերության խորհրդանիշը