Posted in Հանրահաշիվ, Երկրաչափություն

GeoGebra ծրագրի բացահայտում ւ աշխատանքը

Մենք երկրաչափության և հանրահաշվի վերջին դասերին բացահայտեցինք երկրաչափական նոր ծրագրին՝ GeoGebra-ին։ Իմ համար GeoGebra-ն ավելի հետաքրքիր է և հեշտ։ Ես ուրախությամբ եմ արել առաջադրանքները և ուրախ կլինեմ, որ մնացած տարիներին կանենք առաջադրանքներ Geogebra ծրագրով։

Advertisements
Posted in Հանրահաշիվ

Հանրահաշիվ։ Նախագծեր

Նախագիծ 1։ Միանդամներ

 

Հիմնական հասկացողություններ։

Միանդամը թվերի  և տառերի արտադրայլն է։ Թվային արտադրիչը անվանում են միանդամի գործակից։

 

Օրինակ՝ 12a2, 3a, ax, -5ab3, -a3c4:

Վերոգրյալ օրինակի միանդամների գործակիցներ են համապատասխանաբար 12; 3; 1; -5; -1։

 

Թիվը կամ մեկ տառը ևս անվանվում են միանդամ, իսկ 0 թիվը անվանվում են զրոյական միանդամ։

Միանդամների արտադրյալները, բնական ցուցիչով աստիճան։

b*b*b*b*b*b*b*b*b=b9

b-ն՝ հիմք, 9-ը ցուցիչ։

xm*xn=xm+n

Օրինակ՝ y6*y5=y11

(xy)m=xmym

Օրինակներ՝ (ab)4=a4b4, (3cd)2=9c2d2

                                           (xn)m=xn*m

Օրինակներ՝ (a4)2=a14, (x2)4=x16:

xn/xm=xn-m

Օրինակներ՝ x5/x2=x3, y15/y8=y7