Posted in Քիմիա

Քիմական ռեակցիա և Ֆիզիկական երևույթ և սեպտեմբեր ամսվա փորձեր

Advertisements
Posted in Մայրենի

Հետաքրքրասեր Բեսսին

Այս պատմությունը ինձ հասկացրեց, որ ամեն ինչին պետք է լուրջ վերաբերվել ցանկացած բանի կապ չունի թէ ինչ: Պատմվածքի սկզբում Բեսսին մորը հարցնում է, թէ ինչուն են մարդիք մահանում և մայրը առանց մտածելու պատասխանում է, որ Աստվածն է նրանց տարել: Հենց այտեղից Բեսսի մոտ հարցերը շատացան: Նույնն էլ կյանքում կարող է պատահել, եթե դու լուրջ չվերաբերվես խնդրին ավելի շատ խնդիրներ կառաջանան:

Posted in Մայրենի

Պատմություն լավ տղայի մասին

Ջեյքոբը համ լավ տղա էր, համ վատ։ Լավներ նրանով որ բոլորին ստիպում էր մարդկանց լավ արարքներ անել և չստել։ Վատներ նրանով, որ նա մարդկանց ստիպում էր լիներ լավ ճիշտ ինչպես նա էր և դա եսասիրության նշան է։

Posted in Մայրենի

Թարգմանչած տոն

 • Ինչ տոն է Թարգմանչաց տոնը

Սուրբ Թարգմանչաց տոն ամբողջական անվանումը՝ Սրբոց թարգմանչաց վարդապետացն մերոց, հայ ժողովրդի ազգային-եկեղեցական տոներից է, նշվում է Սուրբ Խաչի տոնի չորրորդ կիրակիին հաջորդող շաբաթ օրը։

 • Թարգմանական գործի կարևորությունն ու նշանակությունը հայ ժողովրդի կյանքում

Սահակ-Մեսրոպյան շրջանում և հետագայում հունարենից և ասորերենից հայերեն են թարգմանվել Բարսեղ Կեսարացու, Հովհան Ոսկեբերանի, Եփրեմ Ասորու, Աթանաս
Ալեքսանդրացու, Գրիգոր Նազիանզացու, Կյուրեղ Ալեքսանդրացու, Գրիգոր
Նյուսացու և մյուսների մեկնողական, աստվածաբանական, դավանական
երկերը, ինչպես նաև՝ Արիստիդես Աթենացու, Հիպպոլիտի, Մեթեդիոս
Ոլիմպիացու, Եպիփան Կիպրացու և այլոց ջատագովական բնույթի երկերը։

 • Հայ առաջին թարգմանիչները և նրանց թարգմանությունները
 • Աստվածաշունչ (405-408 թվականին և 430-ական թվականներին),
 • Խորհրդատետր-Պատարագամատույցներ (թրգմ. հունարենից և ասորերենից),
 • Աթանաս Ալեքսանդրացու 15 ճառերը (հունարենից),
 • Ժամագիրք (հունարենից),
 • Հովհան Ոսկեբերանի ճառերը, քարոզները և մեկնությունները,
 • Կյուրեղ Ալեքսանդրացու մեկնությունները՝ նվիրված Ծննդոց գրքին և Պողոս առաքյալի թղթերին, «Ճառ Ս. Երրորդության մասին», նամակներ Նեստորին և 12 նզովքները (հունարենից),
 • Եվթաղի «Նախաբաններ և մեկնություններ»-ը՝ նվիրված Գործք առաքելոցին և Պողոս առաքյալի թղթերին (հունարենից),
 • Հիերոնիմոսի մեկնությունը,

Երրորդ փուլ

Ներկայացնել ընթերցումներ ուսումնասիրած հեղինակի գործերից ռադիո կամ տեսանյութով:

https://www.slideshare.net/093224445/ss-80696885

Կարդում ենք գրաբար

ՀԱՍԿՔ
Առն միոջ էին երկու որդիք: Մին ի նոցանէ յոյլ էր եւ սնափառ, միւսն (մեւսն)` վաստակասէր եւ հեզ: Եւ մինչ անդրանիկն ամբարտաւան զկծեցուցանէր յոխորտ բանիւք զսիրտ կրտսեր եղբօրն, լուաւ զայն հայր նոցա եւ արկ (էարկ) առակ մի այսպէս.
«Ի ժամանակի յորում հնձողք պատրաստէին զմանգաղս ի հունձս, մի ի հասկացն ամբարձեալ զգլուխ իւր ի վեր` սնափառութեամբ իւիք ծաղր առնէր զայլս` որոց գլուխքն խոնարհեալ կային յերկիր»:
Յայնժամ ոմն ի նոցանէ խօսեցաւ եւ ասէ.
«Թէ էր քո գլուխ ատոք ի ցորեան` ոչ այնքան ի վեր ամբառնայիր զայն»:
«Ի սնամէջ խելապատակս լայնանիստ բնակէ հպարտութիւն»:

Ուսուցում Բարկութեան մասին

Ուսուցում Վրէժի մասին

Շարունակելի…

Posted in Պատմություն

Վարդան Մամիկոնյան

Վարդան Մամիկոնյանը քաջ, հմուտ զորավար էր: Նա հավատարիմ էր իր հայրենիքին ու իր կրոնին: Վարդան Մամիկոնյանը կարողացավ միավորել հայ զորքը և տանել դեպի պատերազմ: Ավարիայի ճակատամարտում Վարդան Մամիկոնյանը սպանեց պարսիկների առաջնորդին և և նրանց զորքը հետ մղվեց, բայց ցավոք նա և իր զինվորները հերոսի մահով զոհվեցին Ավարայրի ճակատամարտում։ Հայոց եկեղեցին նրան դասել է հայոց սրփերի դասում:

Posted in English, Football

My Hero

My Hero is Robert Lewandowski. He is from Poland and plays for Bayern Munich. He holds a record of “The fastest Pant-Hat trick”, which means the fastest five goals in one match. He has scored five goals in nine minutes. Robert Lewandowski has won five German Champion, two time German Cup Winner, one time Polish Cup winner, Polish Champion, Polish Super Cup Winner. He has born at August 21 1988. He is a top scorer world wide, he is only behind Cristiano Ronaldo.

Posted in Ռուսերեն

Всегда ли нужна помощь?

Когда мы поможем комы-то мы думаем что етот человек получило помощь, но всегда нужен помощь. Я так думая, потому что если у тебя есть знание русского языка, но у тибе нет знание англиского языка и тебе нужен кто-то кто знает англиский язык. Еслы ты поможещь кому-то, ты думаешь что етот человеку не большо нужно помощь, но ето ны правдо. Еслы у тебя нету денги и кто-то ето тебе даёт, ты будешь ети денги тратить и тебе сново нужно денги. Я думая что как багатий или бедний человек будет ему бсегда нужен помощь.

Posted in Աշխարհագրություն

Աշխարհի բնակչության թիվն ու շարժը

 1. Որո՞նք են աշխարհի բնակչության կտրուկ աճի պատճառները:

Աշխարհի կտրուկ աճի պատճառներից մեկն է օրինակ` բժշկության նոր տեխնոլոգիաները.

2.Ինչու ՞ է անհրաժեշտ իմանալ բնակչության մասին տվյալները:

Իմ կարծիքով պետք է իմանալ բնաքչության արժեքը, որովհետև հնարավոր է մի որ այն քեզ պետքական լինի, նաև մտածում եմ դա քեզ կօգնի հաշվես թե ինչքան մարդ պահասեց և ինչքան ավելացավ տվյալ երկրում տարիների ընթացքում:

3.Ինչու ՞ է զարգացած երկրներում բնակչության աճը ավել քիչ, քան ոչ զարգացած երկրներում, չնայած այն հանգամանքին, որ զարգացած երկրներում կյանքի պայմաններն ավելի լավ են:

Ինձ թվում է, որ զարքացած երկրներում տեխնոլոգիան քանի որ բարձր մակարդակի է և այդ ամենը ախտոտում է օդը և ոչնչացնում շատ բաներ այդ երկրում ապրող մարդկանց միջավայրում և մարդիկ այնդպես հիվանդանում է մահանում են, իսկ ոչ զարգացած երկրներում տեխնոլոգիան համապատախանաբար ավելի անմակարդակ է և շրջավայը աելի դանդաղ է ոչնչանում, ինչպես նաև մարդը:

Posted in Կենսաբանություն

Բջիջներ

Բջիջները բաժանվում են երկու մասի՝ Նախակորիզավորներ և կորիզավորներ։ Բջիջները մարդու օրգանիզմում կատարում են հետևյալ գործողությունները՝ սննդառություն, բազմացում, զարգացում: 
Նախակորիզավոր բջիջներ․
Նախակորիզավորների բջիջն դրսից ծածկված է բջջապատով։ Անմիջապես բջջապատի տակ պլազմային թաղանթն է, որին հաջորդում է ցիտոպլազման։Նախակորիզավորները չունեն կորիզ։ Այն ժառանգական տեղեկատվություն է պարունակում տվյալ բջջի մասին։ Բակտերային բջիջները լինում են գնդաձև (կոկեր), ձողիկաձև (բացիլներ), պարուրաձև ևայլն։
Կորիզավոր բջիջներ․
Կորիզավոր օրգանիզմների բջիջները նույնպես արտաքինից ծածկված են թաղանթով, որի տակ ցիտոպլազման է։ Ի տարբերություն նախակորիզավորների՝ կորիզավոր բջիջների ցիտոպլազմայում են գտնվում կորիզը և բազմաթիվ օրգանոիդներ՝ էնդոպլազմային ցանցը և այլն։ Կորիզավոր բջիջներում կորիզը ցիտոպլազմայից սահմանազատված է կորիզաթաղանթով։