Posted in Մայրենի

Հետաքրքրասեր Բեսսին

Այս պատմությունը ինձ հասկացրեց, որ ամեն ինչին պետք է լուրջ վերաբերվել ցանկացած բանի կապ չունի թէ ինչ: Պատմվածքի սկզբում Բեսսին մորը հարցնում է, թէ ինչուն են մարդիք մահանում և մայրը առանց մտածելու պատասխանում է, որ Աստվածն է նրանց տարել: Հենց այտեղից Բեսսի մոտ հարցերը շատացան: Նույնն էլ կյանքում կարող է պատահել, եթե դու լուրջ չվերաբերվես խնդրին ավելի շատ խնդիրներ կառաջանան:

Advertisements
Posted in Մայրենի

Պատմություն լավ տղայի մասին

Ջեյքոբը համ լավ տղա էր, համ վատ։ Լավներ նրանով որ բոլորին ստիպում էր մարդկանց լավ արարքներ անել և չստել։ Վատներ նրանով, որ նա մարդկանց ստիպում էր լիներ լավ ճիշտ ինչպես նա էր և դա եսասիրության նշան է։

Posted in Մայրենի

Թարգմանչած տոն

 • Ինչ տոն է Թարգմանչաց տոնը

Սուրբ Թարգմանչաց տոն ամբողջական անվանումը՝ Սրբոց թարգմանչաց վարդապետացն մերոց, հայ ժողովրդի ազգային-եկեղեցական տոներից է, նշվում է Սուրբ Խաչի տոնի չորրորդ կիրակիին հաջորդող շաբաթ օրը։

 • Թարգմանական գործի կարևորությունն ու նշանակությունը հայ ժողովրդի կյանքում

Սահակ-Մեսրոպյան շրջանում և հետագայում հունարենից և ասորերենից հայերեն են թարգմանվել Բարսեղ Կեսարացու, Հովհան Ոսկեբերանի, Եփրեմ Ասորու, Աթանաս
Ալեքսանդրացու, Գրիգոր Նազիանզացու, Կյուրեղ Ալեքսանդրացու, Գրիգոր
Նյուսացու և մյուսների մեկնողական, աստվածաբանական, դավանական
երկերը, ինչպես նաև՝ Արիստիդես Աթենացու, Հիպպոլիտի, Մեթեդիոս
Ոլիմպիացու, Եպիփան Կիպրացու և այլոց ջատագովական բնույթի երկերը։

 • Հայ առաջին թարգմանիչները և նրանց թարգմանությունները
 • Աստվածաշունչ (405-408 թվականին և 430-ական թվականներին),
 • Խորհրդատետր-Պատարագամատույցներ (թրգմ. հունարենից և ասորերենից),
 • Աթանաս Ալեքսանդրացու 15 ճառերը (հունարենից),
 • Ժամագիրք (հունարենից),
 • Հովհան Ոսկեբերանի ճառերը, քարոզները և մեկնությունները,
 • Կյուրեղ Ալեքսանդրացու մեկնությունները՝ նվիրված Ծննդոց գրքին և Պողոս առաքյալի թղթերին, «Ճառ Ս. Երրորդության մասին», նամակներ Նեստորին և 12 նզովքները (հունարենից),
 • Եվթաղի «Նախաբաններ և մեկնություններ»-ը՝ նվիրված Գործք առաքելոցին և Պողոս առաքյալի թղթերին (հունարենից),
 • Հիերոնիմոսի մեկնությունը,

Երրորդ փուլ

Ներկայացնել ընթերցումներ ուսումնասիրած հեղինակի գործերից ռադիո կամ տեսանյութով:

https://www.slideshare.net/093224445/ss-80696885

Կարդում ենք գրաբար

ՀԱՍԿՔ
Առն միոջ էին երկու որդիք: Մին ի նոցանէ յոյլ էր եւ սնափառ, միւսն (մեւսն)` վաստակասէր եւ հեզ: Եւ մինչ անդրանիկն ամբարտաւան զկծեցուցանէր յոխորտ բանիւք զսիրտ կրտսեր եղբօրն, լուաւ զայն հայր նոցա եւ արկ (էարկ) առակ մի այսպէս.
«Ի ժամանակի յորում հնձողք պատրաստէին զմանգաղս ի հունձս, մի ի հասկացն ամբարձեալ զգլուխ իւր ի վեր` սնափառութեամբ իւիք ծաղր առնէր զայլս` որոց գլուխքն խոնարհեալ կային յերկիր»:
Յայնժամ ոմն ի նոցանէ խօսեցաւ եւ ասէ.
«Թէ էր քո գլուխ ատոք ի ցորեան` ոչ այնքան ի վեր ամբառնայիր զայն»:
«Ի սնամէջ խելապատակս լայնանիստ բնակէ հպարտութիւն»:

Ուսուցում Բարկութեան մասին

Ուսուցում Վրէժի մասին

Շարունակելի…

Posted in Մայրենի, Մուշեղ Գալշույան

Մուշեղ Գալշոյան

d5a3d5a1d5acd5b7d5b8d5b5d5a1d5b6

Կարդալ «Ծիրանի ծառ» պատմվածաշարից «Օրն ավետյաց» պատմվածքը:

Առաջադրանք — Մանուկ Սողոմոնի նկարագիրը (կերպարի առանձնահատկությունները) «Օրն ավետյաց» պատմվածքում:

Խճճված, ուրախացած, ոգեվորված։

Կարդալ «Ծիրանի ծառ» պատմվածաշարից «Մաղթանք» պատմվածքը:

Առաջադրանք — Առանձնացրու կարոտի նկարագրության հատվածը. փորձիր դու էլ նկարագրել կարոտի զգացումը:

Սողոմոնի կարոտը հանգրվան չուներ՝ ո՛չ ճամփա, ո՛չ բակ, ո՛չ դուռ, ո՛չ տուն։ Նրա կարոտը մի որբ երեխա էր՝ մոլոր չափչփեց Քյոթահիայի փողոցները, այնտեղ մնացած ընկերների հետքով, հետո աչքերը կախ կանգնեց ս․ Թեոդոս վանքի գավթում, այնտեղ մնացած ընկերների կողքին։

Ինձ թվում է, որ Սողոմոնը կարոտում էր իր մանկությունը երբ նա Նարեի հետ էր։ Նա այնտեղ երևի իրեն ջերմության մեջ էր զգում և ցանկանում էր նորից այտ ջերմությունը զգալ։

Կարդալ «Ծիրանի ծառ» պատմվածաշարից «Դարուղի» պատմվածքը:

Առաջադրանքներ.

 •  Ինչպե՞ս էր Կոմիտասը իրար կապում մարդուն և երգը. համամի՞տ ես նրա հետ, ինչու՞:

Ինձ թվում է, որ նա մտածում էր, որ եթե ինչոր մեկը, որ պետք է երգի ինչոր երգը պետք է այդ երքի դրության մեջ լինի, որպեսզի կարողանա երգի։ Ես մի կողմով համաձայն եմ մի կողմից ոչ, համաձայն եմ նրանով որ եթե ինչ որ պահ լինի հարսանեկան երգ երգելու դու ավելի ակտիվ կերգես հարսանիքի ժամանակ, բայց համաձայն չեմ նրանով, որ մարդիկ դեռ կարող են այդ երգերը երգել, ուղակի ոչ ոգեվորված։

 

 • Մեկնաբանիր վերնագիրը:

Լեռան լանջով անցնող ճանապարհ, լեռնուղի:

Կարդալ «Ծիրանի ծառ» պատմվածաշարից «Աղբրանց արուն մեջ քարերուն» պատմվածքը:

Առաջադրանքներ.

 • Տխրությունն ինչպիսին պիտի լինի — ըստ իռլանդուհու, ըստ Վարդապետի, ըստ քեզ:

Ըստ Վարդապետի  և Իռլանդուհու տխրությունը երգի մեջ էր:

Իսկ ըստ ինձը տխրությունը մադրու տրամադրության մեջ է ,իսկ տրամադրության վրա կարող է ազդել ամեն ինչ երգը,եղանակը,կորուստը,կարոտը:

 • Երաժշտությունն ինչ ազդեցություն է ունենում քեզ վրա:

Նայած ինչ երաժշթություն աշխույժ և արագ երաժշտության տակ  ես ուզում եմ երջել, տխուր երաժշտության տակ ցավ եմ զգում:

Երաժշտությունն սկսում էր մարդու արդնանալու պես, դանդաղ բարձրանում է առույգուցյունը և նույնը երգում դանդաղ բարձրանում է ռիթմիը: Գնալով այս երաժշտությունը մարդու պես հասուն շարունակում է ՙՙօրը՚՚:

Կարդալ «Ծիրանի ծառ» պատմվածաշարից «Սպասում» պատմվածքը:

Առաջադրանքներ.

  • Բացատրիր — վնգստում էր ցուրտը, արևը ծխնելույզից պոկված կայծի պես հալվել-կորել էր, անքեն ժպտաց, շալակել ուրիշի սապատը, մտքից ծրարված զգացմունքներ:

  Վգստում էր ցուրտ – ուժեղ ցուրտ

  Արևը ծխնելույզից պոկված կայծի պես հալվել-կորել էր – արև չկա երկնքում

  Անքեն ժպտաց – չարը մոռացած ժպտաց

 •  

  Կարդալ «Ծիրանի ծառ» պատմվածաշարից «Ձայնիկդ ի հոգիս» պատմվածքը:

  Առաջադրանքներ.

  • Բացատրիր հետևյալ բառերը բառարանի օգնությամբ

  չարխ-ճախարակ

  ոգեշունչ-Խրախուսիչ

  բարձրալուր-բարձրաձայն

  երփնազարդ-երփնազարդ

  հարդ-դարման

  ներբողել-փառաբանել

  դեգերել-հապաղել

  սևեռել-բևեռել

  ակնապիշ-անթարթ

  ահյակ-զախ

  դուրալի-դուրեկան

  դադրել-հոգնել

  դյութանք-կախարդություն

  մորմոք-կսկիծ

  • Առանձնացրու այն հատվածը, որտեղ Կոմիտասը մտորում է ծովերի և առուների ջրերի մասին. ինչպես է դա արտացոլվում մարդու կյանքում:

  «Նոր ծնված ջրեր են թափվել ծով,- մտածեց Կոմիտասը։ – Առուները խաբել են սարերի նորածին
  ջրերին,- ավելացրեց,- առուները իրենց ոլոք գնացքի ու կանաչ ափունքի մեջ սարերի ջրերին մոլորել են՝ բերել-նետել են գետերը։ – Եվ կարոտեց նրանց՝ սարերում ծնված ջրերին, և ցավեց,- ու գետերը կալել են նոցա, քշել ու թափել ծովը»։ Ալիքների մեջ նա որոնեց նորեկները և այդ փորձի համար ժպտաց․ «Ծովերի ալիքները խառնածին են, ջրերը՝ ծեր․․․ մի օրվա կյանք ունեցող սարերի ջրերը ծով հասնելուն պես ծերանում են․․․ լեռներում ծնված ջրերի տարիքն ու գույնը խեղդվում են ծովում»։

  Նոր ծնված ջրերը ովքեր գալիս են և թափվում են ծով կարծում են, այդ մեծ ծովը՝ աշխարհն է, իսկ այդ բոլոր ջրերը մարդիկ տարբեր տարիքի, տարբեր բնավորություններով:

  • Վարդապետի վերջին խոսքը ինչպե՞ս կմեկնաբանես: Համեմատիր այսօրվա հայի հետ:

  Ափսոս, որ ձեր հոգվո ականջները տակավին օտարոտի կանչերով ձեզ կոգևորեն․

  Բոլորը հետաքրքրվում էն ուրիշինով եվ ուզում այդ բոլոր հայերը հիմա հետաքրքրվում են արտասհմանում զարգացվող գործիքոներով ելեքտրոնիքայով,շորերով,կահույքով և այլ գործիքներով:Բոլորը հետքրքրվում են ուրիշի գործիքներով ոչ ոք չի հետաքրքվում իրանով:

  Շալակել ուրիշի սապատը – ուրիշի բեռ քո վրա վերցնել

  Մտքից ծրարված զգացմունքներ – մտքով առաջացնել զգացմունք

  • Պատմվածքից դուրս բեր Կոմիտասի մտորումները՝

  1. Ժողովրդի, նրա անցնելիք ճանապարհի մասին:

  Կոմիտասը մտորում էր, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր ոտքերով քայլի և անցնի իր կյանքի ճանապարհը, ոչ թե ուրիշը իր փոխարեն տանի իր սապատը:

  2. Օրվա ապրուստի և հագուստի մասին:

  Իսկ ապրուստի և հագուստի մասին Կոմիտասը մտորում էր, այն որ ապրուստն ու հագուստը տրվում է մարդուն իր ծննդի հետ` օդի և մորթու պես…

  Արտահայտիր քո կարծիքը այդ մտքերի վերաբերյալ:

  Մարդու անցնելիք ճանապարհի հետ համաձայն եմ որովհետև մարդը պետք է ամեն ինչ ինքն իրեն հաղթահարի: Իսկ հագուստի և ապրուստի հետ կապված համաձայն չեմ, որովհետև մարդը կարող է իր շորերը փողի ժամանակի հետ որովհետև դա կախված է իր ճաշակից:

  • Ինչի՞ համար եմ ծնվել, ինչի համար են մարդիկ ծնվում… — ստեղծագործական աշխատանք (6-8 նախադասությամբ):

   

Ինչի համար են մարդիկ ծնվել: Դա մի հարց է, որ եթե մտքովտ անցնի ժամարով կարող ես մտածել: Շատ մարդիկ մանկուց ասում են, որ աշխարհի վրա մի բան կփոխեն մի լավ բան կանեն, բայց միշտ հակառակն են անում: Ես կցանկանաի, որ ցանկացած մարդ վատություն չանի, թող լավություն չանի, բայց գոնե վնաս չտա: Ես չգիտեմ ինչ փոփոխություն պիտի անեմ, բայց մինչև որոշելը ես վատություն չեմ անում: Որոշ մարդիկ պատմական անուն ունեն իրենց լավ և վատ արարքների համար: Այդ արանքների պատմական արժեքին հասցնելու համար նրանք օրերով, ամիսներով, նույնիսկ տարիներով: Ես չեմ ցանկանում, որ մարդիկ անունս հիշեն ես ուզում եմ իմանալ, որ այս կյանում ինչոր բանի պիտանի եմ եղել:

Կարդալ «Ծիրանի ծառ» պատմվածաշարից «Ձայն ամենայն հայոց» պատմվածքը:

Առաջադրանքներ — ամփոփում.

 • Համեմատիր Կոմիտաս Վարդապետի կերպարը առաջին և վերջին գլուխներում:

Երկու գլուխներում էլ կոմիտասը գլուխ չեր գովում չնայած նրան, որ փոքր չամանակ նա նույնպես գլուխ չէր գովում:Երկու գլուխներում էլ կոմիտասը ուներ լավ ձայն:Նա շատ ընկերասեր էր և չէր մոռացել իր ընկերներին:

 • Գրքի ընթերցումից հետո կարո՞ղ ես  տալ Կոմիտաս-մարդու, Կոմիտաս-քաղաքացու և Կոմիտաս-երաժիշտի նկարագիրը:

Կոմիտասը շատ բարի մարդ էր,համբերատար, հանգիստ: Կոմիտասը շատ քաղաքասեր-հայրենասեր քաղաքացի էր, նա որպես քաղաքացի երբեք աղբ չի նետի իր քաղաքում, երբեք չի դավաճանի իր ազգությունը, իր երկիրը: Կոմիտասը շատ հայրենասեր էր:  Նա ամեն ինչ ընկալում էր երգով, մարդու տխրությունը, ուրախությունը, երգ էր դարձնում, նույնիսկ, երբ ինքն էր տխրում, իր տխրությունն էր արտահայտում երգով: Իր համար երգի աշխարհը լրիվ ուրիշ աշխարհ էր:

 • — Տի տանե՞ս ինձ հասցնես Դավթի կռվին… — Երգը՝ զենք (ստեղծագործական աշխատանք՝ առնվազն 6-8 նախադասություն):

Երգը այնպիսի մի բան է որը մարդուն կարող է փոխել վարկանական:Երգը դա մշակույթն է ամեն երկիր ունի իր երգը:Ես այն մարդկանցից եմ որի վրա շատ արաջ է ազդում երաժշտությունը:Ինձ վրա ավելի արագ է ազդում աշխույժ երաժշտությունը քան տխուրը:Երգը իմ կյանքի երկրորդ մասն է ես ամեն օր լսում եմ ինձ դուր եկած երաժշտությունները:Հիմա հայերը չեն լսում կամ երգում հայկական երգեր բոլորը լսում են արտասահմանյան երգեր:

Posted in Մայրենի

Ը-ի ուղղագրությունը

 

1.     Անհրաժեշտ տեղերում լրացնել Ը.

ա/ ակնբախ, ամենաընդունակ, այլընտրանք,առընթեր, գահընկեց, գիրկընդխառն, գործընկեր, գույնզգույն, երկնչել, զուգընթաց, թրըխկ, լուսնկա, հյուրընկալ, ձեռնտու, մակընթաց:

բ/ ակնդետ, ամենաընդունելի, անընդմեջ, գործընթաց, դասընկեր, դյուրըմբռնելի, երկընտրանք, թըխկ, խոչընդոտ, կորնթարդ, համընթաց, հատընտիր, մերթընդմերթ, չընկճվել, չրխկոց, վերընձյուղվել:

գ/ ակնթարթ, ամենաընտիր, անըմբռնելի, անընդունակ, դասընթաց, ինքնըստինքյան, համընկնել, ձկնկիթ, մեջընդմեջ, մթնկա, մթնշաղ, նախընտրել, որոտընդոստ, չրըխկ, չըմբռնել, սրընթաց, օրըստօրե:

դ/ անակնկալ, անընդունելի, արագընթաց, անընտել, առնչվել, դյուրընթեռնելի, խաղընկեր, խոյընթաց, հետզհետե, մակընթացություն, շրխկալ, չընդդիմանալ, չընկնել, վերընթաց, քարընկեց, օրընդմեջ:

2.      Որ շարքի բոլոր բառերում է գրվում Ը.

ա/ ակնբախ, աննդունակ, չնթերցել, չառնչվել, կնկճեն, վշշոց, թխկ, նախնթաց:

բ/ չնդունել, լուսնկա, վայրնթաց, գործնկեր, շրխկոց, մակնթացություն, հատնտիր, ինքնստինքյան:

գ/ խոչնդոտ, անմբռնելի, օրստօրե, շրխկ, նորնտիր, հյուրնկալ, աննդդիմադրելի, տաս-:

դ/ սրնթաց, մերթնդմերթ, առնթեր, չնտրել, խաղնկեր, աննդունելի, երկնտրանք, ակնթարթ:

 

Posted in Մայրենի, Ֆիլմեր

՛՛ՆՐԱՆՑ ԿՅԱՆՔԻ ԽԱՂԸ՛՛ գեղարվեստական ֆիլմ

87728
Այս ֆիլմը շատ հետաքրքիր էր, որովհետև այն կապ ուներ ֆուտբոլի հետ, իսկ ես շատ եմ սիրում ֆուտբոլը: Այս ֆիլմում մի ամերիկյան փոքր քաղաքում ֆուտբոլային ակումբ կար, որը գնալով ավելի էր հմտանում: Նրանք խաղում էին բոլոր ամերիկական ակումբների հետ և ջախջախում նրանց: Նրանց հայտնում են, որ նրանք պետք է ամենալավ խաղացողների թիմը հավաքեն Ամերիկայում, որպեսզի մասնակցեն Բրազիլիայում տեղի ունեցող աշխարհի առաջնությանը: Այդ հավաքված հավաքականի ակումբում սկզբում իրար լավ չէին հասկանում, հետո  ընկերացան և մտերմացան իրար հետ: Նրանք մի փորձնական խաղ խաղացին Անգլիայի հավաքականի հետ և 0-4 պարտությունից հետո սկսեցին ամեն ինչին լուրջ վերաբերվել: Երբ արդեն Բրազիլիայում էին, առաջին խաղը հենց Անգլիայի հավաքականի հետ էր: Ամբողջ խաղի ընթացքում Ամերիկայի հավաքականը շատ լավ էր պաշտվանվում: Հանկարծ նրանք անսպասելի հակագրոհ սկսեցին: Փոխանցում դեպի տուգանային հրապարակ, և Ամերիկայի կենտրոնական հարձակվողը գլխի գեղեցիկ հարվածով գնդակն ուղարկում է Անգլիայի դարպասը: Ամերիկացիները այդ խաղում հաղթում են, և այդտեղ ֆիլմը ավարտվում է: 
Այս ֆիլմը նայելուց հետո ես հասկացա, որ պետք է միշտ վստահ լինել և նպատակասլաց:
Posted in Մայրենի

Ամեն ինչ փողով չես գնի

Աշխարհում կան բաներ, որ թանկ են, և կան բաներ, որ էժան են, և կան բաներ, որոնք գին չունեն: Այսինքն՝ չես կարող գնել գումարով: Մարդիկ իրենց համար թանկ իրերը երբեք չեն վաճառի, նույնիսկ ամենավատ իրադրության մեջ, բայց կան մարդիկ, ովքեր իրենց մանկությունից եղած իրերը կվաճառեն, որպեսզի կարողանան ապրել: Օրինակ՝ ես ունեմ մի փոքր բարձ, որի վրա ես իմ ծննդյան առաջին օրվանից քնել եմ և մինչև հիմա էլ քնելուց հետս է: Ես չեմ պատրաստվում դա տալ ինչ-որ մեկին, որովհետև ես դա շատ վաղ հասակից օգտագործում եմ և սիրել եմ և հիմա էլ սիրում եմ: Կան հաջողություններ, պաշտոններ, փառքեր, որոնք փողով չես գնի: Դրանց համար պիտի ջանասիրաբար աշխատես և ձեռք բերես, ոչ թե գնես: Մարդիկ իրենց մեղքերի համար ոստիկանությանը գումար են տալիս, որպեսզի իրենց պատիժը չկրեն, և լինում են դեպքեր, որ կաշառում են ոստիկաններին, որպեսզի էլի հանցագործություններ անեն: Ինձ թվում է՝ այսպես շարունակվելուվ մարդիկ ամեն ինչ կվաճառեն՝ իրենց կաշին փրկելու համար:

Posted in Մայրենի

Մոնրոյի Դոկտրինա, 1823

Այս դեկտեմբերի 2-ին, 1823 Կոնգրեսի հասցեներ նախագահ Ջայմս Մոնրոն պազրեցրեց ԱՄՆ-ի քաղաքականույանը նոր քաղաքաքան պատվերի զարգացումը Ամերիկայի այլ տարածքներում և դեր Եվրոպայում, Արևմտյան Կիսագնդում:

jmonroe.jpg

Հայտարարությունում, որը հայտնի է որպես Մոնրոի Վարդապետություն էր քիչ նշել են մեծ տերությունների Եվրոպայի, բայց, ի վերջո դարձավ երկարատեւ դրույթը ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության համար: Մոնրոն և նրա պետքարտուղար Ջոն Քունսի Ադամսը ոչ-ոքի խաղաց հիմքի վրա ամերիկյան դիվանագիտական իդեալների, ինչպիսիք են disentanglement եվրոպացի գործերի եւ պաշտպանության չեզոք իրավունքների, ինչպես արտահայտվել է Վաշինգտոնի Բաժանում Հասցե եւ Մադիսոն ի հայտարարել է, հիմնավորում սանձազերծելով Պատերազմ 1812 Երեք հիմնական հասկացությունները գտնվում է Վարդապետություն-առանձին ազդեցության ոլորտներ համար Ամերիկայում եւ Եվրոպայում, ոչ գաղութացման, եւ ոչ-միջամտությունը էին նախագծված նշանակում է հստակ ընդմիջման միջեւ Նոր աշխարհում եւ ավտորիտար հարթությունում Եվրոպայի: Մոնրոի վարչակազմը նախազգուշացրել կայսերական եվրոպական լիազորությունները դեմ միջամտելու գործերին նորանկախ լատինամերիկյան պետությունների կամ պոտենցիալ Միացյալ Նահանգների տարածքներում: Իսկ ամերիկացիները, ընդհանուր առմամբ, առարկել է եվրոպական գաղութներում, Նոր աշխարհին, նրանք նաեւ ցանկալի է մեծացնել ԱՄՆ-ի ազդեցությունից եւ առեւտրային կապերը ողջ տարածաշրջանում իրենց հարավ: Եվրոպական մերկանտիլիզմին դրել մեծագույն խոչընդոտը տնտեսական էքսպանսիայի: Մասնավորապես, ամերիկացիները վախենում է, որ Իսպանիան եւ Ֆրանսիան կարող վերականգնել գաղութատիրությունը նկատմամբ լատինաամերիկյան ժողովուրդների ովքեր պարզապես գահընկեց եվրոպական կանոն. Նշանները, որ Ռուսաստանը եղել ընդլայնում է իր ներկայությունը հարաւոյ ից Ալյասկայում դեպի Օրեգոն տարածքում էին նաեւ մտահոգիչ:

Իրենց հերթին, Բրիտանական ունեցել նաեւ ուժեղ հետաքրքրություն ապահովելու մահվան Իսպանական գաղութատիրական, ինչպես նաեւ բոլոր առեւտրային սահմանափակում մերկանտիլիզմին պարտադրված: Ավելի վաղ 1823 թվականին Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Ջորջ պահածոյացման առաջարկել է ամերիկացիներին, որ երկու ժողովուրդները թողարկում են համատեղ հռչակագիր է զսպել ցանկացած այլ իշխանությունը ից միջամտելու Կենտրոնական եւ Հարավային Ամերիկայում: ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քունսի Ադամսը, սակայն, ակտիվորեն տարբերություն համագործակցությունը Մեծ Բրիտանիայի հետ, պնդում է, որ հայտարարությունը երկկողմ բնության կարող է սահմանափակել Միացյալ Նահանգներ էքսպանսիան ապագայում. Նա նաեւ պնդում է, որ բրիտանացիները չեն պարտավորվել է ճանաչել այն լատինաամերիկյան հանրապետություններին եւ պետք է ունեցել Իմպերիալ պատճառաբանություններով իրենց:
Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Ջորջ պահածոյացում
Որ երկկողմ հայտարարությունը առաջարկվել է բրիտանացիների կողմից այդպիսով դարձավ միակողմանի հռչակումը Միացյալ Նահանգների կողմից: Քանի որ Մոնրոն հայտարարել է. «Ամերիկյան մայրցամաք … են, այսուհետ չեն կարող համարվել որպես առարկաների հետագա գաղութացման է ցանկացած եվրոպական տերությունների« Մոնրոն ուրվագծվում է երկու առանձին ոլորտները ազդեցության `Ամերիկայում եւ Եվրոպայում: Անկախ հողերը Արեւմտյան կիսագնդում կլիներ բացառապես ԱՄՆ-ի տիրույթում. Դիմաց, իսկ Միացյալ Նահանգները խոստացել է խուսափել ներգրավվածությունը քաղաքական գործերին Եվրոպայի, ինչպես, օրինակ, ընթացող Հունաստանի անկախության համար պայքարի են Օսմանյան կայսրությունում, եւ ոչ թե միջամտել գոյություն ունեցող եվրոպական գաղութներում արդեն Ամերիկաներում:

Կողմից 1800-ականների կեսերին, Մոնրոի հայտարարությունը, զուգորդվում գաղափարների ակնհայտ ճակատագիր, պայմանով նախադեպ եւ աջակցության համար ԱՄՆ – ընդլայնման վրա ամերիկյան մայրցամաքում: Ի ուշ 1800-ականներին, US տնտեսական եւ ռազմական հզորությունը հնարավորություն է տվել կիրարկումը Մոնրոի Վարդապետություն: Գտնվում է Վարդապետություն մեծագույն ընդլայնում եկան հետ Թեոդոր Ռուզվելտի եզրափակումը որը inverted բնօրինակը իմաստը վարդապետության եւ եկել է արդարացնել միակողմանի է ԱՄՆ միջամտության Լատինական Ամերիկայում:

Posted in Մայրենի

Ֆիլմերի շաբաթ

Maybe one day

Այս ֆիլմը նրա մասին էր, թե ինչպես է մի սովորական մարդ ամենօր արդնանում և իր սովորական կյանքը ամենօր կրկնում և ամենօր նունը: Մի օր նա որոշեց կտրվել աշխարհից և մի օր վայելեր իր կյանքը: Իհարկե նրան ոչմեկ չկանգնեցրեց, որովհետև նա է նրա կյանքի տերը, ոչ թե ուրիշը: Նա անում էր գործողություններ, որոնք նա կյանքում չէր արել: Իր արտասովոր օրը ավարտելուց հետո վերառնում է և ինպես ամեն գիշեր քնում բայց այս գիշեր նա քնում է ուրախ, ոչ թե դժգոհ, որ իր կյանքի մի օրն էլ է անցկացնելու սովորականի պես:

Posted in Մայրենի

Իմ մեկ տարին միջին դպրոցում

Ես և իմ դասարանը տեղափոխվեցինք կրտսերից Միջին դպրոց: Ամեն ինչ ավելի լուրջ դարձավ: Լրջացան դասերը, տնայինները և մթնոլորտը: Բայց տեղափոխվելը լավ երևույթ է, որովհետև դու ծանոթանում ես նոր երեխաների հետ, նոր ընկերներ ձեռք բերում: Ավելացան նոր սպորտաձևեր և նոր ընտրության գործունեություններ: Իմ հաջողությունը այն էր, որ ես հաճախ եմ հայտնվում ենթակայքում իմ շարադրությունների շնորհիվ: Ես կուզենայի փոխել այն, որ այստեղ ֆիզկուլտուրայի դասաժամերը քիչ են, քան կրտսեր դպրոցինը: Մենք այստեղ անում ենք շաբաթական 3 դասաժամ, իսկ կրտսերում՝ 4 դասաժամ: Այստեղ մեր երկարօրյայի պարապմունքները ավելի հետաքրքիր են, որովհետև մենք ամեն օր սպորտով ենք զբաղվում, իսկ կրտսերում մեզ սենյակից, ճաշարանից և պետքարանից բացի ուրիշ տեղ չէին թողնում գնալ: Այստեղ մենք պարի դասաժամեր էլ ունենք, որոնք անցնում են հետաքրքիր, բայց այն անցնում է քաոսի մեջ: Բայց ես նախընտրում և հավանում եմ Միջին դպրոցը, քան կրտսերը: