Posted in Մայրենի

Մակտուբ 7

Ուսուցիչն ասում է.
-Ճիշտ է, որ ամեն ինչ արժեք ունի, բայց արժեքը միշտ հարաբերական է: Երբ մենք հետևում ենք մեր երազանքներին, ուրիշների վրա դժբախտի ու անհաջողակի տպավորություն ենք թողնում: Բայց կարևոր չէ, թե ուրիշներն ինչ են մտածում: Կարևորը մեր սրտում եղած ուրախությունն է:

Ինձ թվում է առակն ասում է, որ մարդիկ քեզ կծաղրեն և չեն գնահատի քո արարքը և նպատակը, դու ուղղակի պետք է նրանց առհամարես և առաջ շարժվես և անես այն ինչը քո համար ճիշտն ու լավն է մտածելով նաև շրջապատիտ մասին և օգնելով շրջապատիտ։

Advertisements
Posted in Մայրենի

Մակտուբ 6

Կյանքը նման է հեծանվային մեծ վազքի, որի նպատակը սեփական Անհատական ճակատագրով ապրելն է: Մեկնագծի վրա մենք միասին ենք՝ համախոհ և խանդավառ: Բայց վազքը սկսելուն պես նախնական ուրախությունն ընկրկում է խնդիրների՝ ուժասպառության, միօրինակության, ընդունակությունների հանդեպ կասկածանքի առաջ: Մենք ուշադրություն ենք դարձնում, որ որոշ ընկերներ հրաժարվել են խնդիրներն ընդունելուց, և նրանք դեռ մրցավազքի մեջ են միայն այնքանով, որ չեն կարող ընդհատել վազքը ճանապարհի կեսին: Նրանք բավականին շատ են: Նրանք առաջ են ընթանում աջակցության մեքենայի հետ, հարաբերվում են միայն իրար միջև, և նրանց առաքելությունն ավարտված է: Մենք սկսում ենք առաջ անցնել նրանցից, հետո մնում ենք միայնակ, մեզ նոր անակնկալներ են մատուցում անծանոթ ճանապարհները, խնդիրներ են առաջանում հեծանվի հետ: Մենք հոգնում ենք ու հարցնում ինքներս մեզ՝ իմաստ ունե՞ն այս ջանքերը: Այո’, իմաստ ունեն: Մի’ հանձնվեք:

Ինձ թվում է առակն ուզում է մեզ ասել, որ ինչ էլ, որ լինի ինքան էլ դժվար, որ լինի չպետք է հանձնվել և հասնել քո նպատակին:

Posted in Երկրաչափություն

Առաջադրանք (GeoGebra)

Թեմա 1. Նախանական երկրաչափական տեղեկություններ
1.1 Ուղիղ և հատված
1.2 Ճառագայթ և անկյուն
1.3 Հատվածների, անկյունների համեմատումը և չափումը
1.4 Ուղղահայաց ուղիղներ

Առաջադրանքներ

1. B, C և D կետերը գտնվում են a ուղղի վրա: Հայտնի է, որ BD=17սմ, DC=25սմ: Որքա՞ն կարող է լինել BC հատվածի երկարությունը:

Դեպք 1

Снимок

BD=17սմ

DC=25սմ

BC=DC+BD=25սմ+17սմ=42սմ

Դեպք 2

2

BD=17սմ

DC=25սմ

BC=25սմ-17սմ=8սմ

2. M, N և P կետերը գտնվու՞մ են արդյոք մի ուղղի վրա, եթե MP=12սմ, PN=8սմ:

3
3. Գտնել այն չփռված անկյունները, որոնք առաջանում են երկու ուղիղների հատումից, եթե այդ անկյուններից երկուսի տարբերությունը 42 աստիճան է:

4.PNG

<AED-<AEC=42, 180-42=138, 138:2=69, 69+42-=111

111 և 69
4. AB և CD ուղիղների հատումից առաջացած AOC և BOD հակադիր անկյունների գումարը 96 աստիճան 44 րոպե է: Գտնել AOD անկյունը:

5.PNG

96:2=48

44:2=22

AOD=48.22

379-96=283

60-44=16

16:2=8

141.38
5. MN և PQ ուղիղները փոխուղղահայաց են և հատվում են Օ կետում: OR ճառագայթը MOQ անկյան կիսորդն է: Գտնել POR անկյունը:

6

<POR=<POM+<MOR=90+45=135

<POR=135

Թեմա 2. Եռանկյուններ
2.1 Եռանկյուն: Եռանկյան պարագիծ
2.2 Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշը
2.3 Եռանկյան միջնագծերը, կիսորդները և բարձրությունները
2.4 Եռանկյունների հավասարության երկրորդ և երրորդ հայտանիշները

Առաջադրանքներ

1. Գտնել այն եռանկյան կողմերը, որի պարագիծը կողմերից մեծ է  9սմ-ով, 8սմ-ով և 7սմ-ով:

AB+AC+BC=P

P-AB=AC+BC=9, BC=9-AC

P-AC=AB+BC=8

P-BC=AC+AB=7, AB=7-AC

7-AC+9-AC=8

16-2AC=8

AC=4

AB=3

BC=5

7.PNG

8.PNG

  1. ACE և DBF եռանկյունների մեջ CE=BF, անկյուն C-ն հավասար է անկյուն B, իսկ անկյուն E-ն հավասար է անկյուն F: AK-ն և DL-ը ACE և DBF եռանկյունների կիսորդներն են: Ապացուցել, որ AK=DL:

CE=BF <C=<B <E=<F => ACE=DBF(II հայտանիշ) =>AK=DL

  1. A անկյան կողմերի վրա նշանակված են B և C կետերն այնպես, որ AB=AC: M կետը գտնվում է A անկյան ներսում, և MB=MC: AM ուղղի վրա D կետը նշված է այնպես, որ M կետը գտնվում է A և D կետերի միջև: Ապացուցել, որ անկյուն BMD հավասար է անկյուն CMD:

Եռ. ABM= Եռ. ACM (III հայտանիշ, AM ընդհանուր, AB=AC, BM=BC)

Եռ. ABD= Եռ. ACD(II հայտանիշ, AC=AB, AD ընդհանուր, <BAD=<CAD=> MBD=MCD(II,III հայտանիշ) => <BMD=<CMD

Թեմա 3. Զուգահեռ ուղիղներ

3.1 Երկու ուղիղների զուգահեռության հայտանիշները
3.2 Զուգահեռ ուղիղների աքսիոմը

Առաջադրանքներ

1. a և b զուգահեռ ուղիղները հատողով հատելիս առաջացած միակողմանի անկյուններից մեկը 37 աստճանով մեծ է մյուսից: Գտնել այդ անկյունները:

X+x+37=180

2x=143

X=71,5

X+37=71,5+37=108,5
2. D ուղիղ անկյուն ունեցող CDE եռանկյան C գագաթով տարված է DE ուղղին զուգահեռ CP ուղիղը: Գտնել C և E անկյունները, եթե անկյուն PCE հավասար է 49 աստիճան:

<PCE=<DEC=49o

<DCE=180-49-90=41

ccccccc

  1. EF և PQ հատվածները հատվում են իրենց M միջնակետում: Ապացուցել, որ EN զուգահեռ է QF:

3,3.png

QM=MP

EM=MF

<EMP=<QMF(հակադիր)=> ˄EMP=˄QMF=><E=<F(խաչադիր)=> PE  II QF

  1. AD հատվածը ABC եռանկյան կիսորդն է: D կետով տարված է AB կողմը E կետում հատող ուղիղ այնպես, որ AE=ED: Գտնել ADF եռանկյան անկյունները, եթե անկյուն BAC հավասար է 72 աստիճան:

3,4.png

AE=ED=> ˄ADE հավասարասրուն է

<EAD=72/2=36o

180-72=108o

<DEA=108o

<DAE=<ADE=36o

  1. AB հատվածի M միջնակետով տարված է CD հատվածը այնպես, որ AC զուգահեռ է BD: Ապացուցել, որ M-ը CD հատվածի միջնակետն է:

3,5.png

AM=MB <AMC=<DMB  <CAM= <MBD(Խաչադիր անկյուն) => ˄AMC=˄DMB(II հայտանիշ) => CM=MD

Թեմա 4. Առնչություններ եռանկյան կողմերի ու անկյունների միջև

4.1 Եռանկյան անկյունների գումարը
4.2 Առնչություններ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև
4.3 Ուղղանկյուն եռանկյուններ

Առաջադրանքներ

1. ABC եռանկյան մեջ տարված է BD կիսորդը, անկյուն A հավասար է 75 աստիճան, անկյուն C հավասար է 35 աստիճան: ա) Ապացուցել, որ եռանկյուն BDC-ն հավասարասրուն է: բ) Համեմատել AD և DC հատվածները:

աաաաաաաաաաա

35+75+2x=180

2x=70

x=35

=> Եռ. BDC հավասարասրուն է
2. Ուղղանկյուն եռանկյան անկյուններից մեկը հավասար է 60 աստիճան, իսկ ներքնաձիգի և փոքր էջի գումարը հավասար է 18սմ: Գտնել ներքնաձիգը և փոքր էջը:

aabbb

AB+AC=18

<C=30

<A=60

<B=90

2x+x=18

3x=18

x=6

2x=12

  1. CDE եռանկյան մեջ անկյուն E հավասար է 76 աստիճան, անկյուն D հավասար է 66 աստիճան, EK-ն եռանկյան կիսորդն է: Ապացուցել, որ KC>DK:

<DEK=<KEC=76/2=38o

<EKD=180-38-66=76o

<KEC=<C=38o

=>Եռանկյուն KEC հավասարասրուն է => KE=KC

66 աստճանի դիմաց ընկած է EK

38 աստիճանի դիմաց ընկած է DK

=>DK<EK

31.png
4. Հավասարասրուն եռանկյան պարագիծը 50սմ է, իսկ նրա կողմերից մեկը 13սմ-ով փոքր է մյուսից: Գտնել այդ եռանկյան կողմերը:

X+x+x-13=50

3x=63

X=21

x-13=8

21, 21, 8
5. MNP սուրանկյուն եռանկյան M անկյան կիսորդը NK բարձրությունը հատում է O կետում, ընդ որում՝ OK=9սմ: Գտնել O կետի հեռավորությունը MN ուղղից:

32.png

Posted in Ռուսերեն

Воробей (Домашняя работа)

Написать, почему, по-твоему, старый воробей бросился спасать своего птенца? Известны ли вам подобные примеры из реальной жизни?

Потому что черногрудный воробей его мать.

Posted in Ֆիզիկա

Ճնշման փորձեր

Փորձ 1

Նպատակը

Մենք այս փորձի նպատակն է հասկանալ գազի ճնշմուն հասկաթույունը: Գազը ինչպես է պայմանավորված իր փոփոխական մեծություններից, որոնք նրան բնութագրում են: Դրանք են՝ V (ծավալ), m (զանգված) t (ջերմաստիճան)

Անհրաժեշտ պարագաներ

Փուչիկ, Զանգ, Օդահան Պոմպ և թել

Լաբարատոր աշխատանքի ընթացքը

Սկզբում նիհարած փուչիկը թույլ ամրացեցինք թելով այնպես, որ փուչիկի մեջի օդը չանհետացավ: Հետո փուչիկը դրեցինք զանգի մեջ և սկսեցինք պտտել օդահան պոմպը և հանել նրա մեջ եղած օդի պաուրնակությունը: Մենք տեսանք թե ինչպես փուչիկը ուռեց, երբ մենք պտտում էինք օդի պոմպը:

Զանգի և փուչիկի մոլեկուլների քանակն նույն են և նրանք հավասար են դիպչում փուչիկին: Երբ մենք պտտեցինք օդի պոմպը նրա մեջի եղած մոլեկուլները դուրս եկան և փուչիկը ուռեց:

Այդտեղից մենք հասկացանք, որ գազում ճնշում կա և այն պայնավորված է մոլեկուլների հարվածների քանակից:

Հետո, որ մենք օդ ներս թողեցինք զանգի մեջ փուչիկը անմիջապես նիհարեց:

Փորձ 2

Փորձի նպատակ

Համոզվել, որ գազում կա ճնշում:

Անհրաժեշտ պարագաներ

Փորձանոթ, փուչիկ, թել, սպիրտայրոց, հարմարանք որ վրա կարող ենք փորձանոթ դնել

Ընթացքը

Մենք սկզբից փուչիկը կտրեցինք այնպես, որ կարողանանք հաքցնել տաևաին: Դրանից հետ մենք փուչիկի կտորը ամրացրեցինք փորձանոթին և փորձանոթը դրեցինք հարմարանքի վրա: Երբ փորձանոթի տակ վառեցինք սպիտայրարոցը փուչիկը սկսեց կամանց-կամանց բարձրանալ:

Փորձանոթի և փուչիկի վրա մոլեկուլների քանակն նույն են և նրանք հավասար են հարվածում փուչիկին: Երբ մենք սկսեցինք տաքացնել, մոլեկուլները սկսեցին արագ հարվածեն և փուչիկը ուռեց և այնուհետև տարան պայթեց։

Փորձ 3

Նպատա

Անհրաժեշտ պարագաներ

Մեզ անհրաժեշտ է փորձանոթ, գազը տարածող գործիք

Ընթացքը

Սկզբում մենք փորձանոթի բերանը պինդ փակեցինք կափարիչով, հետո պոմպի միջոցով մենք գազը տարածեցինք փորձանոթի մեջ: Հետո ժամանակի ընթացքում կափարիչը սկսեց շարժվել և շատ մեծ արագությամբ թռչեց:

Մենք, երբ որ գազը ներս էինք տարածում նրա մեջ մոլեկուլները սկսեցին ավելի արագ շարժվել և այդ պատճառով էլ կափարիչը թռչեց:

Posted in Ֆիզիկա

Ճնշում

Տարբերակ 1

1 և 2 չորսուները խորասուզված են ջրում այնպես, որ Բ և Գ նիստերը գտնվում են անոթի հատակից նույն մակարդակի վրա:

I. Ա նիստի վրա նվազագույն ճնշումն է:

Պատ.՝ 1)

II. Դ նիստի վրա առավելագույն ճնշումն է:

Պատ.՝ 4)

III. Բ և Գ ճնշումը նույնն է:

Պատ.՝ 2)

IV. Որպեսզի կարողանանք հաշվել անոթի հատակին հեղուկի ճնշումը, հարկավոր է իմանալ հեղուկի խտությունը և սյան բարձրությունը:

Պատ.՝ 1)

V. h=400մ p=ƍgh=1030կգ/մ39,8Ն/կգ400մ=4040000

ƍ=1030կգ/մ3

g=9,8Ն/կգ

________________

p-?

Պատ.՝ 4)

Տարբերակ 2

Ա, Բ, Գ և Դ սկավառկները տեղավորված են ջրում:

I. Ա սկավառակի վրա ճնշումը ամենափոքրն է:

Պատ.՝ 1)

II. Դ սկավառակի վրա ճնշումը ամենամեծն է:

Պատ.՝ 4)

III. Բ և Գ սկավառակների ճնշումը նույնն է:

Պատ.՝ 2)

IV. Անոթի հատակի և պատերի վրա հեղուկի ճնշումը ուղիղ համեմատական է հեղուկի խտությանը:

Պատ.՝ 2)

V. h=2,5մ p=ƍgh=800կգ/մ39,8Ն/կգ2,5մ=19600Պա

ƍ=800կգ/մ3

g=9,8Ն/կգ

_______________

p-?

Պատ.՝ 2)

Տարբերակ 3

I. Հեղուկի մեջ նույն խորության վրա, ճնշումը բոլոր ուղղություններով նույնն է:

Պատ.՝ 3)

II. Եթե հեղուկի մեջ ընկղմված մարմնի վրա մեծացնում ենք ընկղման խորությունը գործադրած ճնշումը մեծանում է:

Պատ.՝ 1)

III. Ջրով լցված անոթի հատակում գտնվող մետաղյա սկավառակի վրա ճնշումը կմեծանա, եթե անոթի մեջ իջեցնեն փայտյա չորսուն:

Պատ.՝ 1)

IV. Անոթի հատակին հեղուկի ճնշումը կախված չէ անոթի հատակի մակերեսից:

Պատ.՝ 1)

V. h=25մ p=ƍgh=1030կգ/մ39,8Ն/կգ25մ=20200Պա

g=9,8Ն/կգ

ƍ=1030կգ/մ3

___________________

p-?

Պատ.՝ 1)

Տարբերակ 4

Ա, Բ, Գ և Դ սկավառակները դասավորված են ջրով անոթի մեջ:

I. Դ սկավառակի վրա ճնշումն ամենամեծն է:

Պատ.՝4)

II. Ա սկավառակի վրա ճնշումն ամենափոքրն է:

Պատ.՝1)

III. Բ և Գ սկավառակների վրա ճնշումը նույնն է:

Պատ.՝2)

IV. Որպեսզի կարողանանք հաշվել անոթի պատերին հեղուկի ճնշումը, պետք է իմանալ հեղուկի խտությունը և սյան բարձրությունը:

Պատ.՝1)

V. h=5սմ p=ƍgh=13600կգ/մ39,8Ն/կգ5սմ=6700Պա

ƍ=13600կգ/մ3

g=9,8Ն/կգ

______________

p-?

Պատ.՝3)

Posted in Ֆիզիկա

Հեղուկների և գազերի ճնշումը  

Գազը բաղկացած է հսկայական քանակությամբ մոլեկուլներից, այդ պատճառով նրանց բախումների թիվը չափազանց մեծ է։ Առանձին մոլեկուլի բախման ուժը թեև թույլ է, բայց բոլոր մոլեկուլների ազդեցությունն անոթի պատերին զգալի ճնշում է առաջացնում։
Գազի ճնշումն անոթի պատերի (և գազի մեջ գտնվող մարմնի) վրա պայմանավորված է գազի մոլեկուլների հարվածներով: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ գազը նույն մեծության ճնշում է գործադրում բոլոր ուղղություններով։
Փորձերի և ուսումնասիրությունների արդյունքներից հետևում է.

Ուշադրություն
Եթե գազի զանգվածն ու ջերմաստիճանը մնում են անփոփոխ, ապա գազի ծավալի
փոքրացման դեպքում նրա ճնշումը մեծանում է, իսկ ծավալի մեծացման դեպքում՝ փոքրանում:
Օրինակ
Բազմաթիվ փոքրիկ անցքեր ունեցող սնամեջ գունդը միացնենք մխոցավոր խողովակին։ Գունդը ջրով լցնենք և ճնշումը մեծացնելու համար մխոցը ցած սեղմենք։ Ջուրը կսկսի դուրս թափվել ոչ միայն այն անցքերից, որոնք մեր գործադրած ուժի ուղղության վրա են գտնվում, այլև միաժամանակ մնացած բոլոր անցքերից։ Ընդ որում, ջրի ցայտող շիթերի ճնշումը, որը պայմանավորված է արտաքին ճնշումով, բոլոր ուղղություններով նույնը կլինի։
Նույնպիսի արդյունք կստանանք նաև այն դեպքում, եթե ջրի փոխարեն ծուխ օգտագործենք:
Հեղուկներն ու գազերը իրենց վրա գործադրվող ճնշումը միատեսակ են հաղորդում բոլոր ուղղություններով։

Այս օրենքը կրում է այն հայտնագործող Բլեզ Պասկալի անունը՝ Պասկալի օրենք:

Այս օրենքը կրում է այն հայտնագործող Բլեզ Պասկալի անունը՝ Պասկալի օրենք:

Ուշադրություն
Հեղուկների ու գազերի կողմից ճնշման հաղորդումը պայմանավորված է նրանց մոլեկուլների բավականաչափ մեծ շարժունակությամբ։
Հեղուկների ճնշումը
Հեղուկներն ու գազերը բոլոր ուղղություններով փոխանցում են ոչ միայն իրենց վրա գործադրվող արտաքին ճնշումը, այլև այն ճնշումը, որ գոյություն ունի իրենց ներսում սեփական մասերի կշռի շնորհիվ։ Հեղուկի վերին շերտերը ճնշում են գործադրում միջին շերտերի վրա, միջին շերտերը՝ ստորին շերտերի վրա, վերջիններս էլ՝ հատակի վրա։
Հանգստի վիճակում գտնվող հեղուկի կողմից գործադրվող ճնշումը կոչվում է հիդրոստատիկ ճնշում։

Հիդրոստատիկ ճնշման բանաձևն է ՝ p=ρgh, որտեղ ρgh, որտեղ ρ, որտեղ ρ -ն՝ հեղուկի խտությունն է, հ -ը հեղուկի սյան բարձրությունը՝ g=9,8Նկգ

Posted in Ֆիզիկա

Բլեզ Պասկալ

Ֆրանսիացի մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս, փիլիսոփա և գրող, հիդրոստատիկայի հիմնական օրենքի հեղինակ Բլեզ Պասկալը (1623թ. հունիսի 19 — 1662թ. օգոստոսի 19) ծնվել է իրավաբանի ընտանիքում: Նրա մաթեմատիկական ընդունակությունները դրսևորվել են վաղ հասակում, 16 տարեկանում ձևակերպել է պրոյեկտիվ երկրաչափության հիմնական թեորեմներից մեկը, որը հետագայում կոչվել է Պասկալի թեորեմ:
1641թ. նա ստեղծել է գումարող մեքենա, գտել ամբողջ թիվը մեկ այլ ամբողջ թվի վրա բաժանելու երկանդամային գործակիցների հաշվման եղանակ, որը հայտնի է Պասկալի եռանկյուն անունով: 1653թ. Պասկալը սահմանել է հիդրոստատիկայի հիմնական օրենքը (Պասկալի օրենք), որի համաձայն՝ հեղուկի մակերևույթին արտաքին ուժերի գործադրած ճնշումը հեղուկը հավասարապես հաղորդում է բոլոր ուղղություններով:
Նրա այդ օրենքի վրա է հիմնված իր իսկ բացահայտած հիդրավլիկական մամլիչների և հիդրավլիկական այլ մեքենաների գործողության սկզբունքը: Պասկալն ապացուցել է նաև, որ օդն ունի կշիռ, հայտնաբերել է ճնշաչափի (բարոմետր) աշխատանքի սկզբունքը և այն կիրառել եղանակը կանխագուշակելու համար: Պասկալը նշանակալի հետք է թողել նաև ֆրանսիական դասական արձակի ձևավորման և փիլիսոփայության վրա:
1669թ. հրատարակած «Խորհրդածություններ…» անավարտ փիլիսոփայական երկում, մարդու արժանիքը համարելով մտածելու ունակությունը, միաժամանակ առաջ է քաշել մարդու ողբերգականության և դյուրաբեկության գաղափարը, մարդուն անվանել է «մտածող եղեգ»: Նա մարդու փրկության միակ ուղին տեսնում էր քրիստոնեական հավատի մեջ:
Posted in Այլ

Задание 1. Восстановите слова. Впишите окончания прилагательных.

Там старое общежитие, а здесь строят новое общежитие.
Это вчерашняя газета. Андрей читает вчерашную газету.
Этот словарь маленький . Дай мне, пожалуйста, большой словарь.
Это тёплое молоко, а я люблю холодное молоко.
Вот новые книги. Миша часто покупает новые книги.
Это не очень интересный фильм. Мой друг смотрит интересный американский фильм.
Задание 2. Выберите правильный вариант.

Отец читает … газету.
А) сегодняшний

Б) сегодняшнюю

В) сегодняшняя

Г) сегодняшние

Мой друг смотрит … фильм.
А) французское

Б) французская

В) французский

Г) французские

Анна читает … … книгу.
А) новая интересная

Б) новую интересную

В) новую интересные

Г) новое интересное

Студенты пишут … диктант.
А) трудная

Б) трудные

В) трудное

Г) трудный

Я вижу … здание.
А) высокое

Б) высокая

В) высокие

Г) высокий

Наш преподаватель знает … и … языки.
А) английская и арабская

Б) английское и арабское

В) английский и арабский

Г) английские

Задание 3. Восстановите ответы. Выберите правильный вариант.

Когда дети гуляли в парке, погода была хорошая.

Я была на работе, когда приехали родители.

Когда я был дома, Иван позвонил мне.

Он знал, что я дома. А Сергей не знал, что я.

Мы приехали домой, когда было уже темно.

Директор сказал, что зимой у нас будут каникулы.

Я не знаю, когда у нас начнутся зимние каникулы.

Друзья знают, что я всегда занят.

Я знаю, что вы хорошо отдохнули летом, но я не знаю, где вы отдыхали.

А) что Б) когда В) где

4. Тренировочное упражнение:
Где ты был вчера?( стадион-футбол).

Я был на стадионе смотрел футбол

Где она была 2 дня назад?( театр- балет).

2 дня назад она была в театре на балете.

Где они были?( школа- урок русского языка).

Они были в школе на русском классе.

Где работает твой отец?( фирма).

Мой отец работает в фирме.

Где работает твоя мама?( гостиница).

Мая мама работает в гостинице.

Где можно купить газеты?( киоск).

Газеты можно купить из киоске.

Где можно увидеть много животных?( зоопарк-цирк)

Много животных можно увидеть в зоопарке и цирке

Где лучше покупать фрукты ( рынок или магазин).

Фрукты лучше покупать в рынке или магазине

Задание 5. Восстановите предложения. Выберите правильный вариант.
Мы собираемся на экскурсию. Преподаватель сказал, что будет ждать нас здесь . отсюда мы пойдём в музей.
А) сюда Б) здесь В) оттуда Г) туда Д) отсюда

Вчера мои друзья ходили в кинотеатр. Они пошли туда в 5 часов. там шёл новый фильм. Они
вернулись сюда в 9 часов вечера.
А) там Б) сюда В) отсюда Г) оттуда Д) туда

Когда вы утром уходите из дома? Когда вы обычно возвращаетесь домой? Вы будете сегодня вечером дома?
А) дома Б) из дома В) домой Г) дом

Posted in Մայրենի

Մակտուբ 5

Չար մարդը մահից հետո դժոխքի դռների մոտ հանդիպում է հրեշտակին: Հրեշտակն ասում է նրան.

– Քո կյանքի մի լավ արարքը բավական կլիներ, և դա քեզ կօգնի. լա´վ մտածիր:

Մարդը հիշում է, որ մի անգամ, երբ ինքն անցնում էր անտառով, իր ճանապարհին մի սարդ է տեսել և շրջանցել նրան այնպես, որ չտրորի: Հրեշտակը ժպտում է, և երկնքից իջնում է մի սարդոստայն՝ մարդուն դրախտ բարձրացնելու: Դատապարտվածների մեջ սարդոստայնին մոտ կանգնածները սկսում են բարձրանալ նրա վրա: Բայց սա տեսնելով՝ մարդն սկսում է ցած քաշել նրանց՝ վախենալով, որ սարդոստայնը կկտրվի: Եվ այդ պահին սարդոստայնն իսկապես կտրվում է, ու մարդը կրկին հայտնվում է դժոխքում:

– Ի՜նչ ափսոս էր,- լսում է մարդը հրեշտակի ձայնը,- քեզ համար ունեցած անհանգստությունդ չարի վերածեց միակ լավ արարքը, որ երբևէ արել էիր։

Ինձ թվում է առակը փորձում է մեզ ասել, որ պետք է միշտ ուրիշների մասին մտածել և օգնել և գուցե մի օր նա քո բարությանը հետ վերադարձնի և քեզ անդունդից կհանի։