Posted in Աշխարհագրություն

Աշխարհի բնակչության թիվն ու շարժը

 1. Որո՞նք են աշխարհի բնակչության կտրուկ աճի պատճառները:

Աշխարհի կտրուկ աճի պատճառներից մեկն է օրինակ` բժշկության նոր տեխնոլոգիաները.

2.Ինչու ՞ է անհրաժեշտ իմանալ բնակչության մասին տվյալները:

Իմ կարծիքով պետք է իմանալ բնաքչության արժեքը, որովհետև հնարավոր է մի որ այն քեզ պետքական լինի, նաև մտածում եմ դա քեզ կօգնի հաշվես թե ինչքան մարդ պահասեց և ինչքան ավելացավ տվյալ երկրում տարիների ընթացքում:

3.Ինչու ՞ է զարգացած երկրներում բնակչության աճը ավել քիչ, քան ոչ զարգացած երկրներում, չնայած այն հանգամանքին, որ զարգացած երկրներում կյանքի պայմաններն ավելի լավ են:

Ինձ թվում է, որ զարքացած երկրներում տեխնոլոգիան քանի որ բարձր մակարդակի է և այդ ամենը ախտոտում է օդը և ոչնչացնում շատ բաներ այդ երկրում ապրող մարդկանց միջավայրում և մարդիկ այնդպես հիվանդանում է մահանում են, իսկ ոչ զարգացած երկրներում տեխնոլոգիան համապատախանաբար ավելի անմակարդակ է և շրջավայը աելի դանդաղ է ոչնչանում, ինչպես նաև մարդը:

Advertisements
Posted in Կենսաբանություն

Բջիջներ

Բջիջները բաժանվում են երկու մասի՝ Նախակորիզավորներ և կորիզավորներ։ Բջիջները մարդու օրգանիզմում կատարում են հետևյալ գործողությունները՝ սննդառություն, բազմացում, զարգացում: 
Նախակորիզավոր բջիջներ․
Նախակորիզավորների բջիջն դրսից ծածկված է բջջապատով։ Անմիջապես բջջապատի տակ պլազմային թաղանթն է, որին հաջորդում է ցիտոպլազման։Նախակորիզավորները չունեն կորիզ։ Այն ժառանգական տեղեկատվություն է պարունակում տվյալ բջջի մասին։ Բակտերային բջիջները լինում են գնդաձև (կոկեր), ձողիկաձև (բացիլներ), պարուրաձև ևայլն։
Կորիզավոր բջիջներ․
Կորիզավոր օրգանիզմների բջիջները նույնպես արտաքինից ծածկված են թաղանթով, որի տակ ցիտոպլազման է։ Ի տարբերություն նախակորիզավորների՝ կորիզավոր բջիջների ցիտոպլազմայում են գտնվում կորիզը և բազմաթիվ օրգանոիդներ՝ էնդոպլազմային ցանցը և այլն։ Կորիզավոր բջիջներում կորիզը ցիտոպլազմայից սահմանազատված է կորիզաթաղանթով։ 
Posted in Քիմիա

Երևույթներ

Ցանկացած փոփոխություն բնության մեջ կոչվում է երևույթ։ Երևույնթերը բաժանվում են երկու մասի՝ ֆիզիկական և քիմիական։ Ֆիզիկական է կոչվում այն երևույթը, որի ժամանակ չի առաջանում նոր նյութ այլ փոխվում է նյութի ագրեկատային վիճակը, չափսերի փոփոխությունը։ Քիմիական են կոչվում այն երևույթները, որի ժամանակ առաջանում է նոր նյութեր այլ կերպ կոչվում են քիմիական ռեակցիա։

Քիմիական ռեակցիաների հատկանիշներն են՝ գույնի, հոտի, համի փոփոխությունը, էներգիայի անջատում կամ կլանում, գազի անջատում, նստվածքի առաջանում։

Այրումը դա թթվածնի հետ ռեակցիա է, որի ժամանակ անջատվում է ջերմություն և լույս։

Ֆիզիկական երևույթներ Քիմիական ռեակցիաներ
Սպիրտի գոլորշիացումը Լուցկու այվելը
Լուցկու կոտրելը Սպիրտ այվելը
Մոմի հալումը Մագնեզիումի այրումը
Ջրում մոմի պնդանալը Ամոնյումի բիկրոմատի քայքայումը
   
   
   

 

Posted in Քիմիա

Քիմիա Տնային աշխատանք 21․09․2017

Թվարկե՛ք նյութեր և մարմիններ (5-ից ոչ պակաս), որոնք դուք կարող եք գտնել ձեր տանը,

աթոռ-նստելու համար

նյութեր-պլաստմաս, մետաղ, ներկ, փայտ, սպիտակ կավ

մարմիններ-աթոռ, դուռ, սեղան, հեռուստացույց

մետաղ-գործիքներ պատրաստելու համար։

փայտ- սեղան պատրաստելու համար

սպիտակ կավ-պատրաստում են ամանեղեն

սեղան-վրան մարմիններ դնելու համար

դուռ-սենյակը առանձնացնելու համար

համակարգիչ-դասերը պատրաստելու համար

ջեռուցման համակարգ-տունը տաքացնելու համար

և նշե՛ք, թե ինչի համար են նրանք օգտագործվում:

 1. Անվանե՛ք որևէ իր, որը կարելի է պատրաստել տարբեր նյութերից:

աթոռ-փայտ,պլաստմաս,

3.Անվանե՛ք մի քանի առարկա, որոնք կարելի է պատրաստել մեկ նյութից:

դարակ, աթոռ, դուռ

4.Ապակուց պատրաստված բաժակը նյո՞ւթ է, թե՞ մարմին:

մարմին

5.Հետևյալ շարքից առանձնացրե՛ք մարմինների և նյութերի անունները՝

ջերմաչափ, ջուր, պարաֆին, մոմ, պղինձ, մատանի, պոլիէթիլեն,

ապարանջան, արծաթ, սեղան, փայտ, դանակ, երկաթ, ալյումին:

մարմիններ-ջերմաչափ, մատանի, ապարանջան, սեղան, դանակ

նյութեր-ջուր, պարաֆին, պղինձ, պոլիէթիլեն, արծաթ, երկաթ, այլումին

 1. Լրացրե՛ք բաց թողած նյութերի անունները.

ա)պղնձե լար բ)  արծաթյա պատառաքաղ գ) կաշվե գնդակ

դ) պլաստմասե բաժակ ե) երքաթյա քանոն զ) պլաստմասե սեղան

7.Հետևյալ նյութերից որոնք են անօրգանական և որոնք օրգանական`

արծաթ,բուրդ,ավազ,ցեմենտ,փայտ,պողպատ,սառույց,ճարպ,շաքար,ցինկ:

անօրգանական-ցինկ,սառույց,ցեմենտ,ավազպողպատ,արծաթ

օրգանական-շաքար,փայտ, ճարպ, բուրդ

Posted in Քիմիա

Քիմիա 5

Նյութի անվան. Ագրեգ.վիճակը գույնը հոտը համը Խտու-թյունը
գ/մլ
ρ
Լուծ.ջրում tհալմ.tեռմ. Ջերմա-Էլեկտրա-հաղորդակց. Պլաստ.
ջուր հեղուկ  –  +  1  –  0,100  –  –
 երկաթ  պինդ  մոխրագույ  –  –  7  –  1539,2870  +  +
 պղինձ  պինդ  կարմիր  –  –  8,96  –  1893,2543  +  +
 յոդ  հեղուկ  շականակագույն  + +  4,96  քիչ  114,186  –
 ոսկի  պինդ ոսկեգույն  –  –  19,3  – 1063,2880  –
Posted in English

Armenian weather

In Armenia the weather is not changeable like in England. The weather changes as the year goes. Every season has it’s suitable weather. In Winter it’s snows, in Spring it gets a little bit warm, in summer it’s really hot and in Autumn it gets a little bit cold. But sometimes the weather changes quite quickly. In Spring it can rain the hole day, but the next day the sun will just make you sweat. The same situation can be in Autumn. In winter it’s just cold and get’s colder as we go along. Same with Summer` really hot and get’s hotter as the days pass. Nothing bad happened in recent years with the weather in Armenia. I mean like earthquake, tornado, tsumani. The latest weather accident in Armenia was at 1988 when an earthquake happened in Spitak and Gyumri. I hope those accidents would never happen again in Armenian.

Posted in Պատմություն

Պատմություն 26.09.2017

Կազմե՛ք ավատատիրական աստիճանակարգության գծապատկերը/գրավոր/

Թագավորից հետո խոշոր հողատերեր էին նախարարները`իշխանությունների

տերերը՝ բդեշխները, գործակալները և նախարարական տոհմերի անդամները: Հորից
որդուն անցնող ժառանգական հողերը կոչվում էին հայրենական: Խոշոր ու միջին
հողատեր ազնվականությունը` նախարարները, եկեղեցական հոգևորականությունը,
ինչպես նաև մանր ազնվականությունը պատկանում էին բարձր` ազատների դասին:
Նրանք ունեին բազմաթիվ արտոնություններ: Ստորին՝ անազատների դասը կազմում
էին քաղաքացիները, առևտրականները, արհեստավորները, շինականները ինչպես
նաև քաղաքային ռամիկները, որոնցից կազմվում էր հետևակը:

Ներկայացրե՛ք գործակալությունները և նրանց գործառույթները/գրավոր/

Շինարարակններ-կառուցում էին կառույցները:

Քաղաքային ռամիկները-հետևում էին ժողովուրդին:

Արհեստավորները-պատրաստում էին զենքերը, զգեստները և այլն

Posted in Պատմություն

Աշտիշատի ժողովը և նրա ընդունած որոշումները

Ներկայացրե՛ք Աշտիշատի ժողովը և նրա ընդունած որոշումները /գրավոր/

354 թ. Ներսես Ա–ն Աշտիշատում հրավիրում է Հայ եկեղեցու առաջին ժողովը։ Այնտեղ ընդունված հոգևոր և աշխարհիկ կյանքին առնչվող կանոնների համաձայն` կառուցվում են վանքեր, դպրոցներ, աղքատանոցներ: Ընդունվում է մի կանոն, որով հայոց թագավորին ու մեծամեծներին կոչ էր արվում լինելու գթասիրտ իրենց

Ծառաների և հասարակ ժողովրդի նկատմամբ: Մյուս կողմից` ծառաներին Պատվիրվում էր հնազանդ ու ավատարիմ լինել իրենց տերերին

Posted in Պատմություն

Քրիստոնեության ընդունման պատմական նշանակությունը հայ ժողովրդի կյանքում

Հայոց եկեղեցին վերածվեց տնտեսական հզոր ուժի:  Ժողովուրդը պարտավոր էր եկեղեցուն հանձնել բերքի մեկ տասներորդը կամ տասանորդը և վճարել պտղի: Եկեղեցին շատ շուտով դարձավ երկրի խոշորագույն ավատատերերից մեկը, որի կալվածքները զիջում էին միայն թագավորական տիրույթներին: Միայն Ներսես կաթողիկոսի օրոք կաթողիկոսական կալվածքները սփռված էին 15 գավառներում:
Արդեն Գրիգոր Լուսավորչի օրոք հիմնականում ձևավորվեց հայ եկեղեցական կառույցը: Ստեղծվեցին 36 եպիսկոպոսություններ, որոնց գլուխ կանգնած եպիսկոպոսները եկեղեցական արարողությունների ժամանակ տեղ էին զբաղեցնում կաթողիկոսի աջ և ձախ կողմերում: Եպիսկոպոսություններից երկուսը ստեղծված էին Վիրքի և Աղվանքի համար:

Posted in Մայրենի, Մուշեղ Գալշույան

Մուշեղ Գալշոյան

d5a3d5a1d5acd5b7d5b8d5b5d5a1d5b6

Կարդալ «Ծիրանի ծառ» պատմվածաշարից «Օրն ավետյաց» պատմվածքը:

Առաջադրանք — Մանուկ Սողոմոնի նկարագիրը (կերպարի առանձնահատկությունները) «Օրն ավետյաց» պատմվածքում:

Խճճված, ուրախացած, ոգեվորված։

Կարդալ «Ծիրանի ծառ» պատմվածաշարից «Մաղթանք» պատմվածքը:

Առաջադրանք — Առանձնացրու կարոտի նկարագրության հատվածը. փորձիր դու էլ նկարագրել կարոտի զգացումը:

Սողոմոնի կարոտը հանգրվան չուներ՝ ո՛չ ճամփա, ո՛չ բակ, ո՛չ դուռ, ո՛չ տուն։ Նրա կարոտը մի որբ երեխա էր՝ մոլոր չափչփեց Քյոթահիայի փողոցները, այնտեղ մնացած ընկերների հետքով, հետո աչքերը կախ կանգնեց ս․ Թեոդոս վանքի գավթում, այնտեղ մնացած ընկերների կողքին։

Ինձ թվում է, որ Սողոմոնը կարոտում էր իր մանկությունը երբ նա Նարեի հետ էր։ Նա այնտեղ երևի իրեն ջերմության մեջ էր զգում և ցանկանում էր նորից այտ ջերմությունը զգալ։

Կարդալ «Ծիրանի ծառ» պատմվածաշարից «Դարուղի» պատմվածքը:

Առաջադրանքներ.

 •  Ինչպե՞ս էր Կոմիտասը իրար կապում մարդուն և երգը. համամի՞տ ես նրա հետ, ինչու՞:

Ինձ թվում է, որ նա մտածում էր, որ եթե ինչոր մեկը, որ պետք է երգի ինչոր երգը պետք է այդ երքի դրության մեջ լինի, որպեսզի կարողանա երգի։ Ես մի կողմով համաձայն եմ մի կողմից ոչ, համաձայն եմ նրանով որ եթե ինչ որ պահ լինի հարսանեկան երգ երգելու դու ավելի ակտիվ կերգես հարսանիքի ժամանակ, բայց համաձայն չեմ նրանով, որ մարդիկ դեռ կարող են այդ երգերը երգել, ուղակի ոչ ոգեվորված։

 

 • Մեկնաբանիր վերնագիրը:

Լեռան լանջով անցնող ճանապարհ, լեռնուղի:

Կարդալ «Ծիրանի ծառ» պատմվածաշարից «Աղբրանց արուն մեջ քարերուն» պատմվածքը:

Առաջադրանքներ.

 • Տխրությունն ինչպիսին պիտի լինի — ըստ իռլանդուհու, ըստ Վարդապետի, ըստ քեզ:

Ըստ Վարդապետի  և Իռլանդուհու տխրությունը երգի մեջ էր:

Իսկ ըստ ինձը տխրությունը մադրու տրամադրության մեջ է ,իսկ տրամադրության վրա կարող է ազդել ամեն ինչ երգը,եղանակը,կորուստը,կարոտը:

 • Երաժշտությունն ինչ ազդեցություն է ունենում քեզ վրա:

Նայած ինչ երաժշթություն աշխույժ և արագ երաժշտության տակ  ես ուզում եմ երջել, տխուր երաժշտության տակ ցավ եմ զգում:

Երաժշտությունն սկսում էր մարդու արդնանալու պես, դանդաղ բարձրանում է առույգուցյունը և նույնը երգում դանդաղ բարձրանում է ռիթմիը: Գնալով այս երաժշտությունը մարդու պես հասուն շարունակում է ՙՙօրը՚՚:

Կարդալ «Ծիրանի ծառ» պատմվածաշարից «Սպասում» պատմվածքը:

Առաջադրանքներ.

  • Բացատրիր — վնգստում էր ցուրտը, արևը ծխնելույզից պոկված կայծի պես հալվել-կորել էր, անքեն ժպտաց, շալակել ուրիշի սապատը, մտքից ծրարված զգացմունքներ:

  Վգստում էր ցուրտ – ուժեղ ցուրտ

  Արևը ծխնելույզից պոկված կայծի պես հալվել-կորել էր – արև չկա երկնքում

  Անքեն ժպտաց – չարը մոռացած ժպտաց

 •  

  Կարդալ «Ծիրանի ծառ» պատմվածաշարից «Ձայնիկդ ի հոգիս» պատմվածքը:

  Առաջադրանքներ.

  • Բացատրիր հետևյալ բառերը բառարանի օգնությամբ

  չարխ-ճախարակ

  ոգեշունչ-Խրախուսիչ

  բարձրալուր-բարձրաձայն

  երփնազարդ-երփնազարդ

  հարդ-դարման

  ներբողել-փառաբանել

  դեգերել-հապաղել

  սևեռել-բևեռել

  ակնապիշ-անթարթ

  ահյակ-զախ

  դուրալի-դուրեկան

  դադրել-հոգնել

  դյութանք-կախարդություն

  մորմոք-կսկիծ

  • Առանձնացրու այն հատվածը, որտեղ Կոմիտասը մտորում է ծովերի և առուների ջրերի մասին. ինչպես է դա արտացոլվում մարդու կյանքում:

  «Նոր ծնված ջրեր են թափվել ծով,- մտածեց Կոմիտասը։ – Առուները խաբել են սարերի նորածին
  ջրերին,- ավելացրեց,- առուները իրենց ոլոք գնացքի ու կանաչ ափունքի մեջ սարերի ջրերին մոլորել են՝ բերել-նետել են գետերը։ – Եվ կարոտեց նրանց՝ սարերում ծնված ջրերին, և ցավեց,- ու գետերը կալել են նոցա, քշել ու թափել ծովը»։ Ալիքների մեջ նա որոնեց նորեկները և այդ փորձի համար ժպտաց․ «Ծովերի ալիքները խառնածին են, ջրերը՝ ծեր․․․ մի օրվա կյանք ունեցող սարերի ջրերը ծով հասնելուն պես ծերանում են․․․ լեռներում ծնված ջրերի տարիքն ու գույնը խեղդվում են ծովում»։

  Նոր ծնված ջրերը ովքեր գալիս են և թափվում են ծով կարծում են, այդ մեծ ծովը՝ աշխարհն է, իսկ այդ բոլոր ջրերը մարդիկ տարբեր տարիքի, տարբեր բնավորություններով:

  • Վարդապետի վերջին խոսքը ինչպե՞ս կմեկնաբանես: Համեմատիր այսօրվա հայի հետ:

  Ափսոս, որ ձեր հոգվո ականջները տակավին օտարոտի կանչերով ձեզ կոգևորեն․

  Բոլորը հետաքրքրվում էն ուրիշինով եվ ուզում այդ բոլոր հայերը հիմա հետաքրքրվում են արտասհմանում զարգացվող գործիքոներով ելեքտրոնիքայով,շորերով,կահույքով և այլ գործիքներով:Բոլորը հետքրքրվում են ուրիշի գործիքներով ոչ ոք չի հետաքրքվում իրանով:

  Շալակել ուրիշի սապատը – ուրիշի բեռ քո վրա վերցնել

  Մտքից ծրարված զգացմունքներ – մտքով առաջացնել զգացմունք

  • Պատմվածքից դուրս բեր Կոմիտասի մտորումները՝

  1. Ժողովրդի, նրա անցնելիք ճանապարհի մասին:

  Կոմիտասը մտորում էր, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր ոտքերով քայլի և անցնի իր կյանքի ճանապարհը, ոչ թե ուրիշը իր փոխարեն տանի իր սապատը:

  2. Օրվա ապրուստի և հագուստի մասին:

  Իսկ ապրուստի և հագուստի մասին Կոմիտասը մտորում էր, այն որ ապրուստն ու հագուստը տրվում է մարդուն իր ծննդի հետ` օդի և մորթու պես…

  Արտահայտիր քո կարծիքը այդ մտքերի վերաբերյալ:

  Մարդու անցնելիք ճանապարհի հետ համաձայն եմ որովհետև մարդը պետք է ամեն ինչ ինքն իրեն հաղթահարի: Իսկ հագուստի և ապրուստի հետ կապված համաձայն չեմ, որովհետև մարդը կարող է իր շորերը փողի ժամանակի հետ որովհետև դա կախված է իր ճաշակից:

  • Ինչի՞ համար եմ ծնվել, ինչի համար են մարդիկ ծնվում… — ստեղծագործական աշխատանք (6-8 նախադասությամբ):

   

Ինչի համար են մարդիկ ծնվել: Դա մի հարց է, որ եթե մտքովտ անցնի ժամարով կարող ես մտածել: Շատ մարդիկ մանկուց ասում են, որ աշխարհի վրա մի բան կփոխեն մի լավ բան կանեն, բայց միշտ հակառակն են անում: Ես կցանկանաի, որ ցանկացած մարդ վատություն չանի, թող լավություն չանի, բայց գոնե վնաս չտա: Ես չգիտեմ ինչ փոփոխություն պիտի անեմ, բայց մինչև որոշելը ես վատություն չեմ անում: Որոշ մարդիկ պատմական անուն ունեն իրենց լավ և վատ արարքների համար: Այդ արանքների պատմական արժեքին հասցնելու համար նրանք օրերով, ամիսներով, նույնիսկ տարիներով: Ես չեմ ցանկանում, որ մարդիկ անունս հիշեն ես ուզում եմ իմանալ, որ այս կյանում ինչոր բանի պիտանի եմ եղել:

Կարդալ «Ծիրանի ծառ» պատմվածաշարից «Ձայն ամենայն հայոց» պատմվածքը:

Առաջադրանքներ — ամփոփում.

 • Համեմատիր Կոմիտաս Վարդապետի կերպարը առաջին և վերջին գլուխներում:

Երկու գլուխներում էլ կոմիտասը գլուխ չեր գովում չնայած նրան, որ փոքր չամանակ նա նույնպես գլուխ չէր գովում:Երկու գլուխներում էլ կոմիտասը ուներ լավ ձայն:Նա շատ ընկերասեր էր և չէր մոռացել իր ընկերներին:

 • Գրքի ընթերցումից հետո կարո՞ղ ես  տալ Կոմիտաս-մարդու, Կոմիտաս-քաղաքացու և Կոմիտաս-երաժիշտի նկարագիրը:

Կոմիտասը շատ բարի մարդ էր,համբերատար, հանգիստ: Կոմիտասը շատ քաղաքասեր-հայրենասեր քաղաքացի էր, նա որպես քաղաքացի երբեք աղբ չի նետի իր քաղաքում, երբեք չի դավաճանի իր ազգությունը, իր երկիրը: Կոմիտասը շատ հայրենասեր էր:  Նա ամեն ինչ ընկալում էր երգով, մարդու տխրությունը, ուրախությունը, երգ էր դարձնում, նույնիսկ, երբ ինքն էր տխրում, իր տխրությունն էր արտահայտում երգով: Իր համար երգի աշխարհը լրիվ ուրիշ աշխարհ էր:

 • — Տի տանե՞ս ինձ հասցնես Դավթի կռվին… — Երգը՝ զենք (ստեղծագործական աշխատանք՝ առնվազն 6-8 նախադասություն):

Երգը այնպիսի մի բան է որը մարդուն կարող է փոխել վարկանական:Երգը դա մշակույթն է ամեն երկիր ունի իր երգը:Ես այն մարդկանցից եմ որի վրա շատ արաջ է ազդում երաժշտությունը:Ինձ վրա ավելի արագ է ազդում աշխույժ երաժշտությունը քան տխուրը:Երգը իմ կյանքի երկրորդ մասն է ես ամեն օր լսում եմ ինձ դուր եկած երաժշտությունները:Հիմա հայերը չեն լսում կամ երգում հայկական երգեր բոլորը լսում են արտասահմանյան երգեր: