Posted in Քիմիա

Ատոմ

Ատոմ մսլեկուլ

 1. Ատոմը նյութի փոքրագույն մասիկն է:
 2. Ատոմների միացումից առաջանում մոլեկուլներ:
 3. Միեվնույն ատոմների միացումից առաջանում են պարզ նյուեր:
 4. Երկու և ավելի տեսակի ատոմների միացումից առաջանում են բարդ նյութեր:
 5. Տարրը որոշակի ատոմի տեսակ է:
 6. Պարզ են կոչվում այն նյութերը, որոնք կազմված են մեկ տարրի ատոմներից:
 7. Բարդ են կոչվում այն նյութերը, որոնք կազմված են երկու կամ ավելի տարրի ատոմներից:
 8. Ատոմ բառը թարգմանվում է հունարենից անբաժանելի:
 9. Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ և ատոմները և մոլեկուլները պահպանվում են:
 10. Քիմիական երևույթների ժամանակ մոլեկուլները քայքայվում են, իսկ ատոմները պահպանվում են:
 11. Նյութի ագրեկատային վիճակը կախված է մասնիկների միջև հեռավորությոունից:
 12. Ատոմը քիմիականապես անբաժանելի մասնիկ է:
 13. Մոլեկուլները և ատոմները անընդհատ գտնվում են շարժման մեջ:
 14. Մոլեկուլների և ատոմների ժարժումը կախված է ջերմաստիճանից:
 15. Ֆիզիկական ատոմները բաժանելի են:

 

Ատոմի կառուցվածք

Ատոմի կենտրում գտնվում է միջուկը, որտեղ կան պրոտոններ և տեյտրոններ:Միւուկը դրական է: Միջուկի շուրջը պտտվում են էլեկտրոններ: Պրոտոնների և էլեկտրոնների թիվը միշտ հավասար է: Ատոմը էլեկտրա չեզոք մասնիկ է:

Advertisements
Posted in English

I am waiting for Christmas…

I think that all of us are waiting for Christmas with excitement: a lot of presents, puddings, carols and dressing the house and the Christmas Three with seasonal decorations. But me` I’m waiting for Christmas for unbelievable excitement, because usually at the time of Christmas I travel to Iran and to meet my relatives, such as grandmother, granddad, aunt, uncles and my dear cuisines. But my Mom and Dad stay at Armenia and celebrate Christmas here. Two of my best friends are born the same day that the old year passes. I personally think there lucky, because they get two presents from a person that day: one for their Birthday and one for Christmas. But in Armenia Christmas is fun as well, because I get to hang out with my friends, but you know it’s not that you always see and hang around with your relatives who live in other countries, but your friends, you see and hang around the whole year. At Christmas here in Armenia is hard, because every one is trying to get to buy Christmas sale products and pork meat, because it’s traditional to put fried pork on the Christmas table. And at Christmas Armenians drink wine, that’s also traditional. OK, that’s enough of traditional stuff now excitement. I am mostly excited for Christmas, that I’m going to travel and celebrate Christmas with my relatives. It’s not just me that travel at the time of Christmas, there are thousands of people that travel over the world at the time of Christmas. This is why I’m waiting for Christmas with excitement.

Merry Christmas everyone!

Posted in English

Classwork

Ex. 3a

Complete the sentences with the words in the box.

sun thunder lighting hot shower wind

1 It was a very cold day and the wind was really cold too.

2 Lightning hit that tree six years ago.

3 Don’t sit out in the sun for to long: you’ll burn.

4 Gosh! What was that noise! I think it was thunder.

5 It’s much too hot to go for a walk at the moment.

6 It didn’t rain heavily-it was just a shower really.

Ex. 3b

Listen and complete the weather forecast.

And now for today’s forecast. In the London area, the weather will be warm with temperatures of around 18C. Although the sun will shine for a while, we can expect some strong rain this afternoon. An that will make it feel quite cool.

Further north in the Birmingham area, things won’t be to good, I’m afraid. After last night’s thunderstorm, Birmingham is going to be very windy with an expected high of about 14C. But no more wind and rain today, at least. And finally, in Scotland, it will be sunny for part of the morning then windy later on. But not snowing like it was yesterday, fortunately, so the roads should be safer once the fog clears.

Posted in Պատմություն

Ռուսկայա Պռավդա

Ռուսիայի հնագույն իրավական օրենսգիրքը։ Ռուսկայա Պրավդան հիմնված է Հին Ռուսիայի բանավոր օրենքների և սովորութական իրավունքի վրա։

Ռուսկայա Պրավդան բովանդակում է քրեական, ժառանգության, առևտրական և դատավարական իրավունքի նորմեր։ Այս փաստաթուղթը արևելյան սլավոնների իրավական, սոցիալական և տնտեսական հարաբերությունների գլխավոր աղբյուրն էր։

Հայտնի է համառոտ, ընդարձակ և կրճատ խմբագրություններով։ Ռուսկայա պրավդաում արտացոլվել է հասարակական-քաղաքականության հարաբերությունների զարգացումը 11—13 դարերում․։ Ռուսկայա պրավդաի հիմքն են կազմել ռուս․, ուկրաինական, Բելառուս, և լիտվաի իրավունքները, սովորութային իրավունքը, իշխանական օրենսդրությունը, դատական պրակտիկան։ Ռուսկայա պրավդա մեծացնում էր համայնքի պատասխանատվությունը նրա տերիտորիայում կատարվող իշխանական դրուժինայի անդամների, պաշտոնատար և այլ անձանց սպանությունների, խիստ պատիժներ նախատեսում տնտեսական շինությունները հրդեհելու, անտառները դիտավորությամբ ոչնչացնելու, հարուստների գույքի նկատմամբ կոլեկտիվ ոտնձգություններ կատարելու համար։

Posted in Ռուսերեն

Волшебный носок

Волшебный носок

Домашнее задание: прочитать текст и написать в блоге свое впечатление от прочитанного текста.

 

Когда я читал этот текст, с начала мне было очень грустно. Потом я стал восхищаться дедушкой за то что он не сдавался и всегда дарил Васе радость.  И  мне очень понравился конец текста, потому что Вася вырос отплат

Posted in Առողջագիտություն

Vitamin K

 

Վիտամին K-ն (ֆիլոքինոններ) արյան մակարդման կարևորագույն գործոնն է: Անբավարարությունն առաջացնում է արյունահոսություն` քթից, լնդերից և ստամոքսաղիքային համակարգի օրգաններից: Պարունակվում են կաղամբի, սպանախի, եղինջի կանաչ տերևներում: Բնական վիտամին K-ն ջրում վատ լուծվելու պատճառով բժշկության մեջ քիչ է օգտագործվում: Հիմնականում կիրառվում են սինթետիկ պատրաստուկները` վիկասոլը և սինկավիտը:

vzaimodeystvie-s-drugimi-veshchestvami

Posted in Մայրենի

Հասարակաց որդեգիրը

Կարդալ «Հասարակաց որդեգիրը» պատմվածքի Ա և Բ հատվածները.

Գևորգը երկար նայում էր հարուստ մարդիկների ուրախությանը և ինքն իրեն շշնջում էր. «Ահա՛ ինչ կնշանակե հարուստ լինել, շատ փող ունենալ: Եվ ես հարյուր տարի էլ եթե ապրեի այսուհետև, դարձյալ Սոմարյանցի դահլիճի ներսը ոտք դնել չէի կարող: Ախր ի՞նչ մարդիկներ ենք մենք, չէ որ աստված մեզ ստեղծել է միայն բախտավոր հարուստներին ծառայելու համար: Ես և Սոմարյանցի տղան միասին էինք կարդում, ես նորանից ավելի լավ էի կարդում և նորանից ավելի շուտ ավարտեցի: Բայց որովհետև աղքատ էի, ես գնացի դարբին Գուստավի մոտ արհեստ սովորելու, իսկ նա մտավ գիմնազիոն, այժմ էլ նա ուրախանում է յուր հարուստ հոր հյուրերի հետ: Իսկ ես, իբրև մշակ, մի վերստ հեռավորությունից շալակել բերել եմ նրանց վանդակները: Իհարկե, Շառլոտայի նման գեղեցիկ աղջիկները Սոմարյանցի տղին կսիրեին, իսկ ինձ վրա կծիծաղեին, շատ բնական է…»:

 

Ինձ թվում է, որ Գևորգը ախքատ մարդ էր և իր համար կյանքի իմաստը հարստությունն էր։ Ես համաձայն չեմ Գևորգի այս մտքին, որովհետև իմ համար կյանքի իմաստը ծիծաղն է, երջանկությունն ու ընկերությունը։

 • Բացատրել հետևյալ բառերը. անխտիր, անկողմնապահություն, զղջալ, անհաճո, հուշիկ, շլացնել, հառաչ, հանդգնություն:

անխտիր-անպայման

անկողմնապահություն-ոչմեկին չդատել

զղջալ-ափսոսալ

անհաճո-ոչհաճելի

հուշիկ-կամած

շլացնել-ապշեցնել

հառաչ-գոռոց

հանդգնություն-խիզախություն

Գլուխ Գ

 • «Մայրիկ, կարծում ես, թե ես նորա համա՞ր եմ մտածում, — պատասխանում է Գևորգը, — թե ինչու՞ Գուստավի աղջիկն ինձ չէսիրում, բնա՛վ, ինձ տանջում է միայն այն բանը, թե ինչու՞ մենք աղքատենք, որ մի փականագործի աղջիկ ինձ վերա ծիծաղի և Սոմարյանցիծառան այդքան կոպտությամբ գոռա ինձ վերա: Ահա այս է ինձ սպանողը: Ես տեսնում եմ, թե արհեստավորը որքան ողորմելի մարդ է աշխարհի մեջ: Եվ եթե դուք թողնեիք ինձ գործակատար լինել…» — համաձա՞յն ես այս մտքի հետ (երկու պատասխանի դեպքում էլ հիմնավորիր): Եթե գործակատար լիներ, արդյո՞ք խնդիրներ չէր ունենա:

Ինձ թվում է, որ գործակատարի գործն էլ է խնդիրներ առաջացնում, որովհետև նա այսկողմ այնկողմ շատ է անում է դա համ դեպրեսիա համ հոգեկան խանգառումներ կառաջացնի։ Ինձ նաև թվում է, որ նա սխալ էր, որովհետև մադկանց իրենց առտաքին ունեցվածով չպիտի գնահատեն, այլ ներքին։

 • …  արհեստը ոսկի պարապմունք է. այդ պարապմունքով էլ դու մարդ կդառնաս և պատիվ կվաստակես, եթե միայն կամենաս: — Գրիր քո կարծիքը:

Եթե մարդ նպատակասլաց և ջանալի է, ապա նրա համար ամեն բարձուն հասանելի է։

 • Կարող ես պատմել մի դեպք, երբ քո առաջ է բացվել այնպիսի հնարավորություն, որը կյանքդ կարող է փոխել: Ինչ զգացողություններ ես ունեցել այդ պահին:

Այդպիսի դեպք պատահել է, այն ժամանակ, երբ մենք 2011թ․ տեխափախվեցինք մեր նոր բնակարան, որը առաջին հարկում էր։ Ես ուրախացա, որովհետև մինչև այնդ ժամանակ ես չեմ կարողացել ընկերներ ունենալ, որովհետև մենք բարձր հարկում էինք բնակվում և ծնողներս վախենում էին, ինձ մենակ ներգև ուղարկել, այնել վերելակով։ Ես այդ ժամանակ հասկացա, որ վերջապես կկարողանամ բակում խաղալ և ընկերներ ունենալ և ես այդ ժամանակ ուրախություն և ջերմություն զգացի։

Գլուխ Դ

աչքերը մթագնելխամրել

հյուլե– ատոմմասնիկ

բաժակի հատակը չորացնել– բաժակը սրբելկամ պահել տաքջերմության առաջ

ընչացքպերևեշտ

ամուլ– զավակ չունեցողչբեր

գոսանալ– չորանալսմքել

հետամուտ լինել– հետևել

երկնատուր շնորհք– աստվածատուր

Գրել տրված բառերի երկուական հոմանիշ.

երերալտարուբերվելտատանվել

հրամեցնել– հրամայելստիպել

սաստիկուժեղհզոր

միաբերան– միաձայնմիահունչ

սպառնալիքսաստվախերկյուղսպառնացումսպառնություն

որոտալ– գոռգոռալդղրդալշառաչելշչելթնդալ

ուռճանալփարթամորեն աճել

գծուծնվաստաղքատիկխղճուկ

 • Սոմարյանցի տանը հավաքվածներն ի՞նչ էին մտածում երգչի ու բանաստեղծի մասին: Համեմատիր մեր իրականության հետ, նշիր նմանություններ, տարբերություններ:

Ինձ թվում է, որ նրանք հայտնի և արժանավոր մարդկանց նրանք հատուկ խնամք էին տալիս և դա իրականում էլ է այդպես, մարդիկ ուշադրություն են դարցնում հայտնիությանը և արտաքին տեսքին, իսկ այն մարդիկ, ովքեր արտաքինից խեխճուկ է մարդիկ նրանց առհամարում և նվաստացնում են, որը շատ սխալ է: Մարդիկ պետք է նկատեն ուրիշ մարդկանց ներքին հարստությունն, որը շատ մարդկանց համար անհեթետություն է:

 • «Պարոննե՛ր, մեր ազգն այժմ աղքատ է մեծ մարդիկներով և դորա պատճառը մենք ինքներս ենք: Որովհետև, ո՞չ թե ազգն է ամուլ, որ չէ ծնում այդ տեսակ մարդիկներ, այլ մենք, ազգի անդամներս ենք մեղավոր, որ նրա ծնածները չենք խնամում:» — Տաղանդավոր մարդը կարիք ունի՞ խնամքի, օգնության: Գրիր կարծիքդ այս մտքի վերաբերյալ՝ հիմնավորելով և դրական, և ժխտական պատասխանդ

Ինձ թվում է, որ եթե տաղանդավոր մարդը գալիս է ինչ-որ մի երկիր, այդ երկրի ժաղովուրդը չպետք է ընկնի այդ մարդու ոտքերի տակ, այլ պետք է քաղաքավարիություն ցույց տան, իսկ իրենց արածը ուղակի չտեսութուն է: Կարող են խնամել, բայց ոչ չափն անցնելով:

Կարդալ գլուխ Դ մինչև վերջ.

 • Նա դրանով կարող կլինի վրեժխնդիր լինել թե՞ Գուստավի և թե՞ նրա աղջկանից: — Արդարացի՞ վրեժ էր, և ճի՞շտ ձև էր ընտրել վրեժ լուծելու:

Իմ կարծիքով՝ ոչ, որովհետև վրեժխնդիր լինելը թուլություն է և մարդուն միշտ պետք է երկրորդ հնարավորություն տալ: Ասացվածքն էլ է այդպես ասում՝ վրեժ են լուծում թույլ մարդիկ և ուժեղներն են կարողանում ներել:

 • Փորձիր գնահատական տալ Գևորգի պահվածքին՝ հրաժեշտի պահին:

Ինձ թվում է, որ նա սխալ արեց, բայց դե նա առանց ինչ որ զգացմունքների լքեց։

Ամփոփում

 • Կարդալ պատմվածքը մինչև վերջ:
 • Նշել առնվազն երկու հանգամանք, որոնք հերոսի ձախողման պատճառ դարձան, հիմնավորել դրանք:

Նրա աշխատանքից դուրս գալը։

Ինձ թվում է, որ նա աշխատանքից դուրս գալով, ոչ միայն ցույց տվեց նրա թուլուցյունը այլև անհարգալից վերաբերմունք ցույց տվեց մյուսներին։

 • Հեղինակը մեղադրում էր (ընտրիր պատասխանը և պատճառաբանիր).
  1. տղային
  2. հասարակությանը
  3. տղայի մորը

Ինձ թվում է, որ հեղինակը մեղադրում էր տղային, որովհետև տղան մտածում էր, որ տաղանդավոր մարդիկ պետք է աշխարհի չափ խնամք ստանան և ցանկանում էր լիներ ուշադրության կենտրոում։

 • Դու մեղադրում ես (ընտրիր պատասխանը և պատճառաբանիր).
  1. տղային
  2. հասարակությանը
  3. տղայի մորը

Ինձ թվում է, որ տղան մեղավոր է, որովհետև նա մտածում էր, որ արտաքինից խեխճուկ երևացող մարկանց ուշադրություն չեն դարցնում և տաղանդավոր մարդիկ պետք է լինեն բոլորի ուշադրության կենտրում և ապրեն ամենլավը։

 • Հասարակությունը օգնում է, թե վնասում — ստեղծագործական աշխատանք:

Հասարակությունը մարդու համար կարող է լինել դաժան և կարող է լինել օգտակար և բարի։ Օրինակ՝ մարդ կարող է, ինչոր կարևոր մարդու փրկել և դառնալ հերոս, և մեկը ստիպված լինելով փրկել մտերիմին և թողնել, որ հայտնին մահանա և նա հասակության համար գդառնա հրեշ և մարդիկ կնվաստացնեն նրան առհամարելով և հայհոյելով։ Մարդ նաև կարող է ծնվել ինչոր վատ, բայց հայտնի մարդու ընտանիքում և ուրիշ մարդկանց համար վախենալու լինի։ Հասարակությունը նաև անպատվում է անտուններին և նաև վնասում նրանց, նաև մարդիկ նրանց օգնելու փոխարեն վնացում են մարդկանց։ Եթե մարդիկ ավելի հոգատար լինեն իրար հետ, հասարակության մեջ չեն լինի լավ ապրող և վատ ապրող մարդիկ։

Posted in Ռուսերեն

Мое свободное время

В нашем время люди очень занеты. Ведь “кто работает, тот и ест”. Поетому, все мечтают об отдухе, чтобы немного оторватця от забот. Известно, что время-золото и я стараюсь это время исползабать полездно и интересно. Действительно, что я очень занят уроками и дополнительными занятами и почти нет свободного бремени. Но я все же нахожы. И вот как я изпользую его: всттречаюсь с друзями, смотрю любимие передачи и фильмы, уграю в компютерные игры, помогаю маме и не забываю о юморе.

Posted in Քիմիա

Քիմիա

 1. Ո՞ր նյութերի խառնուրդներն են համասեռ.

ակավճի ու ջրիբսպիրտի և ջրի (օղի)գյուղի և ջրիդյուղի և բենզինի:

 1. Լրացրե՛քբաց թողած բառերը. «Մաքուր են այն նյութերըորոնք ունեն հաստատուն

բաղադրությունբնորոշ կառուցվածք, ուստի և օժտված են խիստ որոշակի

հատկություններով»:

 1. Ո՞րխառնուրդները կարելի է բաժանել թորումով.

ասպիրտ և ջուր

բկավիճ և ջուր

գկերակրի աղ և ջուր

դբենզին

 1. Ավազը խառնվել է փայտի թեփի հետԱռաջարկե՛ք եղանակորիմիջոցով հնարավոր է այդ

խառնուրդի բաղադրամասերն առանձնացնել:

Ջրի միջոցով:

 1. Գեղամալճի ջուրը թափանցիկ էբայց լուծված աղեր էպարունակումԻ՞նչ եղանակ

կառաջարկեք ՝այդ ջրից մաքուր նյութ ստանալու համար:

Կարելի է ջուրը գորոլշացնել:

 1. Դեբեդգետի ջուրը հաճախ պղտոր էՊատճառը ջրի մեջ կախվածկավի մասնիկներն են:

Ի՞նչ եղանակ կառաջարկեիք՝ մաքուր ջուր ստանալու համար:

Կարելի է ֆիլտրել

 1. Հայրիկը պատահաբար բենզինը լցրել է ջրի վրաՕգնե՛ք հայրիկինբաժանել այդ խառնուրդը:

Կարելի է ընդհամենը մակերեսից հանել, քանի որ բենզինը պարունակում է յուղ, իսկ յուղը չի խառնվում ջրի հետ:

8.Որպեսզի Մոխրոտիկը չմասնակցի պարահանդեսին .խորթ մայրը հանձնարել է նրան մաքրել մի խառնուրդ,որը կազմված է փայտի խառտուկներից,փոքր երկաթի մեխերից,շաքարի և գետի ավազից և դասավորել տուփի մեջ:Մոխրոտիկը շատ արագ մաքրեց խառնուրդը և հասցրեց մասնակցել պարահանդեսին:Բացատրեք ինչպես Մոխրոտիկը արագ կատարեց խորթ մոր առաջադրանքը:

Որն է բաժանման եղանակները

Մագնիսի միջոցով, ֆիլտրումի, թորումի, ջրի, գոլորշիացման և պարզեցում