Posted in Կենսաբանություն

Շաքարային Դիաբետ

Շաքարային դիաբետ իրենից ներկայացնում է հիպերգլեկեմիա, այսինքն՝ շաքարի բարձր քանակ արյան մեջ, որ ժամանակավոր չէ այլ քրոնիկ երևույթ է։ Հիվանդության ախտանիշներն են՝ խաճախակի ծարավելը, հաճախակի միզելը, հոգնածությունը, կարող են լինել այլ բարդություններ՝ կապված տեսողության վատացման, սիրտ–անոթային համակարգի, երիկամների, ինչպես նաև ոտքերի հետ։

Հիվանդությունն ունի շատ տեսակներ, բայց առավել հաճախ հանդիպում են հիմանական 4 տեսակները:

Առաջնային տեսակ. այդ ժամանակ ենթաստամոքսային գեղձը չի արտադրում ինսուլին։ Այս տեսակը հիմնականում զարգանում է երեխաների և երիտասարդների մոտ։ Այս դեպքում ինսուլինային թերապիան անհրաժեշտ է, առանց դրա հնարավոր չէ և այս դեպքում չի պահանջվում հատուկ դիետա, մարդը կարող է ուտել ամեն ինչ: Պարզապես պետք է  ուտելուց հետո ստանա համապատասխան ինսուլինի քանակ։

Երկրորդ ձևը հիմնականում զարգանում է միջին տարիքի մարդկանց մոտ՝  ճարպակալման դեպքում։ Այս ձևի ժամանակ, ինսուլինը արտադրվում է, սակայն բջիջների մակերեսը չեն կարդում այդ ինսուլինի կոդը։ Այս ձևի ժամանակ պետք է հետևել սննդակարգին, կատարել ֆիզիկական վարժություններ, քանի որ ամեն  կիլոգրամ նիհարելու հետ շաքարի քանակը օրգանիզմում իջնում է։

Գոյություն ունի շաքարայի դիաբետի ևս մի տեսակ, որն իրենից ներկայացնում  է սահմանային վիճակ առողջ լինելու և դիաբետով հիվանդ լինելու միջև. դա այն վիճակն է, երբ գլյուկոզայի քանակը  քաղցած ժամանակ լինում է 5,5–6,1 սահմանում։

Լինում են դեպքեր, երբ շաքարային դիաբետը առաջանում է հղիության ժամանակ, այն կարող է շարունակվել նաև ծննդաբերությունից հետո։ Այստեղ դեր է խաղում ժառանգական գործոնը, բայց դա պարտադիր պայման չէ։ Կնոջ ինքնավերահսկողության դեպքում նրան և պտղին ոչ մի վտանգ չի սպառնում։

Advertisements
Posted in Կենսաբանություն

Շարակցական հյուսվածք

Հյուսվածքը բջիջների խումբ է. բջիջներ, որոնք ունեն նման ձև, ծագում, կառուցվածք, կատարում են միանման գործառույթ և միմյանց հետ միացած են միջբջջային նյութով։ Մարդու օրգանիզմում տարբերում են հյուսվածքների չորս հիմնական տեսակ՝ էպիթելային, շարակցական, մկանային և նյարդային։

Շարակցական հյուսվածքը կազմված է նոսր դասավորված բջիջներից, որոնց արանքում առկա է մեծ քանակությամբ թելակազմ միջբջջային նյութ։ Շարակցական հյուսվածքը կազմում է կմախքը, ենթամաշկային ճարխային շերտը, արյունը, ավիշը։ Այն մտնում է բոլոր ներքին օրգանների կազմության մեջ, օժտված է արագ վերականգնվելու հատկությամբ։ Շարակցական հյուսվածքի տարատեսակներից են ոսկրերը և արյունը, որոնք տարբերվում են միջբջջային նյութի վիճակով. ոսկրայինը կարծր, ամուր է, իսկ արյունը՝ հեղուկ։ Գոյություն ունեն նաև փուխր, խիտ, ցանցավոր, ճարպային շարակցական հյուսվածքի տարատեսակներ, որոնք տարբերվում են ըստ միջբջջային թելերի խտության և դասավորության։ Փուխր շարակցական հյուսվածքը գտնվում է ներքին օրգանների միջև, ամուր թելավոր շարակցականը կազմում է մաշկը, ջլերը, թաղանթները, կապանները, իսկ ցանցավորը՝ կարմիր ոսկրածուծը, փայծաղը և ավշային հանգույցները։ Աճառային շարակցական հյուսվածքը կազմված է ողերը միացնող միջնաշերտում, պատում է հոդային մակերեսները։ Շարակցական հյուսվածքները տարածված են ամբողջ օրգանիզմում՝ իրականացնելով հենարանային, սնուցողական, պաշտպանական, փոխադրող և այլ գործառույթներ։ Այն կարող է լինել պինդ, փուխր կամ հեղուկ։ Օրինակ՝ արյունը հեղուկ շարակցական հյուսվածք է։ Շարակցական հյուսվածքը կազմված է երեք բաղադրյալներից՝

 • Բջիջներ
 • Թելեր (Ֆիբրոզ)
 • Բազալ նյութ

Շարակցական հյուսվածքի բջիջներից մի քանիսը բերված են ստորև համապատասխան ֆունկցիայի նկարագրմամբ.

 • Ֆիբրոբլաստներ, Խոնդրոբլաստներ, Օստեոբլաստներ — ֆիբրոզ թելերի և բազալ նյութի սինթեզ
 • Պլազմայի բջիջներ — Հակամարմինների սինթեզ
 • Լիմֆոցիտներ — Իմունոկոմպետենտ բջիջների սինթեզ
 • Էոզինոֆիլ Լեյկոցիտներ — Ալլերգիկ և վազոակտիվ պրոցեսների մասնակցություն, մաստոցիտների
  ակտիվության և բորբոքային պրոցեսների կարգավորում
 • Նեյտրոֆիլ Լեյկոցիտներ — Օտար նյութերի և բակտերիաների ֆագոցիտոզ
 • Մակրոֆագներ — Ցիտոկինների սեկրեցիա, ֆագոցիտոզ, անտիգենային ակտիվություն
 • Մաստոցիտներ, Բազոֆիլ Լեյկոցիտներ — Ֆարմակոլոգիապես ակտիվ նյութերի  սեկրեցիա
 • Ադիպոզ բջիջներ — Չեզոք ճարպերի կուտակում

Տեսակները

Illu connective tissues 1.jpg

Շարակցական հյուսվածքի տեսակները

Այսօր հայտնի են շարակցական հյուսվածքի բազմաթիվ տարատեսակներ, որոնց անվանումները հիմնականում բնորոշում են այն բաղադրյալը որը գերակշռում է տվյալ նյութում կամ բնորոշում են վերջինիս կառուցվածքային առանձնահատկությունները։ Նրանք բաժանվում են երեք հիմնական խմբերի՝

 • Հատուկ շարակցական հյուսվածքներ
 • Առանձնակի հատկություններով օժտված շարակցական հյուսվածքներ
 • Հենարանային շարակցական հյուսվածքներ

Հատուկ շարակցական հյուսվածքները լինում են նոսր և խիտ, վերջինս իր հերթին բաժանվում է կանոնավոր և անկանոն խիտ շարակցական հյուսվածքների։
Նոսր (ազատ) շարակցական հյուսվածքները գտնվում են ճնշման տակ և թույլ շփման մեջ գտնվող հյուսվածքներում։ Հաճախ հանդիպում է մկանաթելերի միջև ընկած հատվածում, էպիթելային հյուսվածքում և կազմում է շերտ, որը պաշտպանում է ավշային և արյունատար անոթները։ Շարակցական հյուսվածքի այս տիպը հանդիպում է նաև մաշկի (դերմայի) պտկիկային շերտում, ենթամաշկումորովայնամզի և պլևրալ խոռոչներում, նշիկներում և շճաթաղանթներում։
Նոսր շարակցական հյուսվածքը ունի նուրբ կազմություն, առատ անոթավորում, ճկուն է և քիչ դիմացկուն։
Խիտ շարակցական հյուսվածքը հարմարեցված է ծառայելու դիմադրության և պաշտպանության։ Բաղադրությունը նույնն է ինչ նոսր շարակցական հյուսվածքներում, սակայն այստեղ գերակշռում են կոլագենային թելերը։ Սա ավելի քիչ ճկուն և շատ ավելի դիմակայուն է ճնշմանը բոլոր ուղղություններով։ Վերջինիս վառ օրինակ կարող են հանդիսանալ ջլերը։ Կոլագենային թելերի առատության պատճառով նրանք սպիտակ գույնի են և առաձգական։
կմախքային մկանները ոսկրին միացնելով նրանք ապահովում են հենաշարժական ապարատի ամրությունն ու հուսալիությունը։
Առանձնակի հատկություններով օժտված շարակցական հյուսվածքները բաժանվում են չորս ենթախմբերի՝

 • Ադիպոզ (ճարպային) հյուսվածք
 • էլաստիկ հյուսվածք
 • Արյունաստեղծ (լիմֆատիկ և միելոիդ) հյուսվածք
 • Մուկոզ (շճային) հյուսվածք

Հենարանային շարակցական հյուսվածքները երկուսն են՝

 • Ոսկրային հյուսվածք
 • Աճառային հյուսվածք
Posted in Կենսաբանություն

Հիդրա

Կառուցվածք

Հիդարայի մարմինը գլանաձև է, մարմնի առաջնային մասում գտնվում է բերանը, շրջապատված ծաղկապսակով, որը ունի 5-12 շոշափուկ։ Մարմնի հետին մասում գտնվում է ներբանը, դրա շնորհիվ նա շարժվում է և կպչում է ինչ-որ բանի։ Հիդրան ունի ճառագայթային սիմետրիա: Սիմետրայի առանցքը միացնում է մարմնի երկու բևեռները՝ բերանային բևեռը, որտեղ գտնվում է բերանը, և հետին բևեռը, որտեղ գտնվում է ներբանը։

Բազմացումը և զարգացումը

Բազմանում է սեռական ճանապարհով և բողբոջմամբ։ Հիդրայի որոշ տեսակներ բաժանասեռ են, մյուսները՝ հերմաֆրոիդիտ։ Բարենպաստ պայմաններում հիդրան բազմանում անսեռ ճանապարհով։ Նրա մարմնի վրա առաջանում է երիկամ: Վերջինս մեծանում է, այնուհետև՝ ձևավորվում են շոշափուկները և բերանը։ Երիտասարդ հիդրան առանձնանում է մայրական օրգանիզմից և վարում է ինքնուրույն կյանք։ Աշնանը հիդրան անցնում է սեռական բազմացման։ Ձվի բեղմնավորումը տեղի է ունենում մայրական օրգանիզմում։

Կյանքի տևողությունը

Դեռ XIX դարից ի վեր առաջ էր քաշվել մի տեսություն, ըստ որի հիդրաները անմահ են։ Դա փորձում էին ապացուցել ամբողջ XX դարի ընթացքում։ 1997 թվականինվարկածը ապացուցեց Դանիել Մարտինեսը փորձնական ճանապարհով։ Փորձը տևեց 4 տարի և ցույց տվեց մահվան բացակայություն հիդրաների երեք խմբերում։ Համարվում է, որ հիդրաների անմահությունը պայմանավորված է նրանց բարձր ռեգեներատիվ կարողությամբ։

Posted in Կենսաբանություն

Քնախտ

Հանդիպող երկրներ

Հանդիպում է Կենտրոնական, Արևմտյան և Արևելյան Աֆրիկայի մի շարք շրջաններում։ Քնախտի փոխանցողը ցեցե ճանճն է։ Քնախտի տարատեսակը, որի հարուցիչը T․ rhodesiense-ն է, դիտվում է Աֆրիկայի արևելյան մասում։ Այդ տեսակով հիվանդանում են նաև որոշ կենդանիներ, փոխանցողը glossina morsitans ճանճն է։ Վարակված ճանճի օրգանիզմում տրիպանոսոմները կարող են պահպանվել 2–3 ամիս։ Քնախտի գաղտնի շրջանը տևում է 2–3 շաբաթ։

Հիվանդության ընթացք

Հիվանդությունն սկսվում է հանկարծակի, արտահայտվում կրկնվող տենդով, անցողիկ այտուցներով։ Մաշկի վրա առաջանում է ցան, մեծանում են ավշային, հատկապես պարանոցային, հանգույցները։ Հիվանդության երկրորդ շրջանին խիստ բնորոշ են քնկոտությունը, հոգնածությունը, գլխացավը, խիստ հյուծվածությունը։ Այդ շրջանը կարող է տևել 4–8 ամիս։ Ծանր դեպքերում մահը վրա է հասնում կոմայի կամ զուգակցող այլ հիվանդությունների հետևանքով։

Կանխարգելում

Հիվանդների և տրիպանոսոմակիրների հայտնաբերում և բուժում, էնդեմիկ շրջաններում՝ բնակչությանը ցեցե ճանճի խայթոցից պաշտպանող միջոցներ։ Փոխանցողների ոչնչացում քլոր և ֆոսֆորօրգանական միջատասպան նյութերով։ Անհատական քիմիականխարգելում վարակման ենթակա անձանց 6 ամիսը մեկ անգամ միջմկանային ներարկվում է պենտամիդին՝ լոմիդին։

Posted in Կենսաբանություն

Բջիջներ

Բջիջները բաժանվում են երկու մասի՝ Նախակորիզավորներ և կորիզավորներ։ Բջիջները մարդու օրգանիզմում կատարում են հետևյալ գործողությունները՝ սննդառություն, բազմացում, զարգացում: 
Նախակորիզավոր բջիջներ․
Նախակորիզավորների բջիջն դրսից ծածկված է բջջապատով։ Անմիջապես բջջապատի տակ պլազմային թաղանթն է, որին հաջորդում է ցիտոպլազման։Նախակորիզավորները չունեն կորիզ։ Այն ժառանգական տեղեկատվություն է պարունակում տվյալ բջջի մասին։ Բակտերային բջիջները լինում են գնդաձև (կոկեր), ձողիկաձև (բացիլներ), պարուրաձև ևայլն։
Կորիզավոր բջիջներ․
Կորիզավոր օրգանիզմների բջիջները նույնպես արտաքինից ծածկված են թաղանթով, որի տակ ցիտոպլազման է։ Ի տարբերություն նախակորիզավորների՝ կորիզավոր բջիջների ցիտոպլազմայում են գտնվում կորիզը և բազմաթիվ օրգանոիդներ՝ էնդոպլազմային ցանցը և այլն։ Կորիզավոր բջիջներում կորիզը ցիտոպլազմայից սահմանազատված է կորիզաթաղանթով։