Posted in Մայրենի

Սահյան․ փաթեթ

ԲԱՑՎՈՂ ՕՐՎԱ ՀԵՏ

Ինձ թվում է, որ այս բանաստեղծության մեջ նկարված է ամառային օրվա ընթացքը։ Այս նկարը ավելի շատ հիշեցնում է մարդու ամառային օրվան քան բնության։

ԾԱՂԿՈՒՆՔԻ ՀԵՂԵՂ Է

Այս նկարի մեջ պատկերված է գարնան սկիզբը և ինձ թվում է այստեղ մարդու հետ կապը այն է, որ մարդ ամենօր արդնանում է և սկսում իր օրը։

ԿԵՍՕՐ։ ԿԱՆԱՉ-ԿԱՐՄԻՐ ՀՈՎԵՐ

ՔԱՄՈՒ ՀԱՄԲՈՒՅՐԸ

Advertisements
Posted in Պատմություն

ՈՒՐԲԱԹԱԳԻՐՔ: Հայ առաջին տպագիր գիրքը:

ՈՒՐԲԱԹԱԳԻՐՔ:

Հայ առաջին տպագիր գիրքն է արված ՝ հայ տպագրության հիմնադիր ՀակոբՄեղապարտի կողմից, բաղկացած է 124 էջից: Տպագրությունը կատարված է սև և կարմիր ձեռագրանման բոլորագրով: Էջակալում չունի: Այն ունեցել է կիրառական նշանակություն, մեծ մասամբ վաճառականների կողմից է օգտագործվել:

Աղոթքների ու մաղթանքների ժողովածու է: Կան մարդուն կախարդական միջոցներով չար ուժերից ազատվելու համար որոշ եղանակներ, միայն անվան տեղը բաց է թողնված, որպեսզի ամեն գիրք ունեցողը իր անունը գրի: Հիշատակարան չունի:

Posted in Ռուսերեն

Д. З. 15.04.2018

Домашнее задание: чтение и пересказ текста “ Волшебные краски”, упр. 10 ( сл. 97)

10.

1. Этот пейзаж красивый. А этот пейзаж ещё красивее. Но этот пейзах самый красивый (красивейший).

2. Эта река длинная. А эта река длиннее. Но эта река самая длинная (длиннейшая).

3 Это дерево высокое. А это дерево ещё выше. Но это дерево самое высокое (высочайшее).

4. Это здание большое. А это здание ещё больше. Но это здание самое большое (большущее).

5. Эта улица широкая. Та улица ещё шире. Другая улица самая широкая (широчайшая).

Posted in Քիմիա

Կարգաթվի նշանակությունը

Կարգաթիվը համընկնում է միջուկի լիցքի կամ պրոտոնների և էլեկտրոնների հետ:

P+ — պրոտոն

no-նեյտրոն

e-էլետրոն

Z-կարգաթիվ

Ատոմը էլեկտրաչեզոք մասնիկ է, որովհետև էլեկտրոնների և պրոտոնների թիվը հավասար է: Միջուկը դրական է ի հաշիվ պրոտոնների թվի: Կարգաթիվը համապատասխանում է պրոտոնների և էլեկտրոնների քանակի հետ: Էլեկտրոնների զանգվածը երկու հազար անգամ փոքր է պրոտոնների և էլեկտրոնների զանգվածից, դրա համար զանգվածը ընդունել են զրո:

n=Ar-Z

Պարբերության համարը ցույց է տալիս էլեկտրոնային շերտերի քանակը: Էլեկտրոնը կատարում է անկանոն շարժումներ միջուկի շուրջը, բայց կան տարածություններ որտեղ էլեկտրոների գտնվելու հավանականությունը մեծ է, այդ տարածաությունները կոչվում են էլեկտրոնային շերտեր: Ազնիվ գազերը ունեն ավարտված շերտեր, մնացած ատոմները կամ ընդունելով էլեկտրոներ կամ կորցնելով էլեկտրոններ փորձում  են նմանվել իներտ գազերին։ Եթե ատոմը ունի 4-ից քիչ էլեկտրոն, ապա այն կորցնում է նրանց ստատալ դրական լիցք և ցուցաբերում մետակաղական հատկությունները։ Եթե ատոմը ունի 4-ից շատ էլէեկտրոն, ապա այն ընդունում է էլեկտրոնները, ստանում է բացասական լիցք և ստանում է ոչ մետաղական հատկությունններ։

N=2n^2

 

Posted in Պատմություն

Հայերի բռնագաղթը Շահ Աբասի կողմից

Օսմանյան բանակը 1604թ. ամռանը անցավ հակահարձակման։ Թուրքերն Արզրումից (Կարին) շարժվեցին դեպի Կարս և Շիրակ։ Շահ Աբասը որոշեց ճակատամարտ չտալ, այլ նահանջել։ Միաժամանակ նա որոշեց թշնամու բանակի հարձակման ուղղությամբ ամայացնել երկիրը, իսկ հայ բնակչությանը քշել Պարսկաստան։ Դրանով Շահ Աբասը զրկում էր թշնամուն պարենավորվելուց, ինչի հետևանքով թուրքերի առաջխաղացումը կդժվարանար։

Շահ Աբասի կազմակերպած բռնագաղթը նպատակ ուներ հայ բնակչությանը քշել Պարսկաստան՝ դրանով զարկ տալու երկրի տնտեսական զարգացմանը։ Հայ առևտրականները, որոնք հատկապես աչքի էին ընկնում մետաքսի առևտրում, մեծ եկամուտ կբերեին պարսից գանձարանին։

Պարսկական բանակը նահանջում էր Այրարատյան դաշտով, Երասխի հոսանքի ուղղությամբ։ Առջևից նրանք Պարսկաստան էին քշում Այրարատյան դաշտում իրենց կողմից կուտակած ողջ բնակչությանը։ Պարսից զինվորները Կարսից մինչև Ջուղա ընկած տարածքում այրում էին ամեն ինչ, ոչնչացնում տեղահանված բնակչության տները, ունեցվածքը, պարենը, անասնակերը, որպեսզի դրանք թուրքերի ձեռքը չընկնեն։ Իսկ գաղթած բնակչությունն էլ կկորցներ վերադարձի հույսը։

Հայաստանը վերածվեց անապատի։ Գաղթից ազատվեց միայն Սյունիքի և Արցախ-Ուտիքի հայությունը, որը հեռու էր ռազմաճակատի գծից։ Բացի այդ, պարսիկները գիտակցում էին, որ տեղի բնակչությունը, օգտվելով իր լեռնոտ երկրամասի անառիկությունից, կարող է համառ դիմադրել։

Պարսկական բանակը, հետապնդվելով թուրքերից, շտապեցնում էր ժողովրդին օր առաջ անցնել Երասխի մյուս ափը։ Ի վերջո, մեծ կորուստների գնով Ջուղա հասած ժողովուրդը պարսկական բանակի հետ անցնում է Երասխը։ Ղրանից հետո թուրքական բանակը մտավ Նախիջևան։

Գաղթող բնակչության համար ամենադժվար վիճակն ստեղծվեց Երասխն անցնելիս։ Եղած կամուրջներն ու մյուս միջոցները գետանցի համար բավարար չէին։ Իսկ պարսիկները, վախենալով թուրքերից, ձգտում էին օր առաջ գետն անցնել և ազատվել հետապնդումից։ Շահի հրամանով զորքն ստիպում է ժողովրդին լցվել գետը և ոտքով անցնել մյուս ափը։ Մարդիկ լցվում են ջուրը։ Ով կարողանում է լողալ, հասնում է մյուս ափը։ Իսկ ով չի կարողանում, հատկապես ծերերն ու երեխաները, կանայք ու թուլակազմ մարդիկ, զոհ են գնում գետի ջրերին։ Գաղթեցվեցին նաև Ջուղայի բնակիչները, որոնք դրանից առաջ փառահեղ ընդունելություն էին ցույց տվել Շահ Աբասին։ Ինչքան էլ պարսիկները ջանացին տեղահանել բոլորին, բայց շատերին հաջողվեց խուսափել՝ թաքնվելով լեռներում, անտառներում, քարայրներում և այլուր։

Գաղթականների մի մասին, հիմնականում գյուղացիներին, տեղափոխեցին Սպահան քաղաքի շրջակա գավառներ, իսկ Ջուղայի առևտրականներին շահի հրամանով թույլատրեցին բնակվել Սպահանում։ Նրանք կառուցեցին իրենց առանձին թաղամասը և այն անվանեցին Նոր Ջուղա։

Շահ Աբասի կատարած բռնագաղթը հայ ժողովրդի գլխին եկած մեծագույն չարիքներից էր։ Հայաստանից տեղահանվեցին և Պարսկաստան քշվեցին ավելի քան 300 հազար հայեր։

Posted in Մայրենի

Անտեսանելի Տոնինոյի արկածները

Անտեսանելի Տոնինոյի արկածները

Մաս I

 • Առանձնացրու այն հատվածը, որտեղ քեզ նմանեցրիր Տոնինոյին. հիշիր քեզ հետ կապված այդպիսի մի դեպք:

Պատմվացքի հերոսը անհանգստանում էր, որ իր դասերը չէր արել, որովհետև իր ծնունդն էր։ Ես մեկմեկ այսպիսին եմ, որովհետև ես մեկմեկ անհանգստանում եմ այն դասերի մասին որը չեմ կատարել։

 • Հիշիր մի սուտ, որը քեզ գցել է անհարմար դրության կամ մի պատմության մեջ:
 • Կարո՞ղ ես առանձնացնել այս գլխի ամենակարևոր նախադասությունը: Ի՞նչ կյանքի բանալի է տալիս հեղինակը այս գլխում:

Այս մասի բանալին այն է, որ դու պետք միշտ ուշադիր լինես, որովհետև հնարավոր է, որ դու ուրախություն է զգում, բայց կարող է միանգամից ինչոր բան պատահի, կամել պետք չէ ուրախանալ երբ դու ազատ չես, կամ ինչոր բան ունես անելու։

Մաս II

 • Փորձիր գնահատական տալ Տոնինոյի արարքներին. ինչպես էր օգտագործում իրեն տրված հնարավորությունը:

Ինձ թվում է, որ Տոնինիոն անիմաստ քայլ թույլ տվեց։ Նրան հատկացվել էր լավ հնարավորություն, բայց նա այդ հնարավորությունը օկտագործեց կատակներ անելու և այտքան էլ չհրճվեց։

 • Ինչպիսի կերպար էր ուսուցիչը. պատասխանդ հիմնավորիր մեջբերումներով:

Ինձ թվում է, որ ուսուցիչը լուրջ, խիստ և կրթված անձնավորություն է։

Сн111имок.PNG

 • Համեմատիր Տոնինոյի ուսուցչին քո ուսուցիչների հետ. որոնք են նմանություններն ու տարբերությունները:

Մեր մաթեմատիկաի ուսուցիչն նման է Տոնինիոի ուսուցչին։ Նման են նրանով, որ երկուսն էլ լուրջ են, խիստ և կրթված, բայց մեր ուսուցիչն երբ զգում է, որ կարելի է կատակ անել անում է

Մաս III

 • Երեխեք ջան, երրորդ գլուխը կարդալուց հետո շատ կուզենայի, որ ձեզ պատկերացնեիք մեր քաղաքի տրանսպորտում՝ անտեսանելիի կարգավիճակով:

Եթե ես հնարավորություն ունենաի անտեսանիլիանալ և այն էլ ավտոբուսի մեջ, դա վտանգավոր է։ Ես կզավրճանաի մարդկանց խանգարելով և անհասականալի իրավիճակի հասցնելով, այնքան որ բոլորը մեկ կանգառում իչնեն և ես էլ անտեսանելի վիճակով դուրս կգամ ավտոբուսից, իսկ հետո ինչ կլինի օրվա ընթացում ես շատ կուզեի իմանալ։

Մաս IV

 • Փորձեք Տոնինոյին գնահատական տալ. արդարացրեք և մեղադրեք:

Ես Տոնինիոին մեղադրում եմ նրանով, որ նրա արարքներից հետո մեկը բանտ նստեց, բայց մի կողմից էլ նա երեխա է այդպիսի բաներ են անում։

 • Տվեք ձեր գնահատականը Տոնինոյի արարքներին և վարքագծին:

Ինձ թվում է, որ նա երեխա է և չի հասկանում։

Մաս V

 • Առանձնացրու այն հատվածը, որը շա՜տ հարազատ է քեզ և քեզ հետ էլ է պատահել: Պատմիր:

Ինձ հարազատ է այն պահը երբ Տոնինիուն փաշմանեց երազանքից։ Օրինակ ես փոքր ժամանակ շատ էի ուզում գնալ կիթառի բայց հիմա փոշմանել եմ, որ այդպիսի բան էի երազում։

 • Մեկնաբանիր հետևյալ միտքը. «Նա գիտեր, որ այդ գովեստներին արժանի չէ, քանի որ պատճառը ոչ թե խիղճն էր, այլ ստամոքսը»

Մոտտան գիտեր, որ նա այդ գովեսերին արժանի չէ, որովհետև նա իր սնվելու համար էր արել, ոչ թէ իր ընկերների բարորության համար։

 • «- Ինչի է պետք անտեսանելի լինելը, չէ, հերիք է: Ես ձանձրացել եմ, չեմ ուզում անտեսանելի լինել»: — Խորհուրդ տվեք Տոնինոյին՝ ինչ անել, եթե իրավիճակը հնարավոր չէ փոխել, ապա ինչը պետք է փոխել…»

Ես ազնիվ խոսկ կարաչարկեի նրան շարունակել։

Մաս VI

 • Ինչ կարևոր ,,հայտնագործություն,, արեց Տոնինոն իր համար: Բացատրիր, թե ինչու:

Ինձ թվում է, որ Տոնինիոն բացահայտեց, որ ընկերները ըտանիքը և նրանց հետ կապ հաստատելն ու շփումը շատ կարևոր բան է այս կյանքում։

 • Փորձիր հիշել քո արած վերջին ,,հայտնագործությունը,,:

Իմ վերջին հայտնագործությունն այն է, որ ես մուգ կապույը և բուգ կանաչը հավանում եմ որպես գույներ։

 • Պատրաստիր տեսանյութ առօրյայիդ այն մանրուքների մասին, առանց որոնց չես պատկերացնում քո կյանքը:

Մաս VII

 • Ինչու Տոնինոյին տեսավ հենց Պաոլան և ոչ իր ընկերներից կամ բակի երեխաներից որևէ մեկը:

Իմ կարծիքով Պաոլան նկատեց նրան, որովհետև Պաոլան էլ էր անտանելի դարձել և այդ պահին երևի հասկացավ Տոնինիոյին։

 • Որո՞նք են մենակության զգացումի առավելություններն ու թերությունները: Արդյո՞ք քեզ հոգեհարազատ է այդ զգացումը. ինչու:

Մենակության առավելությունը այն է, որ դու ազատ ես և ոչմեկ չի կարող քեզ քննադատել, բայց մյուս կողմից եթե դու մենակ լինես քեզ չեն կարող օգնել և դժվար կլինի մենակ ինչոր բանի հասնել։

 • Հիշիր քո կյանքից մի դրվագ, երբ քեզ շատ մենակ ես զգացել:

Իմ հետ այդպիսի բան դեռ չի պատահել։

Մաս VIII

 • Ինչ կարևոր բացահայտումներ արեց Տոնինոն. ինչու՞ են դրանք կարևոր:

Ինձ թվում է, որ Տանինոն հասկացավ, որ մի անգամ են կյանքը ապրում և պետք է ամենինչին թեթև վերաբերվել։

 • Պաոլայի խնդիրը լուծելու հատվածում հեղինակը մեզ շա՜տ կարևոր պատգամ է հղում. ո՞րն է այն:

Ինձ թվում է հեղինակը մեզ ուզում է ասել, որ կյանքը տարբեր է տարբեր մարդկանց համար։ Եթե մարդ ասխարհին նայի ուրախ իր կյանքը սվարճալի կլինի։

 • Ի՞նչ կարևոր հարցեր կան, որոնք դու ես ուզում լուծել, երբ մեծանաս:

Ես կցանկանաի լուծել մի շատ բարդ բան, որը երևի անհնարին է։ Ես կցանկանաի որ աշխարհում գումարը և զենք չլինի։ Օրինակ եթե գումար չլինի ոչմեկ չի բողոքի իր կյանքից և եթե չլինի զենքը անմեղ մարդիկ ամեն տարի չեն մահանա։

Մաս IX (վերջաբան)

 • Ի՞նչ կանես առաջին, երկրորդ և երրորդ հերթին, եթե շատ հեռավոր վայրերից երկար ժամանակ հետո վերադառնաս տուն:

Առաջինը կիմանաի թե ծնողներս և ընտանիքս ինչպես են, հետո երևի ամենամոտիկ ընկերներիս հետ կհանդիպեի և վերջում կշրջեի քաղաքով մեկ ընկերներիս հետ և կբացահայտեի թե ինչ է փոխվել։

 • Ի՞նչ ես կարծում, ինչ է դժվարությունը:

Դժվարությունը փորձություն է։ Օրինակ խաղերի մեջ կան փորձություններ և մեր խաղն էլ մեր կյանքն է և դժվարությունը խաղի փորձություններից է։

 • ,,Դժվարության վրայով պետք է թռչել,, — բացատրիր արտահայտությունը:

Իմ կարծիքով միտքը նշանակում է՝ պետք և շրջանցել դժվարությունը և անպայման չմտնել մեջը և ավելի մեծ դժվարություն ստեղծել։

 • Պատմիր մի դրվագ քո կյանքից, երբ քո կարծիքով թռել ես դժվարության վրայով:

Չեմ կարողանում հիշել այդպիսի դեպք։

Posted in Ռուսերեն

Домашняя работа 08.04.2018

1. В богатом, торговом славянском городе жил богатый купец. Как его звали?

Винета;
Догони-Ветр;
Уседом;
Вседом.

2. Что имел у себя дома богатый купец?

Коровник;
Конюшню;
Свинарник;
Крольчатник.

3. Откуда вечером возвращался купец, что ему пришлось ехать через темный лес?

С базара;
От родственников;
Из города;
С дальней поездки.

4. С кем ехал купец через лес?

один;
с семьей;
с другом;
с холопом.

5. Что произошло с купцом в лесу?

выскочила стая волков;
выскочило шестеро плечистых молодцов со зверскими лицами, в мохнатых шапках, с рогатинами, топорами и ножами в руках;
выскочило два разбойника с ружьями;
попал в капкан.

6. Кто помог купцу?

холопы;
солдаты;
бродяги;
любимый конь.

7. Несмотря на свою усталость, конь …

плелся шагом;
мчался, как стрела;
летел как ветер;
горел как огонь.

8. Когда Уседом въезжал в родимую Винету на своем добром коне…

конь падал от усталости;
из глаз лошади текли слезы;
пена клочьями валилась на землю;
бока лошади тряслись от усталости.

9. За спасение купец обещал лошади…

никогда не продавать и не дарить никому своего верного коня, отпускать коню по три меры лучшего овса;
дети будут на ней кататься, жить она будет в лучшей конюшне;
ежедневно до самой смерти выгуливать коня и кормить его лучшим овсом;
до самой смерти быть его другом.

10. Что же случилось с лошадью?

ослепла;
убежала;
украли;
продали.

Posted in Մայրենի

Աղայանական ընթերցումներ

Աղայան«Նպատակ դաստիարակության»

Գլուխ Ա (էջ 13)

 • Կարդալ հատվածը, առանձնացնել դաստիարակության Աղայանի առաջարկած ուղղությունները. ի՞նչ կավելացնեիք կամ կպակասեցնեիք, ինչու՞:

Աղայանի դաստիրակությունը երեք հատկանիշներով է կազմված՝ ֆիզիկական ուժ, մտավոր ուժ, և հոգեբանակ ուժ։

 • Դուրս բեր այն նախադասությունը, որը համարում ես այս հատվածի մեխը (խտացված, կարևոր ասելիքը). հիմնավորիր:

Ուսուցանել կնշանակե սովորեցնել մի բան, իսկ կրթել կնշանակե վարժել մի բանի մեջ կամ աճեցնել, զարգացնել այն զորությունը, ընդուակությունը, որ արդեն կա անհատի մեջ։ Այն արհեստը, որ կայանում է այդ երկու պաշտոնի մասին կատարելումը, ասվում է դաստիարակություն։ Ինձ թվում է, որ սա կարևոր է, որովհետ մարդուն պետք է օգնել, որպեսզի սովորի։

Գլուխ Բ

 • Մարմին-միտք-հոգի եռամիասնության սկզբունքը մեկնաբանիր ըստ Ղ.Աղայանի, ավելացրու քո տեսակետը:

Ինձ թվում, որ եթե մարդ կարողանա  այս երեք հայտանիշները մարդուն կատարյալ են դարցնում։

 • Եթե այդ երեք ուղղություններից մեկը պակասում է, ի՞նչ տեսակի մարդ է «ստանում» հասարակությունը (դիտարկել յուրաքանչյուրն առանձին-առանձին):

Եթե մարդ չունի Մարմինը ապա նա իրեն չի կարող պաշտպանել, եթե չունի միտք, ապա դժվար իրադարցության ժամանակ չեն կարող ինչոր ձև լուծում գտնել, և եթե չունեն հոգևոր ուժ, ապա չի կարող ուժ գտնել շփվել ինչոր մեկի հետ։

Կարդալ Ղ.Աղայանի մանկավարժության մասին պատմող հոդվածը և համեմատել «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող մանկավարժության հիմնական դրույթների հետ՝  փորձելով գտնել 7 նմանություն կամ տարբերություն:

Ինձ թվում, որ մեր դպրոցում միայն մեկ տարբերություն կա Աղայանի ուսուցման հետ, իսկ մնացածը նույնն են։ Տարբերությունն այն է, որ մեր դպրոցում ֆիզիկական կոպվածություն ես ձեռք չեմ բերում և այդպիսին շատերն են։ Ճիշտ է դպրոցում կան սովորողներ ովքեր մի փոքր ֆիզիկական կոպվածություն ձեռք են բերում, բայց ես միայն շնչառուցյունս եմ կարողացել զարգացնել։

Կարդա Աղայանի «Երկու խոշոր չարիք»  հոդվածը:

 • Ի՞նչ երկու խոշոր չարիքի մասին է խոսքը:

Ինձ թվում է, որ այս պատմվացքում մտավոր լարվածությունը և նյարդյան վիճակը։

 • Որո՞նք են այդ չարիքների առաջացման պատճառները:

Չարիքները առաջանում են ուսուցման տեսակն է և երևի անցյալում ունացած վնասները։

 • Աղայանը ի՞նչ դարմաններ է առաջարկում այդ երկու խոշոր չարիքների հաղթահարման համար:

Ինձ թվում, որ Աղայանը ցանակնում է, որ երեխաներին ավելի քիչ ծանրաբերեն և թուլացնեն ուսուցման համակարգը։

 • Համեմատիր ներկա ժամանակների հետ, փորձիր առանձնացնել երկու խոշոր չարիք և տալ լուծումներ:

Ինձ թվում է, որ հիմակվա չարիքն այն է, որ դպրոցների մեծամասնություննում դասասենյակները փակ են և երեխաները ստրես են տանում։

 

Posted in Պատմություն

Լևոն Ա

Կենսագրություն

Լևոն Ա
Իշխանություն 1129-1140թթ
Թագադրում 1129թ
Լրիվ անուն Լևոն Ռուբինյան
Ծնվել է՝ 11-րդ դար
Մահացել է՝ փետրվարի 14, 1140
Վախճանի վայր ԿոստանդնուպոլիսԲյուզանդական կայսրություն
Տոհմ Ռուբինյաններ
միապետ
Հայր Կոստանդին Ա
Երեխաներ ՄլեհԹորոս ԲՌուբեն Ռուբինյան և Ստեփան Ռուբինյան

 

 

Լևոն Ա Ռուբինյան, Կիլիկիայի Հայոց գահակալ իշխան 1129–1137 թվականներին։ Կոստանդին Ա–ի որդին։ Հաջորդեց եղբորը՝ Թորոս Ա իշխանին, որի գահակիցն ու զորավարն էր։ Ռազմական տաղանդի, քաջության համար ժողովուրդը Լևոնին անվանել է Նոր Աժդահակ։ Լևոնի գահակալման առաջին տարում, Թորոս Ա–ի մահից անմիջապես հետո, Կիլիկիայի վրա հարձակվեցին հյուսիս–արևելքից սելջուկյան թուրքերը, հարավ–արևելքից՝ խաչակիր ասպետները։ Խելամտորեն օգտագործելով սելջուկյան թուրքերի ու խաչակիրների միջև եղած թշնամանքը՝ Լևոնը առանձին–առանձին ջախջախեց ու վտարեց նրանց Կիլիկիայից։ 1132 թվականին Լևոնը բյուզանդական տիրապետությունից ազատագրեց Կիլիկիայի ծովեզրյա հայաբնակ շրջանները։

Կիլիկիայի Հայկական Թագավորություն, 1135

Այնուհետև Լևոնը, դաշնակցելով Եդեսիայի կառավարիչ Ջոսլինին և Հալեպի Զանգի ամիրային, 1135–1136 թվականներին հաջողությամբ կռիվներ մղեց Անտիոքի դքսության ու Երուսաղեմի թագավորության դեմ, ընդարձակեց իշխանության սահմանները դեպի հարավ–արևելք։ Անտիոքի դուքս Ռայմոնդը Մարաշի դուքս Բաղդինի աջակցությամբ 1136 թվականին խարդախաբար ձերբակալեց Լևոնին, որն ազատ արձակվեց Մամեստիա, Ադանա, Սարվանդիքար քաղաքները Թայմոնդին զիջելուց, 6000 դուկատ փրկագին վճարելուց հետո։ Նույն թվականին Լևոնը պարտության մատնեց Ռայմոնդին և վերստին գրավեց հիշյալ քաղաքները։ Բյուզանդիայի հարձակման սպառնալիքի պայմաններում, շուտով Լևոնը և Ռայմոնդը հաշտվեցին։ Լևոնը հերոսական դիմադրություն կազմակերպեց 1137 թվականի հուլիսին Կիլիկիա ներխուժած բյուզանդական մեծաթիվ ուժերի դեմ։ Սակայն շրջապատման մեջ ընկնելով, անձնատուր եղավ Հովհաննես Կոմնենոս կայսրին։ Վերջինս Լևոնին, նրա կնոջը և երկու որդուն՝ Ռայմոնդին և Թորոսին, շղթայակապ ուղարկեց Կոստանդնուպոլիս։ Այստեղ 1138 թվականին սպանեցին գահաժառանգ Ռայմոնդին։ Վշտից վախճանվեց նաև Լևոնը։ Իսկ Թորոսը Բ 1143 թվականին կարողացավ փախչել գերությունից և վերականգնել Հայոց ընդհատված պետականությունը։

Posted in Պատմություն

Կլիկիան Հայասատանի իշխանական և թագավորական շրջան

Իշխանական շրջան

Ռուբեն Ա — 1080-1095թթ

Կոստանդին Ա — 1095-1100թթ

Թորոս Ա — 1100-1129թթ

Լևոն Ա — 1129-1137թթ

Թորոս Բ — 1145-1169թթ

Մլեհ — 1169-1175թթ

Ռուբեն Բ — 1175-1187թթ

Լևոն Բ — 1187-1198թթ

Թագավորական շրջան

Լևոն Ա — 1198-1219թթ

Հեթում Ա — 1226-1270թթ (Հեթումնյաների դինաստիա)

Լևոն Գ — 1270-1289թթ

Հեթում Բ — 1289-1306թթ

Օշին — 1308-1320թթ

Լևոն Ե — 1320-1342թթ

Գվիդոն Լուսինյան — 1342-1344թթ (Լուսինյաները)

Նղրեցիներ — 1344-1373թթ

Լևոն Զ — 1373-1375թթ (Լուսինյաները)

1375-Կլիկիան Հայաստանի անկում