Posted in Հովհաննես Թումանյան

Հովհաննես Թումանյան

7-րդ դասարան

Ընթերցել Թումանյանի պատմվածքներից առնվազն հինգը, առանձնացնել ամենավառ կերպարը (հիմնավորել ընտրությունը): Մարդ-բնություն, մարդ-մարդ հարաբերություններում ի՞նչն է ընգծված նրա պատմվածքներում: Թումանյանի լեզվի յուրահատկությունը:

Բալլադներ. կարդալ, մտորումները գրի առնել բլոգում՝ համաձայնելով կամ հերքելով ստեղծագործության ասելիքը:

Բալլադներ. կարդալ, մտորումները գրի առնել բլոգում՝ համաձայնելով կամ հերքելով ստեղծագործության ասելիքը:

Հսկան

Ես համաձայն եմ Թումանյանի հետ, որ մայրը կարևոր դեր ունի մարդու կյաքում, որովհետև մայրն է դաստիրակում իր զավակը և համաձայն եմ նաև, որ ինչել լինի, ով էլ լինի միշտ ուժեղից ուժեղը կա, լավից լավը։ Ինձ թաև թվում է, որ ամենաուժեղը մեր կյանքում ժամանակն է, որովհետև ժամանակը կանցնի մարդ կծերանա նաև կմահան և կգան ուրիշ ուժեղներ ուրիշ լավեր, ժամանակը նորից կանցնի և նրանք նորից կմահանան։

Արտույտի երգը

Այտեղ ես Թումանյանի հետ լիովին համաձայն, որովհետև ումել որ ստիպես և փակի տակ պահես չի կարողանա իր գործը անել, որովհետև իրեն ճնշված կզգա։

Էսպես չի մնա

Ես այստեղ էլ եմ համաձայն Թումանյանի ասելիքի հետ այս աշխարհում ոչինչ նույնը չի մնում։

Փարվանա

Ես Թումանյանի հետ համաձայն եմ, որովհետև ինչել որ լինի պետք հույս ունենաս որ լավը կլինի կամ որ միշտ առողջ կլինես։

Պատմվացքներ

 

Խորհրդավոր ծերունին

Պատմվացքի ասելիքն այն է, որ սերունդը մեծանում է ինպես սերունդը նախնական սերունդը։

Ես համձայն եմ պատմվացքի ասելիքի հետ, որովհետև ես իմ ծնողների նման չարաճճի եմ։

  • բերանացի իմանալ

Ախ, ես երանի… — ստեղծագործական աշխատանք՝ Երանի ես … լինեի

Ախ ես երանի մի թռչուն լինէի, թռչէի և զբոսնեի երկնքով մեկ։ Պտտվեի ամբողջ աշխարհով և երբեք շքհոգնեի։ Կուզեի արագ սլանալ երկնքով մեկ, որ չհասնի ինձ ոչմի ուրիշ թռչուն։ Տեսենի թռչունի աչքերով և չմածէի որ հնարավոր է ընկնեմ ներգև։

Ամառային երեկո — ի՞նչ կպատմեր Երկինքը Երկրին. ստեղծագործիր

Ինձ թվում է, որ Երկինքը Երկրին կասեր թէ ինչ է կատարվում տիեզերքում՝ որ մոլորակը ինչ է անում։ Երկիրը երկինքի մեջոցով կապ կհասատեր մյուս մոլորակների հետ։ Երկինքը կասեր թե որտեղ է անձրևում, որտեղ ձյուն գալիս, որտեղ և փոթորիկ և որտեղ ջրհեղեղ։ Այտպես այս երկուսը իրար հետ կշձվեին ինչպես հեռախոսն ու մարդ։

Վայրէջք — որևէ տող առանձնացրու՝ որպես վերնագիր, ստեղծագործիր

Թողել եմ ներքև, մեծ լերան տակին, ամենը, ինչ որ ճընշում է հոգին

Մարդիկ շատ դեպրեսիաների մեջով են անցնում։ Ծանութի մահը, սիրելիի մերժումը, կամ ինչոր իրադարցուցյան զարգացումը։ Մարդիկ այդպես մնասում են իրենց և չեն գիտակցում մինչև անցնում է մի երկար ժամանակ։ Ինձ թվում է, որ մարդիկ պետք է այդպիսի բաների վրա շատ ժամանակ չծաղսեն, որովհետև դա ճակատագիրն է և մարդ պետք է ընդունի իր ճակատագիրը և անցի առաջ։

«Փարվանա» — առաջին և վերջին երկու հատվածները

 

Քառյակներ ուղված ընկերներին

Հին աշխարհքը ամեն օր
Հազար մարդ է մըտնում նոր,
Հազար տարվան փորձն ու գործ
Ըսկըսվում է ամեն օր:

Ես այս քառյակը կնվիրեի իմ ընկերնից մեկինէ Դանիելին, նա շատ ծույլիկ է չի նկատի թէ ինպես կանցնի աշխարհը և նա կմնա նույն տեղում։

Ո՛նց է ժըպտում իմ հոգին
Չարին, բարուն, — ամենքին.
Լույս է տալիս ողջ կյանքիս
Ու էն ճամփիս անմեկին:

Այս քառյակը ես նվիրում եմ ընկերոջս՝ Մարտինին, որովհետև նա շատ բարեսիրտ և օգնում է ինձ ամեն հարցում։

Posted in Հովհաննես Թումանյան

Բնության համերգ

Շարադրություն

Բնության համերգ նշանակում է բնության ձայներ: Ինձ համար բնաթյան համերգը այսպիսին է՝ թռչունները ծվծվում են, գետը բարձրաձայն քչքչում է, ուռին լացում է, և անտառը արձագանքում է գետի աղմուկին: Ես այդ բնաության համերգը լսել եմ իմ ծննդյան օրը Աշտարակում ման գալու ժամանակ: Այդ ժամանակ ես խաղաղությոն և երջանկություն զգացի:

Posted in Հովհաննես Թումանյան

Ինչ իմացա Թումանյանի մասին այս ֆիլմից

Ֆիլմը այստեղ՝ Գրողն ու իր իրականությունը. Հովհաննես Թումանյան

Ես այս ֆիլմից հասկացա, որ Թումանյանը պատրաստ էր ամեն ինչ անել, որ վերացնի խուժաններին և չթողնի, որ իր երկիրը կառավարեն ուրիշները: Իմացա, որ Թումանյանը եղել է լավ թամադա և բարեկամները նրան ասել են, որ նա համաշխարհային թամադա է:

Posted in Հովհաննես Թումանյան

Իմ կարդացած Թումանյանը

Բանաստեղծություններ

Համերգ

Վըտակը ժայռից ներքև է թըռչում,
Թափ առած ընկնում քարերի գըլխին,
Զարկում ավազին, շաչում է, ճըչում,
Ճըչում անհանգիստ, փըրփուրը բերնին։

Ինչպես ծերունին, ձենով պառաված,
Ձայնակցում է ժիր թոռնիկի երգին,
Այնպես է ծերուկ անտառը կամաց
Արձագանք տալի ջըրի աղմուկին։

Այնինչ բընության զըվարթ համերգի

Ունկընդիրն անխոս ու հավերժական,
Ժայռը մտախոհ՝ իր մըռայլ մըտքի
Ետևից ընկած լըսում է նըրան։

ԵՐԿՈՒ ՍԵՎ ԱՄՊ

Վաղուց թողած բարձր ու կանաչ
Գահը իրենց հանգըստության,
Երկու սև ամպ, հողմի առաջ
Գընում էին հալածական։

Հողմը սակայն չար հոսանքով
Բաժնել, ջոկել չէր կարենում,
Ինչքան նըրանց լայն երկնքով
Դես ու դեն էր քըշում, տանում։

Ու անդադար գընում էին՝

Քըշված հողմի կատաղությամբ,
Իրար կըպած ու միասին,
Երկու սև ամպ, երկու սև ամպ…

ԿԱՆԱՆՉ ԱԽՊԵՐ

Է՜յ կանանչ ախպեր,
Է՜յ ճանանչ ախպեր,
Արի՜, քեզ հետ բե՛ր
Արևի շողեր.

Բեր անուշահոտ
Ծիլ, ծաղիկ ու խոտ,
Կարկաչուն վըտակ,
Երկինք կապուտակ,
Խատուտիկ հավքեր,

Զրընգան երգեր,
Գառների մայուն,
Խաղ, ուրախություն․
Է՜յ կանանչ ախպեր,
Է՜յ ճանանչ ախպեր։

ԻՄ ԵՐԳԸ

Գանձեր ունեմ անտա՜կ, անծե՜ր,
Ես հարուստ եմ, ջա՜ն, ես հարուստ
Ծով բարություն, շընորհք ու սեր
Ճոխ պարգև եմ առել վերուստ։

Անհուն հանքը իմ գանձերի,
Սիրտս է առատ, լեն ու ազատ.
Ինչքան էլ որ բաշխեմ ձըրի—
Սերն անվերջ է, բարին՝ անհատ։

Երկյուղ չունեմ, ահ չունեմ ես

Գողից, չարից, չար փորձանքից,
Աշխարհքով մին՝ ահա էսպես
Շաղ եմ տալիս իմ բարձունքից։

Ես հարուստ եմ, ես բախտավոր
Իմ ծընընդյան պայծառ օրեն,

Էլ աշխարհ չեմ գալու հո նոր,
Իր տվածն եմ տալիս իրեն։

Պատրրանք

Վեր է կացել էն սարում
Մեր Չալակը իր թևից.
Գընում է մութ անտառում,
Քաջ ախպերըս ետևից։

Զըրնգում են նըրանք խոր
Էն անտառում կուսական.
Ես կանչում եմ նորից նոր,
Ինձ թըվում է, թե կըգան…

Զո՜ւր… վաղուց են, ա՜խ, նըրանք

Մեր սարերից գընացել.
Էն զիլ ձեներն են մենակ
Իմ ականջում մընացել…

Հեքիաթներ

Ճամփորդները

Իմ կարծիքով այս հեքիաթի բանալին այն է, որ ճանապարհի ընթացքում պետք է ընկերոջ հետ լինել ու կիսվել և օգնել  նրան, հակառակ դեպքում փորձանքը կկործանի երկուսիդ: Ինձ այս խորհուրդը միշտ օգնում է ճանապարհի ընթացքում և ես ինձ լավ եմ ըզգում, երբ իմ ընկերներին օգնում եմ:

Անխեք Մարդը

Իմ կարծիքով այս հեքիաթի բանալին այն է, որ դու քո կյանում պատահած ամեն հնարավորություն պետք է օգտագործես և ոչ թե առհամարես: Ես իմ կյանքի ոչ բոլոր հնարավորություններն եմ օգտագործում, որովհետև մածում եմ և հասկանում եմ, որ ապագաի համար դա շատ վատ կարող է լինել:

Ոսկու Կարասը

Իմ կարծիքով այս հեքիաթի բանալին այն է, որ եթե ինչ-որ  մեկը տանջվել հասել է ինչ-որ հաջողության, դու չես կարող դա նրա ձեռքից խլել: Եթե նույնիսկ խլես, այդ հաջողությունը մի օր քեզ վատություն կանի: Ինձ համար դա շատ լավ խորհուրդ է և ես երբեք ոչ-մեկի հաջողությունը չեմ խլում իր ձեռքից:

Խելոքն ու հիմարը

Իմ կարծիքով այս հեքիաթը բանալին այն է, որ պետք է աչքածակ չլինել և չվերձնել ուրիշի ունեցվացքը և քո ունեցածով ապրել: Սա շատ լավ կյանքի բանալի է, ես երբեք ոչ մեկին  չեմ նախանձել և միշտ իմունեցածով եմ ապրել:

Պոչատ Աղվեսը

Իմ կարծիքով  այս հեքիաթի բանալին այն է, որ չպետք է ուրիշի ունեցվածքը վերցնես, թե չէ պետք  է տանջվես, որպեսզի այն վերադարձնես: Իմ կարծիքով սա շատ լավ խորհուրդ է: Ես փորձում եմ ուրիշի ունեցվածքին չդիպչել, որովհետև ես իմ օրվա մեծ մասը չէի ցանկանա ծախսել այն վերադարձնելու համար: Ես մտածում եմ, որ եթե դու ուզում ես հասնել քո նպատակին, պետք է հազար դուռ թակել և տանջվել:

Բալակներ

Շունն ու Կատուն

Մի կաթիլ մեղրը

Պոեմներ

Սասունցի Դավիթը