Posted in Այլ

Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում

հաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով.

 • Այս ուսումնական շրջանում ունեցել եմ 3 ժամ բացակայություն, ոնոցից բացակայել եմ Թումո հաճախելու պատճառով:
  • ուսումնական բլոգի վարում. բաժիններ, յուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն,
 • Ռուսաց Լեզու— 7 նյութ
 • Հայոց լեզու — 19 նյութ
 • Հանրահաշիվ — նյութ չունեմ
 • Նախագծային աշխատանքներ — 4 նյութ
 • Պատմություն — 8 նյութ
 • Քիմիա — 5 նյութ
 • English — 2 նյութ, որոնցից մեկը բախկացած է 15 էջից, 4000ից ավելի բառերից, որում ես քննադատում եմ այսօրվա ավագ դպրոցի 4 տարբեր հոսքեր և ներկայացնում եմ այլ խնդիրներ, որնոք առկա են Հայասանի ավագ դպրոցներում և առաջարկում եմ լուծումներ: Եթե հետաքրքրեց կարող եք դիտել այստեղ:
 • Աշխարհագրություն — 5 նյութ
 • Գրականություն — 22 նյութ
 • Երկրաչափություն — նյութ չունեմ
 • Իրավունք — նյութ չունեմ
 • Կենսաբանություն — 4 նյութ
  • ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն սահմանված կարգով. ուշացումներ,
 • Մասնակցել եմ սահմնաված կարգով բոլոր ուսումնական պարապմունքներին, չեմ ուշացել դասերից:
  • մասնակցություն դասարանի, ընտրությամբ գործունեության խմբի ուսումնական ճամփորդություններին.
   ուսումնասիրություն
   լուսաբանում
  • չեմ մասնակցել
  • մասնակցություն ուսումնական նախագծերի
   նախագծերի թվարկում
   անհատական աշխատանքը նախագծում
 • Գրականությունից ունեմ 2 նախագիծ (հղումներ՝ 12,)
 • Անգլերենից մոտ 1 նախագիծ բաժնում (հղումը՝ այստեղ)
  • մասնակցություն ուսումնական-հասարակական աշխատանքներին.
 • չեմ մասնակցել
  • մասնակցություն հիգիենիկ միջվավայրի, գույքի խնամքի աշխատանքներին.
 • Մասնակցել եմ
  • մասնակցություն դասարանում, դպրոցում, կրթահամալիրում կազմակերպված տոնի, ծեսի, ստուգատեսի.
 • չեմ մասնակցել
  • մասնակցություն ցուցահանդեսի, համերգի, ներկայացման
 • չեմ մասնակցել
  • կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների խախտում.
 • Խախտում չունեմ
 • անհատական ձեռքբերումները ուսումնական առաջին շրջանում.
 • Անգլերենի դասընթացներից դարձել եմ շատ ավելի ինքնավստահ, մաթեմատիկայի դասընթացներից ստացել եմ “լիդեր”-ի ներշնչանք և գրականության դասընթացներից սկսել եմ սիրել կարդալ գրքեր, բայց անգլերեն լեզվով:
 • ուսումնական յուրաքանչյուր դասընթացներից (այդ թվում՝ ընտրությամբ) իր առաջադիմության ինքնագնահատում.
 • Ռուսաց Լեզու — բավարար
 • Հայոց լեզու — լավ
 • Հանրահաշիվ — լավ
 • Պատմություն — բավարար
 • Քիմիա — լավ
 • Անգլերեն — գերազանց
 • Աշխարհագրություն — լավ
 • Գրականություն — լավ
 • Երկրաչափություն — լավ
 • Իրավունք — լավ
 • Կենսաբանություն — բավարար
 • ֆիզիկա  — բավարար
 • Ֆիզկուլտուրա —  գերազանց
 • Տեխնոլոգիա — լավ
 • Երգ — վատ
 • Պար — վատ
 • ուսումնական շրջանի կազմակերպման վերաբերյալ իր հարցադրումները, առաջարկությունները.
 • «Ուսումնական ձմեռ» նախագծով դեկտեմբերի 23-ից հունվարի 7-ը անելիքները՝
  Ամանորի, Սուրբ Ծննդյան անհատական-ընտանեկան նախագիծ
  ընթերցանություն
  ուսումնասիրություն
  ուսումնական այլ աշխատանք

Ընթերցանություն

Ֆիլմերի դիտում

 • ուսումնական երկրորդ շրջանում գործունեության նախագիծ՝
 • Ընթեցանություն
 • Ֆուտբոլային Ձմեռային առաջնություն
Posted in Քիմիա, Այլ

Օքսիդների դասակարգումը, ստացումը, հատկությունմերը

Առաջադրանքներ. հետևյալ օքսիդները՝ K2O, SO2, N2O3, CaO, P2O5, Al2O3, SO3, N2O5, ZnO,                                                                        CO, N2O, CO2, SiO2, MgO,  Na2O,  Fe2O3

 • դասակարգել` հիմնային, թթվային, երկդիմի, անտարբեր  օքսիդների:
 • որոշել տարրերի օքսիդացման աստիճանները
 • գրել բոլոր օքսիդներին համապատասխանող կամ հիմքերի  կամ  թթուների բանաձևերը
 • գրել  օքսիդների հնարավոր փոխազդեցության ռեակցիաների  հավասարումները ջրի, թթուների, հիմքերի հետ:

Դասագրքից սովորեք ՙՙԱնօրգանական նյութերն  և դրանց  դասակարգումը  և օքսիդները                                               (11-ից 16 էջերը) և  կատարեք 12  և  18  էջերի առաջադրանքները

Օքսիդների սահմանումը

Երկու տարրից կազմված այն բարդ անօրգանական նյութեր, որնցից մեկը թթվածինն է -2 օքսիդացման աստիճանով կոչվում են օքսիդներ:

Օքսիդների ընդհանուր բանաձևն է՝

RxOy-2 

Հիմնային-N+1a2O-2

Թթվային-C+4O2-2

Երկդիմի(ամֆոտեր)-Cr2O3

Անտարբեր(աղ չառաչցնող)-N2O

Posted in Այլ

Հայաստանի և Հարավային Կորեաի ընտրությունների համեմատում

Նախ և առաջ ՀՀ-ի և Կորեաի ընտրությունները տարբերվում են նրանով, որ Կորեաում քաղաքական գործիչ ընտրելու համար քվյարկում են տարին հինգ անգամ, իսկ հայաստանում մեկ անգամ։  Ինձ թվում է, որ սա շատ ճիշտ է, որովհետև տարվա ընթացքում գործիչը կարող է չարդարացնել իր խոստումները և ժողովուրդը գոհ չմնա։ Բայց նման են նրանով, որ նոր քաղաքական գործիչ ընտրվում է 4 տարին մեկ։ Մեր ազգայաին ժողովում կա 132 նստատեղ, իսկ Կորեաի ազգային ժողովում 400։

Posted in Այլ

Պատմություն փետրվարի 25ից Մարտի 1

1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու՝
-«Ազգային-ազատագրական պայքարը 19-րդ դարի 70-90-ական թթ.» թեման՝
ա/ Հայդուկային շարժումը
բ/ Արևմտահայերի կոտորածները և ինքնապաշտպանական մարտերը 1890-ական թթ. /բանավոր, դասագիրք, էջ 88-96, այլ աղբյուրներ/.

Առաջադրանքներ.
1. Օգտվելով դասանյութից, Հայկական Հարց» հանրագիտարանից և համացանցի կայքէջերից՝ պատրաստե՛ք նյութ հայ նշանավոր որևէ հայդուկապետի մասին:
«Հայկական հարց» հանրագիտարան

ԱՐԱԲՈ (ԱՌԱՔԵԼ, ՄԽԻԹԱՐՅԱՆՍՏԵՓԱՆՈՍ) ԾՆՎԵԼ Է 1863 ԹՎԱԿԱՆԻՆ, ԳՅՈՒՂ ԿՈՒՌԹԵՐՈՒՄ (ԲԻԹԼԻՍԻՆԱՀԱՆԳԻ ՍԱՍՈՒՆ ԳԱՎԱՌ), ՄԱՀԱՑԵԼ1893 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԳՅԱԼԻՍՈՐԻ ՁՈՐՈՒՄ(ԽՆՈՒՍԻ ԵՒ ՄՈՒՇԻ ՄԻՋԵՒ): ՀԱՅ ԱԳԳԱՅԻՆ-ԱԳԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ԳՈՐԾԻՉ, ԱՌԱՋԻՆ ՖԻԴԱՅԻՆԵՐԻՑ (1880-ԱԿԱՆ ԹԹ.): ՍՈՎՈՐԵԼ Է ՄՈՒՇԻ ԱՌԱՔԵԼՈՑ ՎԱՆՔԻԴՊՐՈՑՈՒՄ: ԳՈՐԾԵԼ Է ՍԱՍՈՒՆԻ, ՏԱՐՈՆԻԳՅՈՒՂԵՐՈՒՄ: ԻՆՔՆԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ Է ԶԻՆՎԱԾԽՈՒՄԲ: 1892-ԻՆ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԲԵՐԴԱԿ ԳՅՈՒՂՈՒՄՁԵՐԲԱԿԱԼԵԼ ԵՆ ԱՐԱԲՈՅԻԵՒ, ԴԱՏԱՊԱՐՏԵԼ 15 ՏԱՐՎԱԲԱՆՏԱՐԿՈՒԹՅԱՆ, ՍԱԿԱՅՆ ՓԱԽԵԼ ԷԲԱՆՏԻՑ, ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼ ԻՐ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ: 1889-ԻՑ ՍԿՍԱԾ՝ ՔԱՆԻՑՍԱՅՑԵԼԵԼ Է ԿՈՎԿԱՍ, 1892-ԻՆ ԹԻՖԼԻՍՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ ՀՀԴԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 1-ԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻՆ: ԳՅԱԼԻՍՈՐԻ ՁՈՐՈՒՄԸՆԴՀԱՐՎԵԼ Է ՔՐԴԵՐԻ ՀԵՏ ԵՒ ԶՈՀՎԵԼ: ՀՅՈՒՍՎԵԼ ԵՆ ԱՐԱԲՈՅԻԽԻԶԱԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՈՎԵՐԳՈՂ ԵՐԳ
Posted in Այլ

Задание 1. Восстановите слова. Впишите окончания прилагательных.

Там старое общежитие, а здесь строят новое общежитие.
Это вчерашняя газета. Андрей читает вчерашную газету.
Этот словарь маленький . Дай мне, пожалуйста, большой словарь.
Это тёплое молоко, а я люблю холодное молоко.
Вот новые книги. Миша часто покупает новые книги.
Это не очень интересный фильм. Мой друг смотрит интересный американский фильм.
Задание 2. Выберите правильный вариант.

Отец читает … газету.
А) сегодняшний

Б) сегодняшнюю

В) сегодняшняя

Г) сегодняшние

Мой друг смотрит … фильм.
А) французское

Б) французская

В) французский

Г) французские

Анна читает … … книгу.
А) новая интересная

Б) новую интересную

В) новую интересные

Г) новое интересное

Студенты пишут … диктант.
А) трудная

Б) трудные

В) трудное

Г) трудный

Я вижу … здание.
А) высокое

Б) высокая

В) высокие

Г) высокий

Наш преподаватель знает … и … языки.
А) английская и арабская

Б) английское и арабское

В) английский и арабский

Г) английские

Задание 3. Восстановите ответы. Выберите правильный вариант.

Когда дети гуляли в парке, погода была хорошая.

Я была на работе, когда приехали родители.

Когда я был дома, Иван позвонил мне.

Он знал, что я дома. А Сергей не знал, что я.

Мы приехали домой, когда было уже темно.

Директор сказал, что зимой у нас будут каникулы.

Я не знаю, когда у нас начнутся зимние каникулы.

Друзья знают, что я всегда занят.

Я знаю, что вы хорошо отдохнули летом, но я не знаю, где вы отдыхали.

А) что Б) когда В) где

4. Тренировочное упражнение:
Где ты был вчера?( стадион-футбол).

Я был на стадионе смотрел футбол

Где она была 2 дня назад?( театр- балет).

2 дня назад она была в театре на балете.

Где они были?( школа- урок русского языка).

Они были в школе на русском классе.

Где работает твой отец?( фирма).

Мой отец работает в фирме.

Где работает твоя мама?( гостиница).

Мая мама работает в гостинице.

Где можно купить газеты?( киоск).

Газеты можно купить из киоске.

Где можно увидеть много животных?( зоопарк-цирк)

Много животных можно увидеть в зоопарке и цирке

Где лучше покупать фрукты ( рынок или магазин).

Фрукты лучше покупать в рынке или магазине

Задание 5. Восстановите предложения. Выберите правильный вариант.
Мы собираемся на экскурсию. Преподаватель сказал, что будет ждать нас здесь . отсюда мы пойдём в музей.
А) сюда Б) здесь В) оттуда Г) туда Д) отсюда

Вчера мои друзья ходили в кинотеатр. Они пошли туда в 5 часов. там шёл новый фильм. Они
вернулись сюда в 9 часов вечера.
А) там Б) сюда В) отсюда Г) оттуда Д) туда

Когда вы утром уходите из дома? Когда вы обычно возвращаетесь домой? Вы будете сегодня вечером дома?
А) дома Б) из дома В) домой Г) дом

Posted in Այլ

Type of movies I like to watch

First of all I would like to say what genres do I enjoy and like to watch. I’m confertable watching comedy, action, sci-fi, fantasy, thriller, crime and detective genres.

One of my favourite films is MindHunters. It’s a film made in 2004. The film is part horror, part thriller, part detectiyve and part crime. Theres a group of FBI newcomers, who get placed in an ireland and get tested by their boss on an detective mission. One of the newcomers just thinks it would be fun to kill everyone else. The killers opsests with time and for every trap theres is a clock or a watch. The killer plans the killing and the traps very cleverly and carefuly. At the end two victims are left. The killer thinks that theres only one victim left. The killer get into a gun fight underwater with the victim. They finally come out the water and the other victim, who was suposed to be dead comes up and injures the killer. Than the other victim who just came out of the water shots the killer in the head and kills the killer.

Posted in Այլ

Check your progress

1 Grammar

a Complete the sentences. Use the past simple or past continuous form of the verbs.

While I was walking down the street yesterday. I saw a friend of mine. He was looking in a shop window. I started to cross the road to say hello to him. While I was crossing the road, I heard a noise. A bus was coming in my direction! The bus stopped very close to me. I was lucky it didn’t hit me.

b Complete the sentences. Use the comparative or superlative form of the underlined adjectives.

1 I’m a good player,but Steve is better than me and Jane is the best player in the school!!!

2 Question 1 was easy. Question 4 was easier than question 1, and question 6 was the easiest question of all.

3 Last night’s match was exiting, but Saturday’s match was more exiting than last night’s match, and Sunday’s much was the most exiting ever.

4 Yesterday was a bad day for me, but Thursday was worse than yesterday, and Friday was the worst day of my life!

c Complete the sentences.Write the adverbs.

1 They ran home quickly.

2 She smiled happily.

3 My brother speaks French fluently.

4 The hairdresser cut my hair very badly.

5 I answered all the questions easily.

6 Our team played very goodly.

2 Vocabulary

a Put the letters in the correct order  to find the adjectives and write them next to their opposites.

1 bad good

fast slow

cheap expensive

beautiful ugly

tidy messy

quiet loud

easy difficult

b Complete the sentences. Use the correct form of the verb get and one of the words in the box.

1 It rained very hard last Saturday when I was in town, and I got very wet.

2 Our dog can’t walk very well because he’s got very old now.

3 I got a surprise yesterday. My uncle sent me some money!

4 The party was great, and I didn’t get home until midnight.

5 My brother says he’s got good ideas when he daydreams.

I love Maths, and I’m always happy when I get the answers right.

Posted in Ֆիզիկա, Այլ

Առաջադրանքներ Վ․ Կ․ Լուկաշիկ

Առաջադրանքներ Վ.Ի Լուկաշիկ գրքից 113-125

113. V= 36կմ/ժ

մ/վ-?

36*1000=36000

36000:3600=10մ/վ

114.

V1=7,9կմ/վ

V2=11,2կմ/վ

V3=16,7կմ/վ

Մ/վ;կմ/ժ

V1=7,9կմ/վ=7,9 1000մ/վ=7900մ/վ

V1=7,9կմ/վ=7,9կմ/1/3600ժ=7,9*3600կմ/ժ=28440կմ/ժ

1ժ=3600վ

1վ=1/13600ժ

V2=11,2կմ/վ=11,2 1000մ/վ=11200մ/վ

11,2=կմ/1/3600=11,2*3600կմ/ժ=40320կմ/ժ

V3=16,7կմ/վ=16,7 1000/վ=16700մ/վ

16,7*3600կմ/վժ 60120կմ/ժ=

115.V=2700կմ/ժ

V2=715մ/վ

Որն է մեծ?

2700*1000=2700000

2700000:3600=750մ/վ

A-ից B=750մ/վ

B-ից A=715մ/վ

Մեծ է A-ից B-ն

116. V1=15մ/վ

V2=72կմ/ժ

Որն է մեծ?

72*1000=72000

72000:3600=20մ/վ

V2=20մ/վ

Մեծ է V2=V2>V1

117. S = 99կմ

t = 5ժ 30ր

V – ?

V=S/t=99/330ր=99*1000/330*60=5մ/վ

118. S = 20կմ

t = 3ժ

V – ?

V=S/t=20/3=6,6կմ/ժ

119. S = 20 կմ

t1 = 5ժ

t2 = 2ժ

t3 = 22ր

t4 = 1,4ր

V1, V2, V3, V4 – ?

V1=S/t=20կմ/5ժ=20*1000/5*3600=1,1մ/վ

V2=S/t=20կմ/2ժ=20*1000/2*3600=2,8մ/վ

V3=S/t=20կմ/22ր=20*1000/22*60=15,1մ/վ

V4=S/t=20կմ/1,4ր=20*1000/1,4*60=238 մ/վ

120. t1 = 17:00

S1 = 101000կմ

t2 = 22:00

S2 = 152000կմ

V – ?

t2-t1=22-17=5ժ

S2-S1=152000-101000=51000կմ

51000կմ/5ժ=10200կմ/ժ

120.10200կմ/ժ

121.T=30վ

V=72կմ/ժ

30*3600=108000կմ/վ

122.

123.V=0,5մ/վ

T-? 15կմ

Պատ՝. T=7,5

I

Կփոխվի՞ մարմնի շարժման արագությունը, եթե նրա վրա այլ մարմինների ազդեցությունը դադարի.

ա) կմեծանա

բ) կփոքրանա

գ) չի փոփոխվի

II

?

III

Քարը ջարդելիս բաժանվում է երկու մասերի: Բեկորներից մեկը ստանում է 12մ/վ արագություն, իսկ մյուսը՝ 4մ/վ: Ո՞ր բեկորի զանգվածն է մեծ և քանի անգամ.

Առաջին բեկորի զանգվածը մեծ է 3 անգամ

IV

Կգ-? 0,035տ

35 կգ

V

Գրամ-? 0,35 կգ

35գրամ
VI

350գ-ը կգ-?

0,35կգ

 

Հեղուկի ծավալի որոշումը չափագլանի միջոցով

I

Հեղուկի ի՞նչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել պատկերված չափագլանով.

100մլ

II

Ինչքա՞ն է չափագլանի ամենափոքր մեկ բաժանման արժեքը.

60-50=10, 10:5=2

2մլ

III

Ինչքա՞ն է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը.

2×3=6

70+6=76

 

Լուդաշիկ խնդրգրքից

113

Տրամվայ-36կմ/ժ

Մ/Վ-?

36×1000/3600=10մ/վ

114

I Տիեզերանավ-7,9կմ/վ

II Տիեզերանավ-11,2կմ/վ

III Տիեզերանավ-16,7կմ/վ

մ/վ-?

կմ/ժ-?

7,9×1000=7900մ/վ

11.2×1000=1120մ/վ

16.7×1000=1670մ/վ

7.9×3600=28440կմ/ժ

11,2×3600=40320կմ/ժ

16.7×3600=60120կմ/ժ

 

115

A-B=2700կմ

Ինքնաթիռը-1ժ

Հետադարձ-715 մ/վ

V որ ուղղությամբ է ավելի մեծ

2700×1000/3600=750մ/վ

750-715=35մ/վ

A-B ուղղությամբ ավելի մեծ է

 

116

Նապաստակ-15մ/վ

Դելֆին-72կմ/ժ

Որ կենդանու արագությունն է մեծ-?

72×1000/3600=20մ/վ

20-15=5մ/վ

Դելֆին>նապաստակ

 

117

99/5,5=18կմ/ժ

118

20:3=6,6կմ/ժ

119

Հետիոտ-20կմ 5ժամում

Ձիավոր-20կմ 2ժամում

Տանկ-20կմ 22րոպեում

Ինքնաթիռ-20կմ 1,4րոպեում

20:5=4կմ/վ

20:2=10կմ/ժ

60:22=2.72կմ/ժ

20:22/60=7.3կմ/ժ

20:7/300=857 1/7կմ/ժ

 

120

Տիեզերահռթիռը ժամը 17-ին 101000կմ-ով հեռացել է երկրից

22ժ-ում 152000 կմ հեռավարության վրա:

V-?

22-17=5ժ

152000-101000=51000կմ

51000:5=10200կմ/ժ

 

121

18կմ

122

850:60=14.1կմ

123

0,5:1000×3600=1.8

15×1.8=27ժ

124

300:5=60մ

125

600:5=120

120×30=3600

 

Posted in English, Այլ

Classwork 06.12.2017

2c Complete the dialogue with ‘llwill or won’t and a verb from the box

stay go find give be get help

Clara: Oh, Pete it’s the maths test tomorrow! I hate maths. I’m sure I won’t get the answers right.

Pete: Don’t worry you’ll be fine! You got a good result in your last test.

Clara: Yes, but this is more difficult. I rally don’t feel well. Maybe I won’t go to school tomorrow. I’ll stay in bed.

Pete: That will help you. The teacher will give you the test on Wednesday.

Clara: You’re right. But what can I do?

Pete: Look, why don’t I come round to your place this afternoon after school? We can look at the Maths together. You’ll find it’s not so difficult.

Clara: Oh, thanks, Pete.

Posted in Այլ

Harissa

Harissa  is an Armenian dish from the Ararat plain. It is a thick porridge made from korkot (dried or roasted cracked wheat) and fat-rich meat, usually chicken or lamb. Herbs were substituted for meat in harissa when Armenian religious days required fasting and penance. The extremely long cooking process is an essential part of the harissa tradition. Like other ritual dishes, the time taken for preparation is part of its cherished value.

Etymology

Served with sides

The dish has been passed on since ancient times. Stories differ as to the origins of the dish. According to Armenian lore, the patron saint of Armenia, Gregory the Illuminator, was offering a meal of love and charity to the poor. There weren’t enough sheep to feed the crowds so wheat was added to the cooking pots. They noticed that the wheat was sticking to the bottom of the cauldrons. Saint Gregory advised, “Harekh! Stir it!” Thus, the name of the dish, harissa, came from the saint’s own words. Harissa has been offered as a charity meal ever since. The dish is traditionally served on Easter day. It is still prepared by many Armenians around the world and is also considered the national dish of Armenia.

Outside Armenia

Harissa is known for helping the Armenians of Musa Ler to survive during the resistance of 1915.

Harissa is also very common in Lebanese villages, across its different ethnic communities, where it is usually cooked on religious occasions in a big pot in a village gathering. Additionally, Harissa is used by the Assyrians as a dish on Eeda Zoora, Christmas, and Eeda Gura, Easter. Harissa is very similar to a popular dish among Arab countries of the Persian Gulf known as harees which is made of meat and finely ground wheat.

Harise is also a common dish in Iraqi cuisine.

Harissa is very famous in Kashmir in India and it is prepared during winter.

It is similar to kashkeg, a kind of homogeneous porridge made of previously stewed and boned chicken or lamb and coarsely ground soaked wheat (typically shelled wheat).