Posted in Բնագիտություն

Ամփոփիչ թեստային աշխատանք

Ամփոփիչ թեստային աշխատանք
1. Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ:
Կենսոլորտի կազմի մեջ մտնում են վաղուց մահացած կենդանի օրգանիզմների կուտակումներից առաջացաց շերտերը:
Բոլոր կենդանիների օրգանիզմներում կան օրգանակ նյութեր:
2. Ընտրեք ճիշտ տարբերակը:
Կենդանիները բույսերից տարբերվում են նրանով, որ՝ սնվում են պատրաստի օրգանական նյութերով:
3. Քաղաքներում ստեղծում են կանաչ գոտիներ, քանի որ դրանք՝մաքրում են օդը:
4. Հիվանդաբեր բակտերիաներն օրգանիզմ են թափանցում՝ կեղտոտ ձեռքերի, անլվա սնունդի և վարակված օթի միջոցով:
5. Լրացրեք նախադասությունները:
Սննդային շխթայում քայքայողները սնվում են …
Բույսերի համար կենդանիների նշանակությունն այն է, որ նրանք
Բնական համակեցություններում գիշատիչ կենդանիները ավելի շատ
Գիշատից կենդանիները սնվում են այլ կենդանիներով:

Advertisements
Posted in Բնագիտություն

Հող առաջադրանք

  1. Ինչից է առաջանում հումուսը:

Հումուսը առաջանում է կենդանիների և բույսերի մնացորդներից:

  1. Որ օրգանիզմներն են մասնակցում հումուսի առաջմանը:

Հումուսի առաջմանը մասնակցում են բակտերյաները և սնկերը:

  1. Ինչով է պայմանավորված հողի բերիությունը

Հողի բերիությունը պայմանավորված է հումուսի առկայությամբ:

  1. Ինչ նյութեր են մտնում հողի կազմության մեջ

Հողի մեջ ապրում են անձրևավորդերը, մրջյունները, տարբեր միջատներ և իրենց թրթուրները:

Posted in Բնագիտություն

Քամի․ առաջադրանք

Լրացնել բաց թողնված բառերը

Տարբերում են քամու հետեյալ տեսակ ները՝ բրիզները, լեռնահովտային քամիները, մուսսոնները,պասսատները:

Բրիզները մեղմ քամիներ են, դիտվում են ծովերի, լճերի, մեծ գետերի ու ջրամբարների ափերին:

Լեռնային քամիններ առաջանում են լեռների ու հովիտների միջև, որտեղից էլ ծագել է անունը:

Տարբե­րություն բրիզների և լեռնահով­տային քամիների՝ մուսսոնները ընդգրկում են ընդարձակ տա­րածքներ մայրցամաքների և օվկիանոսների միջև:

Մուսսոններն իրենց ուղղությունը փոխում են տարին երկու անգամ։

Պասսատներ արևադարձային լայնություններից դե­պի հասարակած փչող քամիներն են, որոնք իրենց ուղղությ ունը երբեք չեն փոխում:

Օրական երկու անգամ փոխում են իրենց ուղղությունը բրիզները և լեռնահովտային քամիները։

Իրենց ուղղությունը երբեք չեն փոխում պասսատները։

Posted in Բնագիտություն

Ինքնաստուգում-Ջրոլորտ

Լրացրեք նախադասությունը։
1.    Ծոցերը օվկիանոսի կամ ծովի այն մասերն են, որոնք մխրճված են ցամաքի մեջ։
2.    Համաշխարհային օվկիանոսի ջրի մակերևույթի մակարդակն անվանում են զրոյական մակարդակ։
3.    Գլխավոր գետերի մեջ թափվող գետերը դրանց վտակներ են։

Continue reading “Ինքնաստուգում-Ջրոլորտ”